Väestönsuojien kunnossapito säännöllisesti kannattaa

kirjoittaja Tarja Vilmi
3 min lukuaika
5.6.2018 14:24

Suomessa oli vuonna 2016 väestönsuojia noin 28 500 rakennuksessa. Näissä rakennuksissa oli suojapaikkoja yhteensä 2,27 miljoonalle henkilölle.*) Väestönsuojan kunnossapito on kiinteistön omistajan vastuulla. Suojien säännölliset tarkastukset ja huollot varmistavat, että ne toimivat hätätilanteessa kuten laki ja asetukset edellyttävät. Säännöllinen kunnossapito myös säästää väestönsuojan ylläpitokustannuksia. Jos olet vähänkin epävarma väestönsuojan toimintakunnosta, tai viimeisestä huollosta on aikaa yli vuosi, pyydä huoltotarjous tai tilaa huolto.

Väestönsuojat on tarkoitettu suojaamaan kansalaisia poikkeustilanteissa mm. räjähdys- ja sirpalevaikutuksilta, rakennusten sortumiselta, paineaalloilta, kemiallisilta taisteluaineilta sekä ionisoivalta säteilyltä. Suomessa väestönsuojia on rakennettu vuodesta 1938 alkaen. Nykyisin pelastuslaki määrää, että väestönsuoja on rakennettava jokaiseen uuteen yli 1 200 m2:n asuinrakennukseen. Teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennusta varten väestönsuojan kokovaatimus on 1 500 m2.

Pelastuslaissa on säädetty, että kiinteistön omistajalla on velvoite pitää väestönsuoja ja sen laitteet kunnossa. Pelastusviranomainen antaa tarpeen vaatiessa korjausmääräyksen, jota valvotaan jälkitarkastuksin. Väestönsuojat on pystyttävä ottamaan käyttöön 72 tunnin kuluessa, jos viranomainen antaa käskyn. 

Keväällä 2018 meneillään olevassa pelastuslakiuudistuksessa on suunnitteilla väestönsuojien rakentamiseen liittyviä muutoksia. Kunnossapitoa koskevat vastuut ja vaatimukset näyttävät pysyvän nykyisellään.

Väestönsuojan säännöllinen kunnossapito kuuluu rakennuksen ylläpitoon

Kiinteistön omistaja huolehtii rakennuksen ylläpidosta ja huollosta, joten myös väestönsuojan kunnosta huolehtimisen pitäisi olla osa säännöllistä kunnossapito-ohjelmaa. Käytännössä näin ei aina ole. Liike- ja teollisuustilojen väestönsuojat on useimmiten hoidettu hyvin vakuutusyhtiöiden vaatimuksesta. Asuinkiinteistöissä sen sijaan kunnossapitovelvoitteita on saatettu laiminlyödä jopa vuosikymmeniä.

Kun väestönsuojaan on investoitu, se tulisi pitää myös kunnossa. Erityisesti taloyhtiöiden hallitusten kannattaa tarkistaa, täyttävätkö ne tällä hetkellä lain ja asetusten vaatimukset. Väestönsuojan säännöllinen tarkastus ja huolto tulee huomattavasti edullisemmaksi kuin esimerkiksi laiminlyödyn kunnossapidon vuoksi tarvittavat kalliiden laitteiden korjaukset tai uusimiset. Tärkeintä on kuitenkin se, että suojasta on huolehdittu niin, että se toimii tilanteissa, joissa sitä tarvitaan.

Suosittelemme, että väestönsuoja tarkastetaan vuosittain. Samalla selviää, koska seuraava 10 vuoden välein tehtävä väestönsuojan tiiveyskoe on suoritettava.”  - Preston huoltopäällikkö Tero Haapaniemi

Väestönsuojan tarkastuksen voi tehdä sen hoidosta vastaava henkilö (esim. suojan hoitaja), tai tarkastuksen voi teettää väestönsuojakoulutuksen saaneella alan ammattilaisella. Tiiveyskokeen suorittaa aina turvallisuusalan ammattilainen.

