Vuoden 2020 kiinnostavimmat paloturvallisuusteemat

kirjoittaja Tarja Vilmi
2 min lukuaika
14.1.2021 11:37

Yritysten olosuhteet ja toimintaympäristö muuttuvat joka tunti - tulipaloja syttyy ja onnettomuuksia tapahtuu. Joka tunti me Prestolla teemme jotain estääksemme tämän. Tärkeänä tehtävänämme on palvelu- sekä tuoteratkaisujemme lisäksi keskustella, kertoa ja antaa neuvoja paloturvallisuudesta.

Presto blogi käsittelee ajankohtaisia paloturvateemoja ja se toimii hyvänä kanavana tiedon jakamisessa. Käsittelemämme teemat ovat kiinnostaneet ja olemme saaneet upean paljon uusia lukijoita ja seuraajia mukaamme turvallisuusmatkalle. Kiitos kaikille blogimme lukijoille. Alla kooste vuoden 2020 lukijoitamme eniten kiinnostaneista teemoista. 

 

Käsisammuttimet - perustieto kiinnosti

Sivustomme suosituimmat teemat ovat liittyneet sammuttimien valintaan. Mikä on oikea sammutintyyppi minun kohteeseeni? Hetken miettimisellä ja pienellä investoinnilla voidaan estää suuri vahinko. Myös sammuttimien tarkastukseen ja huoltoon liittyvä kysymyksiin olemme vastanneet.

Viimeisten 3-4 vuoden aikana lämpimiin sisätiloihin on valittu yhä useammin vaahtosammutin perinteisen jauhesammuttimen tilalle. Tämä muutos on ollut mahdollinen, koska vaahtosammuttimen teholuokat vastaavat A- ja B-paloluokissa samankokoisia jauhesammuttimia. Vaahtosammuttimen etuna on suhteellisen vaivaton jälkisiivous sammuttimen käytön jälkeen.

Rakkaalla lapsella on yksi nimi - vaahtosammutin on usein synonyymi käsisammuttimelle. Jauhesammuttimen määritelmä on selkeä ja monelle tuttu - siinä on sisällä lähes aina ABC-luokan sammutusjauhetta. Neste-/vesipohjaiset sammuttimet jaetaan vaahtosammuttimiin ja nestesammuttimiin.  Erottavana tekijänä on soveltuminen erityyppisiin paloihin: vaahtosammutin sammuttaa aina A- ja B-luokan paloja ja erikoisammuttimena näiden lisäksi F-luokan paloja, nestesammutin sammuttaa A-luokan paloja. Nestesammuttimien vaahtonesteenä voidaan käyttää sammutteita, joissa ei ole lainkaan ympäristölle haitallisia fluoritensidejä.

Kestävä kehitys ja ympäristön huomioiminen on ollut jo vuosia merkittävä tekijä tuotteidemme kehityksessä. Tulevina vuosina lainsäädännölliset rajoitteet vaahtonesteiden sisältämien orgaanisten fluoriyhdisteiden (PFAS) käytölle tulevat tiukkenemaan. Me Prestolla olemme ottaneet haasteen vastaan ja tulemme tekemään osamme ympäristön hyväksi.  

Käsisammuttimen valinnan lisäksi sivuillamme vierailijat hakivat perustietoa sammuttimien tarkastus-, huolto ja koeponnistusväleistä. Lainsäädäntö määrittelee käsisammuttimien kunnossapitoon liittyvät ohjeistukset varsin tarkasti. 

New call-to-action

 

Ladattavien litiumioniakkujen paloturvallisuus - miksi akku voi räjähtää?

Vuosi 2020 on nostanut selkeästi esille vioittuneiden litiumioniakkujen haasteellisen käyttäytymisen palotilanteessa. Litiumioniakun vaurioituminen  voi pahimmillaan johtaa akun räjähtämiseen. On ollut hienoa todeta, että aihe kiinnostaa - paloturvariski on todellinen. Olemme saaneet jakaa tietoa ja olla mukana keskusteluissa usean eri tahon kanssa. Kiinteästi näissä keskustelussa on ollut mukana myös Preston oma tuotekehitystiimi Ruotsista.

Keskeinen tekijä Li-ioniakkupalojen sammuttamisessa on sammuttimen  jäähdytyskapasiteetti. Sammuttimen valinnassa on hyvä huomioida se, että käsisammutin riittää noin 100Wh akkujen sammuttamisen ja tästä suuremmat akut vaativat jo parempaa jäähdytystehoa ja tehokkaampia alkusammutuslaitteita.

2020 alkusammutustuotelinjamme täydentyi pikapaloposteilla, joten pystymme rakentamaan alkusammutusratkaisun myös isompien Li-ion akkujen tarpeisiin.

New call-to-action

 

Väestönsuojan tiiveyskoe ja kunnossapito

Suomen pelastusalan keskusliiton (SPEK) syksyllä julkaisemasta tutkimuksesta tuli esille, että suomalaiset pitävät väestönsuojia tärkeänä osana turvallisuutta. Samalla viestittiin myös, että väestönsuojista kaivattiin lisää tietoa. Lainsäädäntö velvoittaa kiinteistön omistajaa huolehtimaan väestönsuojien kunnosta. Suoja on pystyttävä saattamaan toimintakuntoon 72 tunnin sisällä - suojan laitteet, tarvikkeet ja tiiveys tulee tällöin olla kunnossa. Vaadittu nopea käyttöönotto on mahdollista vai silloin, kun väestösuojan kunnossapidosta on huolehdittu. 


Lataa-vaestonsuojien-kunnossapito-opas

 

Presto on kasvun tiellä

Olemme voimakkaan kasvun tiellä palvellaksemme asiakkaitamme lähellä heitä. Oma sekä kumppaniverkostomme kattaa koko Suomen. Meitä prestolaisia on jo yli 50. Sammutinhuolto Tiisjärvi Seinäjoelta, liittyi osaksi Presto-perhettä kesäkuussa ja Sammutinhuolto Saari Oy Kokkolasta lokakuussa.

 

Uusi vuosi tuo uusia teemoja

Jatkamme aktiivista paloturvallisuustiedon jakamista myös tänä vuonna. Pysy linjoilla, niin saat jatkossakin tietoa ajankohtaisista ja kiinnostavista paloturvallisuusaiheista.

Turvallista vuotta 2021!

 

Tilaa uutiset sähköpostiisi