Ensiapukoulutukset

Ensiapukoulutusten tarjontamme on kattava. Kaikilla ensiapukursseillamme harjoitellaan sydäniskurin käyttöä.

Koulutustarjonnasta löydät SPR ensiavun koulutusohjelmien mukaiset sertifioidut ensiapukurssit, kuten perinteinen SPR Ensiapukurssi EA 1® (16 t), ensiaputaitoja syventävä SPR Ensiapukurssi EA 2® (8 t), sekä hätäensiapukurssit SPR Hätäensiapukurssi 4 t® ja SPR Hätäensiapukurssi 8 t®.

Lisäksi valikoimastamme löydät meidän omat ensiapu- ja hätäensiapukoulutukset: Ensiavun peruskurssi 16h, Hätäensiapukurssi 8h, Hätäensiapukurssi 4h ja alakohtaisen Sähkötyön hätäensiapukurssin 4h. Tutustu ensiapukoulutustarjontaamme alta.

Koulutuksia toteutetaan perinteisesti lähikoulutuksena, verkon yli webinaarina sekä itsenäisinä verkkokoulutuksina. Ensiapuosaamisen pätevyys on voimassa kolme (3) vuotta.

savinglives300-x-300px

Tilaa ryhmäkoulutus

Palvelemme teitä ryhmäkoulutusten tilauksissa ja autamme yksittäisissä kurssivarauksissa.

 010 3877 200

 koulutus@presto.fi

Lisätietoa ensiapukoulutuksesta

Ensiapukoulutusten KELA-korvattavuus

Työnantajalla on työturvallisuuslain perusteella velvollisuus huolehtia ensiavun järjestämisestä työpaikalla. Ensiapukoulutukset kuuluvat olennaisena osana ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon ja siten niiden korvauskelpoisuudesta on säädetty. Työnantaja saa korvausta tarpeellisista ja kohtuullisista työterveyshuollon ja sairaanhoidon kustannuksista, joita ovat muun muassa työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille järjestetyn ensiapukoulutuksen kustannukset.

Ensiapukoulutusten KELA-korvaus voi enimmillään olla jopa 60 % kustannuksista.

  • Edellytyksenä, että organisaatiolla on työterveyshuolto järjestettynä
  • Lakisääteinen työterveyshuolto täyttää vaatimuksen.
  • Todetut tarpeet on kirjattu toimintasuunnitelmaan
  • Toimintasuunnitelmassa tulee mainita, että henkilöstölle järjestetään ensiapukoulutusta.
  • Ensiapukoulutusten osalta kouluttajan tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensiapukouluttajan lisäkoulutus
  • Kaikilla ensiapukouluttajilla on tämä pätevyys
  • Korvaus on enimmillään 60 %, kuitenkin vuotuisen enimmäismäärän puitteissa ja KELA:n tekemän päätöksen mukaan.
  • Korvaus ei koske verkkokursseja
  • Työnantajat tulee hakea korvausta 6 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä. Yrittäjien tulee hakea korvausta korvauksen 6 kk:n kuluessa laskun maksusta.


Järjestämämme ensiavun lähi- ja webinaarikoulutukset täyttävät KELAn vaatimukset.

Ensiapukoulutusten väliset eroavaisuudet

Ensiapukoulutuksia on tarjolla eri kestoisia ja koulutuksien sisällöt vaihtelevat keston mukaan. Käytännössä mitä pidempi koulutus on kyseessä, sitä kattavammin eri aiheita käydään koulutuksessa läpi. 

Ammattitaitoiset ensiapukouluttajat

Kaikilla ensiapukouluttajillamme on Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK) tai Hätäensiavun kouluttaja (HEK)-pätevyys. He ovat siis alansa rautaisia ammattilaisia, joilla on runsaasti käytännönkokemusta esimerkiksi ensityönparissa työskentelemisestä. 

Kaikilla ensiapukursseillamme harjoitellaan sydäniskurin käyttöä. Sydäniskuri eli defibrillaattori on laite sydänpysähdystilanteita varten. Sydäniskurilla pyritään palauttamaan sydän lyömään normaaliin tahtiin. Sydäniskurin käyttö ja painelu-puhalluselvytyksen hallitseminen voivat jopa kolminkertaistaa elvytettävän selviytymismahdollisuudet. Mikäli sinä tai yrityksesi haluatte olla ensiaputurvallisuuden edelläkävijä ja tehdä työympäristöstänne sydänturvallisen, opastavat kouluttajamme myös sydäniskurin hankinnassa. 

