Saatko väestönsuojasi käyttökuntoon 3 päivässä?

kirjoittaja Tarja Vilmi
2 min lukuaika
17.4.2020 12:58

Väestönsuojilta vaaditaan tarvittaessa nopeaa käyttöönottoa. Näin määrittelee Pelastuslaki. Moni väestönsuoja on normaalioloissa hyötykäytössä. Kuinka nopeasti tilat saadaan tarvittaessa suojauskäyttöön ja löytyykö niistä tarvittavat laitteet ja varusteet niin kuin pitää? Jos olet vähänkin epävarma väestönsuojan toimintakunnosta, tai viimeisestä huollosta on aikaa yli vuosi, pyydä huoltotarjous tai tilaa huolto.

Suomessa rakennettavilla väestönsuojilla on pitkä historia ja niillä on edelleen tärkeä merkitys osana siviiliväestömme väestönsuojelujärjestelyjä. Normaalioloissa suojat saavat olla hyötykäytössä (esim. kuntosalina, kerhohuoneena, varastotilana). Lainsäädännön mukaan tilat pitää kuitenkin pystyä ottamaan suojauskäyttöön 72 tunnin aikana (Pelastuslaki 379/2011). 72 tuntia tarkoittaa siis täyttä toimintavalmiutta kolmessa vuorokaudessa - suojassa kaikki tarvittavat varusteet paikallaan, laitteet toimintakunnossa sekä suojan tiiveys varmistettuna.

Onnistuuko väestönsuojatilojen tyhjennys ja toimiiko laitteisto - aikaa 72 tuntia?

Tilojen tyhjennys saattaa kuulostaa haasteelliselta, mutta se varmasti onnistuu monessa paikassa, tarvittaessa vaikka talkoovoimin. Vaikka laki ei enää määrittele, että kiinteistössä tulee olla suojanhoitaja, niin hyvä käytäntö on, että suojan hoitoon ja sen käyttöön saattamiseen olisi perehdytetty joku talon asukkaista tai työpaikalla työntekijä.

Mutta entä laitteistojen toimivuus? Onko laitteistoa huollettu säännöllisesti? Kolmessa päivässä ei kaikkia Suomen väestönsuojia huolleta. Väestönsuojat on yleensä perustettu asianmukaisesti, mutta usein niiden säännöllinen kunnossapitohuolto on jäänyt hoitamatta. Hyväkään suoja ei pysy kunnossa, jos sitä ei huolleta säännöllisesti. Säännöllisellä ylläpitohuollolla on myös rahallinen merkitys - suojan kunnossapidon kustannukset jakautuvat tasaisesti ja ne on helppo ennakoida. Huoltamattoman väestönsuojan kunnostus yhdellä kertaa maksaa tuhansia euroja, mikäli laitteistoa joudutaan uusimaan.

VSS-iv_kone

Käyttämättömyys aiheuttaa ongelmia

Rakennuksissa tapahtuu vuosien myötä muutoksia ja ennen tiiviit tilat eivät ehkä ole sitä enää vuosikymmenen jälkeen. Jos suoja saa olla omissa oloissaan ja huoltamattomana, myös laitteisto ikääntyy huomaamatta. Osalla varusteista parasta ennen -ikä on jo mennyt vuosia sitten.

Tyypillisiä käyttämättömyyden aiheuttamia ongelmia:

  • viemärin padotusventiilii jumittuu kiinni
  • suojapuhaltimen pitkäaikainen käyttämättömyys aiheuttaa laitteistorikkoja/öljyvuotoja kun ne käynnistetään pitkän tauon jälkeen ensimmäistä kertaa
  • ovien, hätäpoistumisluukkujen ja suojan muun tekniikan tiivisteet vanhenevat
  • odottamattomat vesi-/kosteusongelmat
  • varusteita puuttuu tai ne ovat vanhentuneita

Suojausominaisuus, laitteistojen toimivuus tai varustetaso ei siten enää kaikissa tapauksissa täyty. Näihin on siksi varauduttava ajoissa. Jotta näiltä ongelmilta vältyttäisiin suosittelemme, että suojan tarkastukset tehtäisiin säännöllisesti vuosittain ja lakisääteinen tiiveyskoe 10 vuoden välein (Asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta 506/2011 20 §)

On tärkeää muistaa, että tarkastuksista tulee aina tehdä asianmukainen pöytäkirja, josta voidaan todeta nykytilanne sekä kirjata mahdolliset korjaustarpeet. Ja mikä kaikkein tärkeintä: korjaukset myös toteutetaan, jos tarpeita havaitaan. Kannattaa luoda säännöllinen prosessi: kuinka usein, miten ja keiden toimesta huollot ja mittaukset toteutetaan. Näin ne tulevat myös varmimmin tehtyä.

Tilaa väestönsuojan tarkastus tai huolto. Löydät täältä myös hinnat

“Suosittelemme, että väestönsuojat tarkastetaan vuosittain"

Preston aluejohtaja Tero Haapaniemi

Kenellä on vastuu tilojen huoltamisesta?

Vastuu rakennuksen väestösuojien käyttövalmiudesta sekä tilojen ja laitteiden kunnosta on rakennuksen omistajalla. Taloyhtiöissä vastuu on puolestaan taloyhtiön hallituksella. Taloyhtiöiden kumppanina isännöitsijällä on keskeinen rooli taloyhtiön hallituksen opastamisesta heidän vastuistaan sekä tarvittaessa ulkopuolisen huollon järjestämisestä.

Vastuuta suojan kunnosta omistaja ei voi ulkoistaa, mutta varsinaisten huoltotoimenpiteiden suorittamisen sekä tarvittavan dokumentoinnin voi teettää alan asiantuntijalla. Tarkastuksen, huollon ja tiiveyskokeen voi tehdä siis joko omistajan suojalle nimeämä huoltaja tai huollon voi ulkoistaa väestönsuojien kunnossapitoa suorittavalle yritykselle. 

Jos olet vähänkin epävarma väestönsuojan toimintakunnosta, tai viimeisestä huollosta on aikaa yli vuosi, pyydä huoltotarjous tai tilaa huolto

 

❗ Tiivis infopaketti väestönsuojien huollosta ja käyttöönotosta löytyy täältä.

 

Tilaa uutiset sähköpostiisi