Paloturvallisuusalan kisälliohjelma lisää osaamista ja kasvua

kirjoittaja Tarja Vilmi
3 min lukuaika
26.4.2018 11:03

Paloturvallisuutta ylläpitävät ja parantavat tehtävät ovat ammatteja, joihin opitaan pääasiassa työtä tekemällä. Siksi Presto Paloturvallisuus on tehnyt jo pitkään läheistä yhteistyötä mm. Vantaan ammattiopisto Varian kanssa. Näin turvallisuusalan opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintoihin kuuluvat harjoittelut dynaamisessa alan yrityksessä. Myös Presto hyötyy yhteistyöstä, sillä moni harjoitteluaikana motivaationsa ja kykynsä osoittanut nuori on valmistuttuaan työllistynyt yrityksessä.

Kisälli on käsityöläisammatteihin liittyvä perinteinen termi. Ammatti opittiin tekemällä työtä mestarin ohjauksessa: aluksi oppipoikana ja kisällinäytetyön suorittamisen jälkeen kisällinä. Preston kisälliohjelma toteuttaa samaa hyväksi koettua periaatetta: alalle suuntautuvan nuoren ammattitaito kasvaa, kun käytännön työtä tehdään aluksi yhdessä kokeneemman kollegan kanssa.

Koulutus, jossa kaikki osapuolet voittavat

Presto Paloturvallisuuden toimitusjohtaja Mauri Mettälä on erittäin tyytyväinen monivuotiseen yhteistyöhön turvallisuusalan oppilaitosten kanssa. Kisälliohjelmassa kaikki osapuolet voittavat: nuoret saavat käytännön taitoja ja kokemusta alan töistä, oppilaitokset voivat suositella harjoittelupaikan hakemista yrityksestä, jonka kanssa yhteistyö sujuu ja Presto saa perehdyttää innokkaita nuoria, joista moni jää alalle töihin – myös Prestolle.

Kannamme yhteiskunnallista vastuuta tarjoamalla nuorille käytännön koulutusta ja työpaikkoja. Alan työt oppii vain tekemällä, ja tätä kautta olemme saaneet taloon erittäin hyviä nuoria työntekijöitä.” – toimitusjohtaja Mauri Mettälä, Presto 

Myös Varian turvallisuusalan lehtori Tiinamari Heimonen on tyytyväinen yhteistyöhön Preston kanssa. Opiskeluun kuuluvien pakollisten työharjoittelujaksojen tarkoitus on yhdistää koulussa opittu teoria työelämän vaatimuksiin. Näin opiskelija saa arvokkaita käytännön taitoja sekä näkemyksen omasta ammatillisesta tulevaisuudestaan.

Opiskelijan, oppilaitoksen ja työpaikan välinen yhteistyö on tärkeää. Opiskelun aikana tehdyt harjoittelujaksot ovat kuin piste i:n päälle, sillä niissä teoria ja käytäntö kohtaavat. Preston kanssa yhteistyö on sujunut erinomaisesti jo vuosien ajan.” – lehtori Tiinamari Heimonen, Vantaan ammattiopisto Varia

Työharjoittelun kautta ammattiin ja työelämään

Turvallisuusalan perustutkinnon suorittanut on ammatiltaan turvallisuusvalvoja. Hän voi toimia esimerkiksi pelastustoimen tehtävissä, vartiointitehtävissä, turvasuojauksen eri osa-alueilla, vastaanotto- ja vahtimestaripalvelussa tai turvatarkastuksessa.

Opiskeluun kuuluu kahden ensimmäisen vuoden aikana kaksi 8-9 viikon mittaista työssäoppimisjaksoa. Viimeisenä opiskeluvuonna harjoittelujakson pituus on 18 viikkoa. Opiskelijat hakevat itse harjoittelupaikkansa. Motivoituneet ja oma-aloitteiset työssäoppijat menestyvät harjoittelupaikoissa hyvin. Myös aktiivisuus ja tiimityötaidot edistävät työelämässä menestymistä.

Presto Tero Haapaniemi ja Tuomas Oja - 1000 px

Huoltopäällikkö Tero Haapaniemi kertoo, että pääosa Preston työharjoittelijoista tulee Variasta. Vuoden aikana harjoittelujaksolle otetaan 1-2 opiskelijaa. Kun harjoittelupaikasta on sovittu, opiskelija, opettaja ja Preston vastuuhenkilö sopivat yhdessä harjoittelujakson sisällöstä: mitä jakson aikana on tarkoitus oppia ja mitä näyttötutkintoja aiotaan suorittaa.

