ECHA ehdottaa kaikkien PFAS-yhdisteiden käyttökieltoa sammutusvaahdoissa

2 min lukuaika
31.3.2022

PFAS-ympäristö-2

Me Prestolla sitoudumme poistamaan kaikki haitalliset PFAS fluoriyhdisteet käsisammuttimistamme. Emme odota lain pakotteita, vaan toimimme mahdollisimman nopealla aikataululla, koska "ympäristö ei odota".

Haluamme olla esikuvana myös muille sammutinvalmistajille tuotteiden ympäristövaikutusten minimoimisessa. Tuemme myös ChemSec-järjestön työtä PFAS-yhdisteiden asteittaiseksi poistamiseksi ja kieltämiseksi EU:ssa.

Osa PFAS-yhdisteistä on jo kielletty, ja sammutusvaahtoja koskevat rajoitukset etenevät parhaillaan nopeutetulla menettelyllä EU:n tasolla. 

Viimeisimmät uutiset PFAS-kiellosta

ECHA (Euroopan kemikaalivirasto) on julkaissut ehdotuksen kaikkien PFAS-yhdisteiden käytön kieltämisestä sammutusvaahdoissa. Ehdotus lähetettiin avoimelle, kuuden kuukauden, lausuntokierrokselle 23.3.2022. Päätöksen voimaantulon arvoitu ajankohta on vuoden 2023 aikana.

Viimeisimmät rajoitukset ovat vasta ehdotuksia ja päätöksiä ei ole vielä tehty. Seuraamme ja päivitämme tilannetta sitä mukaa, kun prosessista on mahdollisuus saada lisätietoa.

Tulevat säädökset, tulkintamme ehdotuksesta

Kaikkien PFAS-yhdisteiden käytön kieltäminen sammutusvaahdoissa

Helmikuussa 2022 julkaistiin ehdotus EU:n asetukseksi kieltää kaikki sammutusvaahdoissa olevat PFAS-yhdisteet. Jos ehdotus pannaan täytäntöön suunnitellun mukaisesti, kaikki PFAS-yhdisteet, jotka ylittävät määritellyn pitoisuusrajan (1 ppm), kielletään sammutusvaahdoissa vuodesta 2023/2024 alkaen. Kiellot perustuvat käyttöön. Aika asteittaiseen käytöstä poistamiseen on lyhyempi A-luokan sammutusvaahdoissa (6 kk) ja pidempi B-luokan sammutusvaahdoissa (5 v.). Ehdotettuun B-luokan sammutusvaahtojen PFAS-kieltoon sovelletaan kuitenkin myös muita käyttöehtoja ja asiakirjoja.

Kuulemis- ja lausuntokierros on parhaillaan käynnissä, ja kieltoehdotuksen odotetaan tulevan voimaan aikaisintaan vuoden 2023 puolivälissä.

PFAS-yhdisteiden käyttökielto A-luokan paloissa:

Ehdotuksen mukaan PFAS-yhdisteitä (> 1 ppm) sisältävien sammutusvaahtojen käyttö A-luokan paloissa (eli muissa kuin nestemäisissä B-paloissa) kielletään jo 6 kuukauden kuluttua asetuksen voimaantulosta. Jos PFAS-yhdisteitä sisältävää nestettä joudutaan käyttämään B-luokan paloa vastaan, tarvitaan dokumentoitu suunnitelma, johon sisältyy perustelut vaahtonesteen käytön jatkamiselle sekä menettelyt jätehuoltoa ja vuotojen sekä päästöjen estämistä varten. Nämä asiakirjat olisi pidettävä ajan tasalla/tarkistettava vuosittain.

PFAS-yhdisteiden kieltäminen B-luokan paloissa:

Ehdotetaan, että kaikki PFAS-yhdisteet (> 1 ppm) kielletään käsisammuttimissa 5 vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta. Samassa aikataulussa ehdotetaan myös kaikkien muiden käyttötarkoitusten kieltämistä. Tämä vaikuttaa esimerkiksi kiinteisiin järjestelmiin (sammutusjärjestelmät jne.).

PFAS-yhdisteet Preston sammuttimissa

Olemme tehneet jo pidemmän aikaa töitä puhtaamman sammuttamisen puolesta. Olemme minimoineet PFAS yhdisteiden käytön sammuttimistamme. Tiedot tuotelinjamme PFAS-statuksesta löydät täältä.

 

Presto_no_to_PFAS