Usein kysytyt kysymykset

Lakimuutos: palovaroittimet taloyhtiön vastuulle!

Vastuu palovaroittimista siirtyy asukkailta kiinteistön omistajille eli jatkossa taloyhtiö vastaa kaiken tyyppisten palovaroittimien hankinnasta ja ylläpidosta. Tämä muutos on tullut voimaan 1.1.2024. Siirtymäaika on 2 vuotta.

Tässä lyhyt kooste lainsäädännöstä, jotka liittyvät palovaroittimiin, niiden valintaan ja toimintakunnon varmistamiseen. 

1. Varoittimien sijoittaminen ja kunnossapito 

 • Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m2 kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin.
 • Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava vähintään yhdellä palovaroittimella
  • Preston suositus: yleisiin tiloihin tulisi hankkia palovaroitinjärjestelmä eli keskus ja siihen liitetyt ilmaisimet. Palovaroitinjärjestelmästä ei ole kytkentää hätäkeskukseen. 
 • Huoneistoalan lisäksi palovaroittimien määrässä ja sijoittamisessa tulee ottaa huomioon suojattavan tilan muoto ja erityistä syttymisvaaraa aiheuttavat toiminnot.
 • Palovaroitin on asennettava siten, että se reagoi tulipalosta aiheutuneeseen savuun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
 • Palovaroitin on pidettävä toimintakunnossa. Palovaroittimen toimintakunto on varmistettava säännöllisellä testauksella.

(Sisäministeriön asetus palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta 239/2009. Linkki lainsäädäntöön >>)

2. Kunnossapitovastuu palovaroittimista


 • Rakennuksen omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että asunto varustetaan riittävällä määrällä palovaroittimia 

Asunnon omistajan vastuu:

 • ilmoitusvastuu omistajalle palovaroittimien vioista

Kiinteistön omistajan vastuut/oikeudet:

 • palovaroittimien hankinta/riittävä määrä
 • palovaroittimien toimintakunto
  • pariston vaihto
  • varoittimen uusiminen
 • oikeus päästä asuntoon - rakennuksen omistaja tai hänen edustaja

(Laki pelastuslain muuttamisesta 436/2023 17 §. LInkki lainsäädäntöön>>)

3. Uudisrakennusten palovaroitin ja paloilmoitin määräykset

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta määrittelee vaatimukset uudisrakennusten palovaroittimille  ja paloilmoittimille 

Mobiilikäyttäjä: Katso taulukko kuvana >>>

Tila
Paikkamäärä
Sähköverkkoon kytketty palovaroitin
Paloilmoitin
Hätäkeskukseen 
kytketty 
palovaroitin
Asunnot, jotka kytketty sähköverkkoon Ei rajoitettu X    
Majoitustilat Enintään 50 majoituspaikkaa X    
  Yli 50 majoituspaikkaa     X
Hoitolaitokset, yleensä Enintään 25 vuodepaikkaa X    
  Yli 25 vuodepaikkaa     X
Ympärivuorokautisen käytön päiväkodit Enintään 50 vuodepaikkaa X    
  Yli 50 vuodepaikkaa     X
Päivähoitolaitokset Ei rajoitettu X    
Päiväkodit ja muut varhaiskasvatuksen tilat Enintään 150 hoidettavaa X    
  Yli 150 hoidettavaa   X  
Koulut Enintään 250 oppilasta X    
  251-500 oppilasta   X  
  Yli 500 oppilasta     X

 

 • Paloilmoittimella tarkoitetaan palovaroitinjärjestelmää, joka on tehty EN 54 standardisarjan mukaisista komponenteista. Järjestelmän tulee ilmoittaa alkavasta palosta automaattisesti vähintään palo-osaston laajuudella. Järjestelmän virransaannin tulee olla varmistettu.
 • Hätäkeskukseen kytketylle paloilmoittimelle asetettavista vaatimuksista, muun muassa niiden asennuksen ja ylläpidon osalta, tultaneen säätämään (valmisteltavana olevassa) sisäministeriön asetuksessa

Preston valikoimassa on taloyhtiöiden yleisiin tiloihin -palovaroitinjärjestelmä / paloilmoitin, jota ei kytketä hälytyskeskukseen.

(Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 38 §. Linkki lainsäädäntöön>>)

4. Palovaroittimen ominaisuudet

 • Palovaroittimien on täytettävä palovaroitinstandardin vaatimukset EN 14604
 • Palovaroittimen äänen voimakkuuden oltava vähintään 85 dBA mitattuna kolmen metrin etäisyydeltä
 • Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimen toiminta on varmistettava sähkökatkojen varalta (tarkoittaa yleisesti paristovarmennusta)
 • Täytettävä rakennustuotteiden hyväksynnästä annettu laki >> 
 • CE-merkintä
 • käyttöohjeet suomen ja ruotsin kielellä. Ohjeissa on oltava riittävät tiedot, jotka mahdollistavat palovaroittimen asianmukaisen sijoittamisen, asennuksen, kunnossapidon, testauksen ja hävittämisen

(Valtioneuvoston asetus palovaroittimien teknisistä ominaisuuksista 291/2009. Linkki lainsäädäntöön >>)

Pohditko ratkaisua palovaroittimien huolenpitoon?

Preston kautta saat palovaroittimet vaivattomasti taloyhtiöille ja kiinteistöille.
‍Palvelumme avulla varmistat, että asuntojen palovaroittimet ovat asennettu oikein ja ne toimivat tulipalotilanteessa.

Tutustu palveluun →