Tarkasta poistumisreittimerkintöjen kunto


Poistumisreittien_merkinnat_ja_valaistus_Presto_Paloturvallisuus_oyVaaratilanteissa toimitiloissa olevien on löydettävä nopeasti turvaan. Helppo tapa kohentaa henkilöturvallisuutta on kutsua paikalle Preston asiantuntija. Hän tarkastaa, suosittelee ja huolehtii, että lain edellyttämät opasteet ja paloturvamerkinnät ovat riittävät ja oikeissa paikoissa.

 
Pyydä tarjous - presto

 

 

 

 

 

Huolehdimme:

● Poistumisreittimerkintöjen kunto, riittävyys ja sijainti
● Poistumisreittiopasteiden suunnittelu ja toteutus
● Poistumisreittien valaistuksen toimivuus