Paloluokat

Palo- ja teholuokat kertovat mikä sammuu ja kuinka tehokkaasti sammuu.

Käsisammuttimien paloluokat ja paloluokkien tunnukset

Käsisammuttimet ovat alkusammuttimia, joidenka tarkoituksena on a) rajata paloa b) ostaa aikaa, että palokunta ehtii paikalle. Mitä nopeammin pystyt aloittamaan palon sammuttamisen, sitä todennäköisimmin se sammuu ennen kuin palo ehtii levitä.
 
Eurooppalaiset standardit määrittelevät käsisammuttimien palo- ja teholuokat. Paloluokka kertoo mikä sammuu ja se kuvataan yhdellä tai useammalla kirjaintunnuksella (A, B,C,D tai F). Paloluokat määritellään standardissa EN 2. Teholuokka merkitään numeroilla ja se määrittelee sen kuinka tehokkaasti sammutin sammuttaa. Teholuokat sekä niiden testausmenetelmät  määritellään standardissa EN 3-7. Olemme koonneet avuksesi lyhyen tiivistelmän luokitusten tulkitsemiseksi.

 

Eri sammutintyyppien yleisimmät paloluokat ja ominaisuudet

Sammuttimien luokitukset 1200_800-harmaa
A-palot

A - Kiinteiden aineiden, tavallisesti orgaanisten aineiden palot, joissa palamisen yhteydessä muodostuu hehkuva hiillos

(esim. puu, tekstiili tai paperi)

Testipalo suoritetaan puutapulilla, jonka korkeus ja leveys ovat 0,5 m. Sammutustehoa kuvaa numero A-kirjaintunnuksen perässä – esim. 43A. Tämä numero kuvaa desimetreissä testitapulin pituuden eli 43 dm (=4,3m)

Korkein teholuokka: 55A

 

B-palot

B - Neste- ja öljypalot

Testipalossa poltetaan tietty litramäärä veden ja heptaanin sekoitusta. Tämä litramäärä, jonka sammutin sammuttaa, merkitään numerona B-kirjaintunnuksen jälkeen. Esimerkiksi 183B –teholuokan sammutin sammuttaa 183 litraa palavaa nestettä.

Korkein teholuokka 233B

 

C-palot

C - Kaasupalot

C-luokkaa ei testata erikseen. Sammuttimen soveltuvuuden kaasupaloihin ilmoittaa sammuttimen valmistaja. C-luokitus koskee vain jauhesammuttimia.

 

D-palot

D - Metallipalot

D-paloluokka ei kuulu EN 3-7 – standardin piiriin. Kuitenkin sammuttimet, joissa on D-luokitus on täytettävä muut standardin jauhesammuttimille asettamat vaatimukset.

 

F-palot

F - Elintarvikerasvapalot

Ruokaöljypaloihin tarkoitettu sammutin on F- luokiteltu. Paloluokka F sammuttimilla tulee olla myös A- ja B-luokitus.Numero F-kirjaimen perässä kertoo kuinka monta litraa palavaa ruokaöljyä sammuttimen tulee sammuttaa  - esim. 75F = 75 litraa.

Korkein teholuokka: 75F

 

litiu,-ikoni-116px

Litiumioniakkupalot

Litiumioniakkupaloille ei ole tällä hetkellä standardia, joka määrittelisi luokitukset tai testimenetelmät. Tämän vuoksi virallista paloluokan symboliakaan ei ole määritelty. Litiumioniakut vaativat erikoissammuttimet.

 Lue lisätietoa litiumioniakkujen paloriskeistä →

 

Testipalot A- ja B-paloluokat (EN 3-7)

paloluokat_puutapuli

A- ja B-paloluokkien testipalot

Viereinen kuva testipaloista auttaa hahmottamaan sammuttimien sammutustehon erot. Esimerkki: Verrataan vaahtosammuttimia, joista toisen teholuokka on 21A144B ja toisen teholuokka on 43A233B. Tehoero tarkoittaa sitä, että korkeamman teholuokan sammutin sammuttaa samassa ajassa puutapulia 2,2 metriä enemmän ja palavaa nestettä 89 litraa enemmän kuin alemman teholuokan sammutin.

Sammutustehoissa on eroa

Sammuttimien tuotekehityksen ansiosta sammuttimien teholuokat ovat nousseet hyvälle tasolle viime vuosien aikana. Sammuttimia valittaessa kannattaa miettiä hankkiiko kohteeseen sammuttimet, jotka täyttävät lainsäädännön asettamat varsin vaatimattomat minimiteholuokkavaatimukset, vai panostaako hieman enemmän paloturvallisuuteen ja valitsee sammutusteholtaan paremmat sammuttimet. 

 

Sammuttimen valinta vaikuttaa merkittävästi paloturvallisuuteen.

Kokosimme sinulle käsisammuttimien tietopaketin helpottaaksemme oikean sammuttimen valintaa.

Lue lisää →

Palo- ja teholuokkamerkintöjen sijainti sammuttimessa

Palo- ja teholuokat merkitään käsisammuttimen käyttöohje-etikettiin. Käsisammutinstandardi EN 3-7 määrittelee sen, mitä tietoja etiketin pitää sisältää. 

  • Teholuokka 43A183B löytyy etiketin yläosasta, ruskean taustan alimmalta riviltä.
  • Paloluokka (A, B) on merkitty sammuttimeen kuva- ja kirjaintunnuksin.
Sammuttimen etiketin tiedot

Tyypillisimmät käyttökohteet

Tietopaketti käsisammuttimien valintaan

Opas sisältää tietoa nykyaikasten käsisammuttimien palo- ja teholuokista, tyypeistä, merkinnöistä sekä tarkastus- ja huoltoväleistä.

 

Kiinteistöjen uuden sammutinopassarjan toinen osa Käsisammuttimien aakkoset on tiivis tietopaketti kaikille, jotka valitsevat käsisammuttimia erilaisiin käyttökohteisiin ja vastaavat sammuttimien käyttökunnosta.

Opas sisältää tietoa nykyaikaisten käsisammuttimien palo- ja teholuokista, sammutintyypeistä ja niiden merkinnöistä, huoltoväleistä sekä muista ominaisuuksista - paloturvallisuuden parantamiseksi.

Kaksiosaisen opassarjan toinen osa sisältää:

   ● Tietoa nykyaikaisten käsisammuttimien palo- ja teholuokista
   ● Käsisammuttimien tyypit ja merkinnät
   ● Käsisammuttimien tarkastus- ja huoltovälit

 

Paloturvavastaavan-opas-käsisammuttimet

Kaikki palvelut yhdestä paikasta

TILAUKSET & TARJOUSPYYNNÖT

 010 3877 200

 myynti@presto.fi

 

presto-palvelee
Arvottu Presto-vesisammutin löysi kodin Vantaalta
Presto_ vesisammutin_arvonta

Arvottu Presto-vesisammutin löysi kodin Vantaalta

2.12.2022 14:52 3 min read
Preston tuotekehitys nostaa myrkyttömät sammuttimet etusijalle

Preston tuotekehitys nostaa myrkyttömät sammuttimet etusijalle

31.8.2022 13:49 3 min read
Vesisammutin soveltuu yli 90 %:iin julkisia tiloja
vesisammutin on parempi kuin vaahtosammutin_Presto

Vesisammutin soveltuu yli 90 %:iin julkisia tiloja

30.8.2022 21:15 3 min read