Ympäristö- ja laatupolitiikka

Ympäristö on meille kaikille tärkeä

Presto Oy pyrkii tarjoamaan asiakkailleen korkealaatuisen ja kilpailukykyisen tuote- ja palvelutarjonnan. Asetamme etusijalle toimenpiteet, jotka mahdollistavat toimintamme laadun ja ympäristövaikutusten parantamisen.

Noudatamme voimassaolevia lakeja, standardeja ja vaatimuksia sekä pyrimme sitoutumaan vastataksemme asiakkaidemme toiveisiin.

 

Toimenpiteet politiikan tunnusmerkkien täyttämiseksi:

  • Tavoitteiden asettaminen, mittaaminen ja kestävä kehitys toimintamme kaikilla osa- alueilla
  • Luonnonvarojen säästäminen, kierrättäminen ja ympäristöystävällisten raaka-aineiden valitseminen mahdollisuuksien mukaan
  • Preston henkilöstön ammattitaidon parantaminen ja laatu- sekä ympäristötyön tunnetuksi tekeminen tiedotuksen ja koulutuksen avulla

aalto

Sertifioinnit ja tilaajavastuu

 

Presto - pitkäaikainen ja luotettava yhteistyökumppani

Presto pyrkii aina olemaan pitkäaikainen ja luotettava yhteistyökumppani asiakkailleen, työntekijöilleen, toimittajilleen ja muille sidosryhmilleen. Tämän saavuttamiseksi Presto tekee jatkuvaa työtä täyttääkseen palveluilleen sekä tuotteilleen asetetut laatuvaatimukset.

-> ISO 9001 

 

Luotettava
kumppani
Marine
Services
luotettava-kumppani-sertifikaatti
Marine-sertifikaatit

Tunne vastuusi kiinteistön paloturvallisuudesta!

Kiinteistön paloturvaopassarjan ensimmäinen osa Vastuut ja velvoitteet on tärkeä tietopaketti kiinteistön omistajalle, hallinnoijalle ja toiminnanharjoittajalle.

Opas sisältää ne olennaiset lakisääteiset vastuut ja velvoitteet, joista jokaisen kiinteistön paloturvallisuudesta vastaavan täytyy huolehtia.

Neliosaisen opassarjan ensimmäinen osa sisältää:

   ● Olennaiset vastuut ja velvoitteet lainsäädännön mukaan

   ● Tehokas paloturvallisuudesta huolehtiminen

   ● Keskeiset alkusammutusvälineet ja paloturvallisuustaidot

 

Kiinteistöjen uusi sammutinopas 4