 

Väestönsuojien tarkastusten määrä kasvaa

Preston huoltopäällikkö Tero Haapaniemi kertoo, että sekä tietoisuus väestönsuojien kunnossapitotarpeesta että halukkuus pitää suojat kunnossa on kasvanut voimakkaasti viime vuosien aikana. Siksi Presto on kevään 2018 aikana panostanut väestönsuojiin liittyvään koulutukseen. Nyt väestönsuojien tarkastuksia ja tiiveyskokeita voidaan tarjota ympäri Suomen sekä Preston että sen koulutettujen yhteistyökumppaneiden toteuttamana.

Preston ja sen kumppaneiden ammattilaiset ovat saaneet yhdessä Helsingin Pelastuskoulun kanssa räätälöidyn koulutuksen. Preston omien asentajien osaaminen viimeistellään kisälliohjelman avulla: kokeneet kollegat varmistavat, että teoriataidot siirtyvät käytännön työhön.

Presto ja sen huoltokumppanit toteuttavat tarvittaessa myös tarkastuksessa havaitut pienemmät huoltotyöt, kuten laitteiden öljyjen ja suodattimien vaihdot. Lisäksi kohteeseen voidaan toimittaa puuttuvat tai uusittavat suojavarusteet ja työkalut.

Kiinteistön omistajalle helppo ja varma ratkaisu on kokeneen ja koulutetun ammattilaisen tekemä vuositarkastus ja tiiveyskoe. Tarkastuksista ja tiiveyskokeista tehdään aina pöytäkirjat.

Miten väestönsuoja tarkastetaan – miten tiiveyskoe tehdään

Kun väestönsuojan vuositarkastus tehdään, kiinteistön edustajan ei tarvitse olla paikalla. Riittää, että tarkastajalla on pääsy väestönsuojaan ja taloyhtiöissä esimerkiksi lukittuihin häkkikomeroihin, joissa on väestönsuojan toimintaan liittyviä laitteita.

Tarkastuksessa kartoitetaan mm. väestönsuojan sekä sen laitteiden ja varusteiden kunto. Lisäksi tarkastetaan suojelumateriaalien kunto ja määrä. Tarkastus kestää väestönsuojan koosta riippuen muutaman tunnin, ja sen päätteeksi laaditaan pöytäkirja pelastusviranomaisen tarkastusta varten. Mikäli tarkastuksessa todetaan, että kaikki on kunnossa, voidaan siirtyä suoraan tiiveyskokeen suorittamiseen, jos sen suorittaminen on ajankohtaista. Tarkastuksessa selviävät suojan mahdolliset huoltotarpeet sekä varusteiden tai materiaalien puutteet. Mahdollisten puutteiden korjauksesta annetaan erillinen suositus sekä kustannusarvio päätöksenteon tueksi.

Väestönsuojan tiiveyskoe on tehtävä 10 vuoden välein. Sen suorittaminen kestää käytännössä useampia tunteja. Myös tiiveyskokeen suorittamisesta laaditaan pöytäkirja.

Kiinteistöjen omistajat ovat viime vuosina tulleet paremmin tietoisiksi väestönsuojien kunnossapidon tärkeydestä. Jotta kunnossapidosta huolehtiminen sujuisi mahdollisimman vaivattomasti, olemme tehneet jokaiselle kiinteistön omistajalle hyödyllisen oppaan siitä, kuinka väestönsuoja pidetään lainsäädännön edellyttämässä kunnossa: Lataa opas!

opas-väestönsuojan-kunnossapito

 

*) Lähde: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi; Tilastokeskuksen rakennuskantatilasto

Jos olet vähänkin epävarma väestönsuojan toimintakunnosta, tai viimeisestä huollosta on aikaa yli vuosi, pyydä huoltotarjous tai tilaa huolto.

Tilaa uutiset sähköpostiisi