“Meillä on laaja tuote- ja palveluvalikoima, joten opittavaa on paljon. Kaiken kattavaa osaamista ei saa mistään koulusta. Parasta on se, että saamme auttaa motivoituneita nuoria työelämän alkuun”, Tero Haapaniemi kertoo. Ensin työhön perehdytään yhdessä ohjaajan kanssa. Prestossa harjoitellaan aluksi helpompia tehtäviä asiakaspalvelussa, myymälässä ja huoltopalveluissa. Kun nähdään, että työ sujuu, tehtäviä voi alkaa suorittaa itsenäisemmin.

Hyvä asenne ja kyvyt johtavat usein jatkopestiin, esimerkiksi kesälomittajana tai kiireapulaisena. Suuri osa Prestolla harjoitelleista on myös työllistynyt yritykseemme.” – huoltopäällikkö Tero Haapaniemi, Presto

Mauri Mettälän mukaan lisäkäsille on tarvetta. Yritys kasvaa, ja kokemukset ovat olleet erittäin positiivisia. Presto on saanut harjoittelijoistaan hyviä työntekijöitä: Helsingin Malmilla sijaitsevan toimipisteen myymälässä ja huoltopalveluissa on tällä hetkellä työssä vain hyvällä palveluasenteella varustautuneita nuoria alan ammattilaisia.

Kaksi polkua opiskelijasta paloturva-alan ammattilaiseksi

Preston myyjä Tuomas Oja ja paloturva-asentaja Iivari Tyni kertovat, että ammattiopintojen harjoittelujaksojen merkitys on ollut heille todella tärkeä. Kummallakin on ollut oma polkunsa paloturvallisuusalan ammattiin.

Tuomas Oja tutustui Prestoon jo peruskoulun 8. ja 9. luokan Työelämä Tutuksi -jaksoilla. Kimmokkeen antoi isoveljen kummisetä, joka työskenteli yrityksessä. Ala kiinnosti, joten Tuomas pestautui kesätöihin ja perehtyi varastonhoitoon ja sammutinhuoltoon ensin apupoikana. Kun nämä työt olivat tulleet tutuiksi, hän siirtyi myymälään asiakaspalvelutehtäviin. Tuomas opiskeli työn ohessa merkonomiksi, ja suoritti luonnollisesti myös vaaditut harjoittelujaksot Prestolla. Nykyisin Tuomas työskentelee myyntitiimissä.

Preston tapa opettaa uusia työntekijöitä toimii hyvin. Vastuuta annetaan, ja ilmapiiri kannustaa omaan ajatteluun. Minua motivoi se, että joka päivä opin jotain uutta.” – myyjä Tuomas Oja, Presto 

Iivari Tyni ajatteli opiskelevansa Variassa ensin vartijaksi ja hakevansa sitten poliisikouluun. Toisin kävi: opintojen aikana hän kiinnostui paloturvallisuusalasta. Hän suoritti viimeisen opiskeluvuoden aikana puolen vuoden mittaisen harjoittelun Prestolla. Valmistuttuaan hän kävi armeijan ja palasi Prestoon vuoden 2018 alussa paloturva-asentajan tehtäviin.

Presto Iivari Tyni - 1000 px

Opiskeluajan harjoittelu alkoi ns. joka paikan höylänä: Iivari oppi työt sammutinhuollossa, myymälässä sekä mm. savunpoistoluukkujen ja väestönsuojien tarkastuksissa. Huolellisuutta vaativat kaasupullojen koeponnistukset ja - täytöt tulivat myös tutuiksi. Huoltotyöt ja -keikat tehtiin aluksi työnjohtajan tai huollon ammattilaisen kanssa. Nyt Iivari huolehtii huoltokäynneistä itsenäisesti.

Parasta tässä työssä on se, että jokainen päivä on erilainen. Monipuolinen ja liikkuva työ, jossa saan ratkaista ongelmia, sopii minulle hyvin. Mielenkiintoisia tehtäviä riittää, joten tälle alalle kannattaa hakeutua!” – paloturva-asentaja Iivari Tyni, Presto 

Tuomaksen ja Iivarin lisäksi Presto on työllistänyt useita nuoria harjoittelujakson jälkeen. Avoin suhtautuminen nuoriin kantaa Mauri Mettälän mukaan pitkälle: uusille tekijöille on tarvetta paloturvallisuusalalla valtakunnallisesti toimivassa kasvuyrityksessä. Tuote- ja palveluvalikoiman kasvaessa yrityksessä tarvitaan yhteistyötaitoisia käytännön osaajia.

 

 Pidä paloturvallisuustaidot ajan tasalla!

Tilaa uutiset sähköpostiisi