Huolehditaan paloturvallisuudesta ympäristöystävällisesti

kirjoittaja Tarja Vilmi
2 min lukuaika
25.2.2021 10:27

PFAS-fluoriyhdisteiden kielteinen vaikutus ympäristölle ja ihmisille on ollut tiedossa jo pitkään. PFAS on synteettinen fluoriyhdiste, jonka hajoaminen kestää erittäin kauan.  Käytössämme on edelleen tuotteita, jotka lisäävät mm. juomaveden PFAS-pitoisuuksia. On itsestään selvää, että ympäristölle haitallisia fluoriyhdisteitä sisältävien tuotteiden käyttö tulisi lopettaa. Tämä haaste koskee myös paloturvallisuusalalla toimivia.

Vakuutusyhtiöiden mukaan tulipaloista johtuvat kustannukset nousevat, ja vuosittain vahingonkorvauksina maksettava summa on Finanssialan (2018) vahinkotilaston mukaan Suomessa jo yli 200 miljoonaa euroa. 

Tulipalot eivät aiheuta vain inhimillisiä kärsimyksiä ja omaisuusvahinkoja, vaan palontorjunnassa käytettävien fluoriyhdisteitä sisältävien sammutusvaahtojen vuoksi sammutustoimenpiteet voivat myös johtaa ympäristön ja juomaveden pilaantumiseen.

 

Mitä PFAS yhdisteet ovat?

Erilaisia osittain tai kokonaan fluorattuja synteettisiä yhdisteitä on tuhansia ja niiden ominaisuudet eroavat toisistaan.

PFAS-yhdisteiden (perfluorattu alkyyliyhdiste) käyttö on laajaa. Niitä käytetään monissa kuluttajatuotteissa, likaa ja rasvaa hylkivissä pinnoitteissa, elektroniikassa sekä palonestoaineena. Tunnetuimpia käyttökohteita ovat esimerkiksi tekniset vaatteet, paistinpannut, hyönteismyrkyt ja sammutusvaahdot.

Ruotsissa PFAS-yhdisteitä on tutkittu Suomea enemmän. Ruotsin luonnonsuojeluyhdistyksen tietojen mukaan tällä hetkellä hieman yli kaksi miljoonaa ruotsalaista asuu alueilla, joiden PFAS-taso on niin korkea, ettei se täytä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) kehittämiä uusia direktiivejä.

 

EU-lainsäädäntö tiukentaa fluoriyhdisteiden käyttöä

Kansainvälinen lainsäädäntö on jo kieltänyt vuosien varrella tiettyjen PFAS-ryhmään kuuluvien yhdisteiden käytön. Tähän eivät vielä kuulu vielä kaikki käsisammuttimien sisältämät kemikaalit, mutta on vain ajan kysymys, koska kielto koskee myös niitä.

Toistaiseksi EU:n kemikaalilainsäädännössä on rajoitettu vain osa PFAS-yhdisteistä:

  • PFOS - käyttö kielletty vuodesta 2011 lähtien
  • PFOA,PFOA:m suolat ja PFOA:n kanssa samankaltaiset yhdisteet - käyttö kielletty vuodesta 2023 lähtien ( poikkeusena vuoteen 2025 asti B-palot, joissa jäännösvaahto voidaan kerätä kokonaan)
  • PFCA - C9-C14 PFCA-yhdisteet - äyttö kielletty vuodesta 2023 lähtien ( poikkeusena vuoteen 2025 asti B-palot, joissa jäännösvaahto voidaan kerätä kokonaan)

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) valmistelee kaikkien PFAS-yhdisteiden käyttökieltoa sammutusvaahdoissa. Valmistelua odotetaan lausuntokierrokselle keväällä 2022.

 

Sammutusvaahdot aiheuttavat merkittäviä ympäristö- ja terveyshaittoja maailmanlaajuisesti

Maailmalla sammutusvaahtojen ympäristöongelmista uutisoidaan jo laajalti. 

Fluorattujen vaahtojen hiilivety-yhdisteet aiheuttavat pitkäaikaisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia ja niiden hajoamisaika voi olla tuhansia vuosia. Ne eivät myöskään hajoa vedenpuhdistusprosesseissa. 

Ruotsin siviilivalmiusvirasto (MSB) on ohjeistanut pelastuslaitoksia pidättymään sammutusvaahdon käytöstä useimmissa tilanteissa. PFAS-yhdisteiden haitalliset aineet leviävät ympäristöön ja voivat lopulta päätyä pohjaveteen. Pelastusalan haasteena onkin sammutusjätevesien tehokas kerääminen onnettomuustilanteessa.

Sammutusvaahdot on tarkoitettu tehostamaan sammutusveden sammutusvaikutusta ja ne ovat usein välttämättömiä erityisesti B-luokan palojen sammutuksessa.

 

Presto toimii ympäristön puolesta – ympäristöllä ei ole aikaa odottaa

Presto haluaa kulkea toimialansa etulinjassa tuotteidensa ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Tavoitteenamme on poistaa myrkyllisten ja ympäristölle haitallisten kemikaalien käyttö valmistamissaan sammuttimissa mahdollisimman nopealla aikataululla – tämä koskee erityisesti vaahto- ja nestesammuttimia. Ympäristöllä ei ole aikaa odottaa. 

Aikaisemmin ympäristövaikutuksista ei ollut niin paljon tietoa tai tietoisuutta, eikä vaihtoehtoja ollut, mutta tänään tilanne on toinen. Jo nyt on olemassa ympäristölle ystävällisempiä sammutinvaihtoehtoja, jotka soveltuvat erinomaisesti yleisimpiin käyttökohteisiin.

On edelleen kohteita, joissa vaahto- ja jauhesammuttimia tarvitaan. Tällöin kyse voi olla esimerkiksi teollisuuslaitoksista tai paikoista, joissa palokuorma tai nestepalon riski on suuri.

"Sammutinvalmistajana yksi tärkeimmistä sitoumuksistamme on edistää ympäristölle ystävällisempien tuotteiden kehittämistä. Kiinteistön sammuttimia valittaessa ympäristötekijöiden merkitys tulee kasvamaan lähivuosina merkittävästi", Suomen Preston myynti- ja markkinointijohtaja Tarja Vilmi vakuuttaa.

Haluatko kuulla lisää PrestoNevo vesisumusammuttimesta?  Varaa aika kalenterista!

PrestoNevo-vesisumusammutin sammuttaa ympäristöystävällisesti

Lähes kaikissa toimistoissa, kaupoissa, ravintoloissa, museoissa, kouluissa ja muissa vastaavissa kohteissa kemikaaleja sisältävät vaahtosammuttimet pystyttäisiin korvaamaan vesisumusammuttimella.

Nevo

PrestoNevo-sammuttimessa ei ole lainkaan ympäristölle haitallisia PFAS-yhdisteitä tai muita kemikaaleja. Sammutteena on puhdas deionisoitu vesi, joka saadaan purkautumaan vesisumuna sammuttimen valmistuksessa sovelletun teknologian avulla.

PrestoNevo on hyväksytty palo-/teholuokkaan 27A40F (EN 3-7 käsisammutinstandardi). PrestoNevo-vesisumusammutin on siis paitsi ympäristöystävällinen, myös sammutusteholtaan korkea. 

On aika ottaa ympäristö ja terveys lähtökohdaksi myös alkusammutuksessa, jolloin sammuttimissa ei ole veden lisäksi mitään vaahtoavaa.

Pyydä tarjous PrestoNevo vesisumusammuttimesta!

 

Tilaa uutiset sähköpostiisi