Kun olemme sydänturvallisessa julkisessa tilassa tai työpaikassa, olemme paikassa, jossa sydänpysähdystilanteesta selviäminen on todennäköistä. Sydänturvallisuutta voidaan parantaa lisäämällä sydäniskurien saavutettavuutta ja määrää sekä kohentamalla ihmisten elvytys- ja ensiapuvalmiutta. Ensiapukursseilta saat kouluttajiltamme käytännön vinkkejä kodin, työpaikan tai auton ensiapuvalmiuden varustamiseen.

Mitä ensiapu on?

Ensiavulla tarkoitetaan tapahtumapaikalla tai sen läheisyydessä loukkaantuneelle tai sairauskohtauksen saaneelle välittömästi annettavaa fyysistä ja psyykkistä apua. Ensiavun tavoite on estää vammojen paheneminen ja uusien vammojen syntyminen. Jokaisella on velvollisuus auttaa ja antaa apua taitojensa mukaan, siksi ensiaputaitoja voidaan kutsua myös kansalaistaidoiksi.

Aika on ensiaputilanteissa ratkaisevassa asemassa, sillä viipymättä aloitettu ensiapu lyhentää autettavan toipumisaikaa ja voi pelastaa ihmishengen. Ammattiavun saapuminen ensiaputilanteisiin vie aikaa. Ensiapua vaativissa tilanteissa paikalla on usein ensimmäisenä tavallinen ihminen eli maallikko, jonka tehtävä on auttaa taitojensa mukaan  ja hälyttää ammattiapu paikalle. Tämän vuoksi osaava ja auttamiseen kykenevä maallikko on ratkaisevassa asemassa oman ja muiden turvallisuuden takaamiseksi. Maallikkoensiavun merkitys ihmishengen pelastamiseksi on ensiaputilanteissa ratkaiseva. Kuka vain voi oppia yksinkertaiset ensiaputaidot. Siksi paras ja helpoin tapa saada ja ylläpitää ensiapuosaamista on käydä ensiapukoulutus.

Koulutusten sisältö:

SPR Hätäensiapukurssi 4t
SPR Hätäensiapukurssi 8t
SPR Ensiapukurssi EA1
SPR Ensiapukurssi EA2
Koulutuksen kesto
4 tuntia
8 tuntia
16 tuntia
8 tuntia
Toteutustapa
Lähikoulutus Webinaari Verkkokoulutus
Lähikoulutus Webinaari Verkkokoulutus
Lähikoulutus Webinaari
Webinaari
Ryhmäkoulutus
Pyydä tarjous
Pyydä tarjous
Pyydä tarjous
Pyydä tarjous
Tajuttomalle annettava ensiapu, peruselvytys ja defibrillaattorin käyttö
Sisältyy
Sisältyy
Sisältyy
Sisältyy
Vierasesine hengitysteissä
Sisältyy
Sisältyy
Sisältyy
Sisältyy
Sokkitila ja haavat
Sisältyy
Sisältyy
Sisältyy
Sisältyy
Onnettomuustilanteissa ja sairaskohtauksissa auttaminen
comptab-no-icon
Sisältyy* tooltipsini
Sisältyy
Sisältyy
Palovammat
comptab-no-icon
Sisältyy
Sisältyy
Sisältyy
Nivelvammat ja murtumat
comptab-no-icon
comptab-no-icon
Sisältyy
Sisältyy
Ranka- ja kallovammat, pehmytkudos-, rasitus- ja lihasvammat
comptab-no-icon
comptab-no-icon
comptab-no-icon
Sisältyy
Loukkaantuneen tutkiminen, suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset
comptab-no-icon
comptab-no-icon
comptab-no-icon
Sisältyy
Ensiapu ja ehkäisy kylmän ja lämmön aiheuttamissa vammoissa
comptab-no-icon
comptab-no-icon
comptab-no-icon
Sisältyy
Henkinen ensiapu
comptab-no-icon
comptab-no-icon
comptab-no-icon
Sisältyy

Tilaa ryhmäkoulutus

Palvelemme teitä ryhmäkoulutusten tilauksissa ja autamme yksittäisissä kurssivarauksissa.

 010 3877 200

 koulutus@presto.fi

savinglives300-x-300px

Pyydä tarjous ryhmäkoulutuksesta

Lue lisää koulutuksista

Blogi

Preston Työturvallisuuskoulutus vai Työturvallisuuskortti®koulutus?

Preston Työturvallisuuskoulutus vai Työturvallisuuskortti®koulutus?

11.10.2022 11:19 3 min read