Usein kysytyt kysymykset

Kuinka pitkiä ovat sammuttimen tarkastus-, huolto- ja koeponnistusvälit?

Sammuttimen tarkastuksen ja huollon on tarkoitus varmistaa käsisammuttimen toimintakunto. Koeponnistus on osa määräaikaishuoltoa ja sen tarkoitus on varmistaa sammuttimen painesäiliön turvallisuus.

 

Sammuttimen tarkastus

Käsisammuttimen tarkastus on tehtävä kahden (2) vuoden välein, jos käsisammutinta säilytetään kuivissa ja tasalämpöisissä sisätiloissa.

Käsisammuttimen tarkastus on tehtävä vuoden (1) välein, jos käsisammutinta säilytetään paikassa, jossa se on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille kuten kosteudelle, tärinälle, lämpötilojen vaihtelulle tai pakkaselle.

Uusissa sammuttimissa valmistuspäivä luetaan ensimmäiseksi tarkastukseksi. Tämän jälkeen myös ensimmäinen tarkastusajankohta määräytyy valmistuspäivästä laskien. Presto-sammuttimissa valmistusajankohta (=tehtaan lopputarkastus) löytyy sammuttimen takana olevasta tarrasta).

 

 

Sammuttimen huolto

Käsisammuttimen huoltoväli vaihtelee sammutintyypin mukaan:

Perussammuttimet:
 • Jauhesammutin (ABC) – 10 vuotta

 • Vesipohjaiset sammuttimet:
  • Vaahtosammutin (AB) – 5 vuotta

  • Nestesammutin (A) – 5 vuotta

  • Vesisammutin (A) - 5 vuotta

 • Hiilidioksidisammutin – 10 vuotta

Erikoissammuttimet:
 • Metallipalosammutin (D) – 10 vuotta

 • Rasvapalosammutin (ABF) – 5 vuotta


Ensimmäisen huollon ajankohta määräytyy käsisammuttimen valmistusajankohdan mukaan. Presto-sammuttimissa valmistusajankohta (=tehtaan lopputarkastus) löytyy sammuttimen takana olevasta tarrasta.

Sammuttimen koeponnistus

Käsisammuttimen säiliö on paineastia, joka pitää koeponnistaa (osa määräaikaistarkastusta) 10 vuoden välein.

Kymmenen vuoden määräaika lasketaan käsisammuttimen valmistusajankohdasta, jonka käsisammuttimen valmistaja merkitsee sammuttimen. Säiliö on voitu valmistaa tätä aikaisemmin, mutta ratkaisevaa on säiliön ensimmäisen täytön/paineistuksen ajankohta.

Edellä mainittua kymmenen vuoden koeponnistusaikaväliä voidaan, jos käsisammuttimen huoltoväli poikkeaa jostain syystä koeponnistuksen aikavälistä, kuitenkin jatkaa enintään yhdellä vuodella.(KTM päätös 953/1999, 36§)


Ostoapurilla pyydät tarjouksia vaivattomasti

Kun tarvitset tarjouksen Preston tuotteista tai palveluista helposti ja nopeasti, klikkaa ostoapuriin! Ostoapurissa keräät tarvitsemasi tuotteet tarjouskoriin ja saat tuota pikaa tarjouksen sähköpostiisi.
Helppoa ja vaivatonta.

tarjousapuri

Lisätietoa:

Lainsäädäntö: