Huoli pois! Isännöitsijöille apua taloyhtiöiden paloturvallisuuden hoitoon

kirjoittaja Tarja Vilmi
4 min lukuaika
9.4.2021 11:38

Paloturvallisuudesta huolehtiminen on välttämätöntä jokaiselle taloyhtiölle. Ennakointi ja palovahinkoihin varautuminen on järkevää, koska ennakoimalla minimoidaan vahingot, varmistetaan laitteiden toimivuus ja pidetään kustannukset kurissa. 

Helpoimmin ja turvallisimmin kunnossapito hoituu ulkoistamalla työ ja dokumentointi paloturvallisuushuoltoja suorittavalle yritykselle. Me Prestolla tarjoamme kokonaisvaltaista palvelua kiinteistöjen paloturvallisuuden hallintaan. Hoidamme isännöitsijöiden kohteille paloturvaratkaisut keskitetysti - suunnittelemme, asennamme, huollamme ja koulutamme. 

Prestolla on isännöintitoimistolle erikokoisia huoltosopimuksia. Huoltosopimuksen tekeminen on isännöitsijälle näppärä tapa pysyä ajan tasalla lainsäädännön mukaisista paloturvallisuustarkastuksista. 

 

Yleisimpään huoltosopimuspakettiin kuuluu: 

Sammutinhuolto

Toimiva ja sijaintipaikkaansa sopiva käsisammutin on paloturvallisuuden perusedellytys. Presto tarkastaa kaikki käsisammuttimet mallista riippumatta ja huolehtii, että lain edellyttämät tarkastukset tehdään ajallaan. 

Vastuu käsisammuttimien tarkastuksista ja huolloista on kiinteistön omistajalla tai haltijalla (Pelastuslaki 379/12). Käsisammuttimien tarkastuksia ja huoltoja saa tehdä ainoastaan Tukesin hyväksymä virallinen käsisammutinliike.

Käsisammuttimien tarkastuksen ja huollon tarkoituksena on varmistaa niiden toimintakunto. Koeponnistus eli käsisammuttimen säiliön tarkastus on osa määräaikaishuoltoa ja sen tarkoitus on varmistaa sammuttimen painesäiliön turvallisuus.

Käsisammuttimet tulee tarkastaa vuosittain, jos sammutinta säilytetään paikassa, jossa se on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten kosteudelle, tärinälle, lämpötilojen vaihtelulle tai pakkaselle. Tarkastus tehdään kahden vuoden välein, jos sammutinta säilytetään kuivassa ja lämpötilaltaan tasaisessa sisätilassa. Ensimmäisen tarkastuksen ja huollon ajankohta määräytyy käsisammuttimen valmistusajankohdan mukaan.

Koeponnistuksen tarkastusväli on kymmenen vuotta. Myös tässä määräaika lasketaan käsisammuttimen valmistumisajankohdasta, jonka valmistaja on merkinnyt sammuttimeen. Itse säiliö on voitu valmistaa tätä aiemmin, mutta ratkaisevaa on säiliön ensimmäisen täytön tai paineistuksen ajankohta.

Pikapalopostien kunnossapito

Pikapaloposti kuuluu useiden tilojen pakolliseen alkusammutuskalustoon. Se on käsisammuttimien ohella kiinteistön tärkein alkusammutusväline. Pikapalopostit ovat tehokkaita alkusammutusvälineitä - sammutuskapasiteettia riittää niin kauan kuin vesiverkostossa on vettä. 

Pikapaloposti tulee tarkastaa ja koeponnistaa säännöllisesti, jotta se toimii luotettavasti. Tarkastus tehdään vuosittain ja koeponnistus viiden vuoden välein. 

Säännöllisesti kunnossapidetty pikapaloposti on pitkäikäinen. Kun ammattilainen huoltaa ja koeponnistaa pikapalopostin, selviää samalla myös mahdollinen korjaus- tai uusimistarve. 

Tyypillisiä huoltotoimenpiteitä ovat huonokuntoisen letkun, tiivisteiden, kelan tai kaapin vaihtaminen. Pikapalopostin kaappivaihtoehtoja on useisiin erilaisiin tarpeisiin, ja letkumateriaaleissa raskaat ja kankeat peruskumiletkut voidaan korvata kevyemmillä ja kestävämmillä letkuilla.

Pikapalopostien tarkastus ja toimintakunto tulee varmistaa sekä lainsäätäjien että valmistajien edellyttämällä tavalla. Pelkkä silmämääräinen tarkastaminen ei riitä. Vastuu pikapalopostien toiminnasta on rakennuksen omistajalla, haltijalla ja toimenharjoittajalla (Pelastuslaki 379/12).

Isännöitsijän muistilista

Väestönsuojien tarkastukset ja tiiveyskokeet

Hyväkään väestönsuoja ei pysy kunnossa, jos siitä ei pidetä huolta. Säännöllisesti kunnossapidetty väestönsuoja täyttää jatkuvasti lainsäädännön vaatimukset ja toimintakunnon.

Väestönsuojan tarkastuksen huoltoväli on yksi vuosi  ja lakisääteinen tiiveyskoe tulee tehdä 10 vuoden välein. Preston asiantuntijat hoitavat väestönsuojan tarkastukset, huollot ja korjaukset, tiiveyskokeet, tarvikkeet ja varusteet. 

 

Ensimmäisellä käynnillä Preston asiantuntija tekee väestönsuojassa kartoituskäynnin, jolloin tarkastetaan suojan kunto ja tarkastetaan voidaanko väestönsuojan tiiveyskoetta suorittaa. Ensimmäisen käynnin jälkeen siis raportoidaan asiakkaalle väestönsuojan kunto ja ehdotetaan jatkotoimenpiteet sekä niiden kustannukset. Isännöitsijätoimistojen kanssa on ollut hyviä kokemuksia siitä, kun ollaan saatu yhteistyö rullaamaan, on helppo hoitaa samalla mallilla myös mahdolliset uudet kohteet”, kertoo Preston aluejohtaja (Etelä) Tero Haapaniemi

 

Normaalioloissa suojat saavat olla hyötykäytössä esimerkiksi kerhohuoneena, varastotilana tai kuntosalina, mutta lainsäädännön mukaan tilat pitää kuitenkin pystyä ottamaan suojauskäyttöön 72 tunnin aikana (Pelastuslaki 379/2011). Tämä tarkoittaa siis sitä, että väestönsuoja on toimintavalmiudessa kolmessa vuorokaudessa. Suojassa tulee tällöin olla kaikki tarvittavat varusteet paikallaan, laitteet toimintakunnossa sekä suojan tiiveys varmistettuna. 

Säännöllisen ylläpitohuollon etuna on myös kustannusten jakautuminen tasaisesti. Huoltamattoman väestönsuojan kunnostus yhdellä kertaa saattaa maksaa tuhansia euroja. 

Väestönsuojan tarkastuksista tulee tehdä asianmukainen pöytäkirja, josta voidaan todeta nykytilanne sekä kirjata mahdolliset korjaustarpeet. Korjaukset on myös toteutettava pöytäkirjan mukaan. 

Vastuu rakennusten väestösuojien käyttövalmiudesta  on rakennuksen omistajalla. Taloyhtiöissä vastuu on puolestaan taloyhtiön hallituksella. Taloyhtiöiden kumppanina isännöitsijällä on keskeinen rooli taloyhtiön hallituksen opastamisesta, heidän vastuistaan sekä tarvittaessa ulkopuolisen huollon järjestämisestä. 

Isännöitsijää helpottaa, kun Preston huoltosopimuksella asiantuntijat hoitavat väestönsuojan tarkastukset automaattisesti vuosittain ja toimittavat pöytäkirjan sähköisesti yhteyshenkilölle.

Savunpoistojärjestelmien tarkastus

Savunpoistolaitteistot ovat olennainen osa kiinteistöjen paloturvanhallintaa. Ne helpottavat sammutustyötä poistamalla savua ja ylipainetta, alentavat palotilan lämpöä sekä turvaavat ihmisten poistumisen. Oikein toimivat savunpoistoluukut suojaavat tulipaloissa henkilöitä, irtaimistoa sekä kiinteistöä.

Usein tulipalon sattuessa savunpoistoluukku ei kuitenkaan toimi oikealla tavalla. Tästä johtuen savunpoistoluukut on tarkastettava 1-2 kertaa vuodessa ja tilasta sekä savunpoistoluukkujen määrästä riippuen osa niistä on samalla koelaukaistava. 

Savuluukkujen tarkastuskohteita ovat muun muassa merkinnät, luukun yleiskunto, laukaisut (riippuen laukaisumekanismista), laukaisukeskus ja kaapelointi. 

Preston asiantuntijat tarkastavat järjestelmät ja koelaukaisevat toimitilassa vaaditun määrän savunpoistoluukkuja. 

Savunpoistoluukkujen tarkastus ja huolto tehdään aina lainsäädännön sekä valmistajien ohjeiden edellyttämällä tavalla, ja toimenpiteistä laaditaan kirjallinen tarkastuspöytäkirja. 

Preston ammattilaiset huolehtivat tarvittaessa myös savuluukkujen modernisoinnista, putoamissuojien asennuksesta ja opastusmerkkien lisäämisestä.

Digitaalinen dokumentointi pitää paperiasiat ruodussa 

Hyvin dokumentoitu ja laadukas kunnossapito-ohjelma on aina edullisempaa kuin huonosta kunnossapidosta johtuvat huoltokatkokset ja dokumentoinnin puute. Hyvin hallinnoitu dokumentointi helpottaa myös paloviranomaisen valvontatyötä. 

 

Isännöitsijä Laila Oksanen Isännöitsijätoimisto Erkki Oksanen Oy:stä on tyytyväinen Preston  sähköiseen dokumentointiin: “Kun ammattilaiset ovat tehneet huoltosopimuksen mukaisen tarkastuksen, saan raportin mitä on tehty ja mahdolliset korjausehdotukset. Dokumentaatio on myös helppo esittää viranomaisille tarvittaessa.”

 

Presto toimittaa kaikista huolloista selkeät dokumentit sähköisessä muodossa halutulle yhteyshenkilölle ja tallentaa dokumentit myös omaan huoltorekisteriin.

Huoltosopimus helpottaa isännöitsijän työtä

Isännöitsijä Laila Oksanen kertoo: “Huoltosopimus helpottaa isännöitsijän työtä huomattavasti. Meillä on noin 100 taloyhtiötä ja koimme että, jos tekisimme tarkastukset itse, se veisi runsaasti aikaa. Ensimmäisten tarkastusten jälkeen totesimme, että homma toimii Preston puolelta säntillisesti ja päädyimme tekemään sopimuksen.”

 

“Alkuperäinen huoltosopimus on laajentunut sen mukaan, kun uusia tarpeita on tullut. Meidän kohteissamme käyvät Prestolta aina samat ammattilaiset, jotka tuntevat kohteet. He tietävät taloyhtiön tilanteen, huomaavat mahdolliset puutteet tai virheet ja voivat ehdottaa korjaustoimenpiteitä välittömästi. Korjausehdotuksista tulee aina kuvallinen raportti, toimenpidesuositukset ja tarjous ennen kuin asiassa edetään. Isännöitsijän työn määrä on viime vuosina lisääntynyt runsaasti, joten arvostan, että kohteissamme käy tuttu asiantuntija säännöllisesti”, Oksanen lisää. 

 

Huoltosopimus siis varmistaa, että lakisääteiset tarkastukset ja huollot tehdään ajallaan ja automaattisesti. Se helpottaa budjetointia, koska sen perusteella voidaan tehdä arvio paljonko tulevina vuosina on panostettava paloturvallisuuden kunnossapitoon ja paloturvallisuuslaitteisiin. 

Huoltosopimus on joustava - se voi sisältää joko yhden tai useamman huoltopalvelukokonaisuuden. Preston asiantuntijat kartoittavat tarpeenne ja räätälöivät juuri teille sopivan paketin. Sopimusasiakkaana saat Prestolta myös neuvoja ja opastusta paloturvallisuuden kehittämisessä, ennakoinnissa ja tuotteiden valinnassa. 

Muut palvelut

Yllä mainittujen lisäksi isännöitsijät voivat käydä Preston ammattilaisten kanssa läpi myös muun muassa taloyhtiöiden ja rakennusten paloturvallisuusuunnitelmia ja -kartoituksia, turvavalojärjestelmiä, turvaopasteita, palovaroitinjärjestelmiä ja palo-osastotarkastuksia. 

“Kun yhteistyö isännöitsijöiden tai isännöitsijätoimistojen kanssa syventyy, niin pystymme hoitamaan käytännössä kaikki paloturvallisuuteen liittyvät asiat”, vakuuttaa Tero Haapaniemi Prestolta. 

 

 

New call-to-action

 

Tilaa uutiset sähköpostiisi