Laita kiinteistösi paloturvallisuusasiat kerralla kuntoon - ennakoinnilla paras tuotto ja pienimmät riskit

Hanki kiinteistöllesi paloturvaratkaisut asiantuntijalta

 

Kartoitukset, huolto- ja asennuspalvelut, alkusammutustuotteet, apua ostamiseen

 

Paloturvallisuudesta huolehtiminen on tärkeä osa sujuvaa ja häiriötöntä liiketoimintaa, tuotantoa ja työskentelyä. Huolellinen ennakointi ja varautuminen palovahinkoihin sekä niiden seurausten hallintaan on järkevää, koska kustannus suhteessa hyötyyn on tällöin alhainen. Tulipalojen aiheuttamat inhimilliset, aineelliset ja liiketoiminnalliset vahingot saattavat olla mittaamattomia.

Ennakoivalla kunnossapidolla minimoidaan mahdolliset vahingot ja varmistetaan, että laitteistot toimivat hädän hetkellä.


KIINTEISTÖJEN PALOTURVALLISUUSPALVELUT

Sammutinhuolto

Sijaintipaikkaansa sopiva ja varmasti toimiva käsisammutin on paloturvallisuuden perusedellytys. Preston paloturva-asentaja tarkastaa kaikki käsisammuttimet mallista riippumatta ja huolehtii, että lain edellyttämät tarkastukset tehdään jatkossakin ajallaan.

Lue lisää sammuttimien huollosta 

Pikapalopostihuolto

Pikapaloposti kuuluu monien toimitilojen pakolliseen alkusammutuskalustoon. Jotta pikapaloposti toimii aina luotettavasti, pitää se tarkastaa ja koeponnistaa säännöllisesti

Lue lisää pikaplopostien huollosta !

Väestönsuojan tarkastus ja tiiveyskoe

Säännöllinen kunnossapito varmistaa väestönsuojan toimintakunnon. Hyväkään suoja ei pysy kunnossa, jos siitä ei pidetä huolta. Säännöllisesti kunnossapidetty väestönsuoja täyttää jatkuvasti lainsäädännön vaatimukset.

Lue lisää väestönsuojien tarkastuksesta ja tiiveyskokeesta !

Savunpoistoluukkujen tarkastus ja huolto

Toimivat savunpoistoluukut suojaavat palotilanteissa sekä henkilöihin, irtaimistoon että toimintaan liittyviltä vahingoilta. Savunpoistoluukut on tarkistettava 1-2 kertaa vuodessa ja tilasta sekä savunpoistoluukkujen määrästä riippuen tietty osa niistä on samalla koelaukaistava.

Lue lisää savunpoistoluukkujen tarkastuksesta ja huollosta!

Sammutusjärjestelmien tarkastus ja huolto

Automaattiset kaasusammutusjärjestelmät suojaavat vaativia tiloja tehokkaasti, kun ne pidetään asianmukaisessa kunnossa. Vuositarkastuksessa tarkastetaan sekä sammutuslaitteiston ja eri laukaisumahdollisuuksien että asennettujen hälytysten toimivuus ja hälytyksistä tapahtuviksi suunnitellut toiminnot.

Lue lisää sammutusjärjestelmien tarkstamisesta ja huollosta!

Poistumisreittien tarkastus

Vaaratilanteissa toimitiloissa olevien on löydettävä nopeasti turvaan. Preston asiantuntija tarkastaa, suosittelee ja huolehtii, että lain edellyttämät opasteet ja paloturvamerkinnät ovat riittävät ja oikeissa paikoissa.

 

 

KIINTEISTÖJEN ALKUSAMMUTUSTUOTTEET

 

Käsisammuttimet

Oikeilla sammutinvalinnoilla on suuri merkitys sekä rakennustyömaan turvallisuuden varmistamisessa että valmistuvan kohteen paloturvallisuudessa. Autamme sinua valitsemaan kohteeseesi parhaiten sopivat käsisammuttimet ja tarvittaessa myös asennamme ne.

Lue lisää sammuttimista

Opastemerkinnät

Palovahingon sattuessa riittävä määrä oikein sijoitettuja opastekylttejä auttaa rakennuksessa olevia pelastautumaan ja aloittamaan alkusammutuksen. Autamme sinua valitsemaan kohteessasi tarvittavat opastekyltit ja halutessasi myös asennamme ne.

Lue lisää opastekylteistä!

Sammutinkaapit

Palovahingon sattuessa näkyvä ja helppokäyttöinen sammutinkaappi auttaa alkusammuttajat nopeasti sammutustöihin. Kaappi suojaa sammuttimia ja pidentää niiden elinkaarta.

Lue lisää sammutinkaapeista!

Pikapalopostit ja vaihtokelat

Valitse uudisrakennukseen tai saneerauskohteeseen viranomaisvaatimukset täyttävä pikapalopostikaappi. Pikapaloposti kuuluu kiinteistöihin, joissa oleskelee paljon ihmisiä tai joissa on suuri tulipalon riski. Preston pikapalopostit ovat kevyitä käytää ja niiden huoltaminen on helppoa. 

Lue lisää pikapaloposteista ja niiden varusteista!

Pyydä tarjous