Miksi vesisammutin on vastuullisen kiinteistön omistajan valinta?

kirjoittaja Tarja Vilmi
3 min lukuaika
16.5.2022 15:02

Olemme tottuneet toimialallamme jo vuosia suosittelemaan kiinteistön omistajille mahdollisimman tehokkaita sammuttimia. Tähän saakka mahdollisimman tehokas sammutin on ollut synonyymi hyvälle sammuttimelle. Olemme suositelleet AB-luokan vaahtosammutinta kiinteistöihin, vaikka suojattavissa kohteissa ei olisikaan tarvetta sammuttaa palavia nesteitä. Maksajaksi ovat joutuneet kuitenkin ympäristö ja terveytemme. Nyt tilanne muuttuu. Haastoimme itsemme ja kehitimme ympäristölle sekä terveydelle turvallisemmat sammuttimet, joiden tehokkuus riittää useimpiin kohteisiin.

 

nevo_tuli_vesi_1200x700px

Vastuullisuus ja ympäristöarvot ovat osa monen yrityksen strategiaa. Preston vastuullisuusohjelman yhtenä peruspilarina on myrkytön sammuttaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme sitoutuneet poistamaan valmistamistamme sammuttimista kaikki haitalliset kemikaalit. Jouduimme haastamaan itsemme - lähdimme miettimään, kuinka yrityksenä pystymme tekemään oman osamme ympäristön kemikaalikuormituksen vähentämiseksi.

 

Vaahtosammuttimien lisäaineet pilaavat pohjavesiä ja ovat haitallisia ihmisille

Sammutusvaahdoissa käytetyt sammutustehoa nostavat kemikaalit ovat yksi isoimmista PFAS-yhdisteiden lähteistä. Nämä yhdisteet pilaavat pohjavesiä ja ovat haitallisia ihmisille. Vaikka osaa PFAS-yhdisteistä on osittain jo rajoitettu, niin tavallisimpien käsisammuttimien sammutusvaahdoissa käytettäviä yhdisteitä ei vieläkään säännellä.

EU:n alueella on parhaillaan meneillään lausuntokierros, jossa ehdotetaan yleistä PFAS-yhdisteiden käyttökieltoa sammutusvaahdoissa. Kiellon tullessa voimaan, on sillä merkittävä vaikutus vaahtosammuttimien B-teholuokitukseen (nestepalot). Nopeimman aikatauluarviomme mukaan osa uusista rajoituksista ja kielloista saattaa tulla voimaan vuoden jo 2023 aikana.

 

Tuotekehityksemme etsi oikeat vaihtoehdot

Koska ympäristö ei odota, emme mekään odota. Tilasimme ulkopuolisen tutkimuksen, jonka perusteella kehitimme uusia ympäristöystävällisiä sammuttimia. Lämpimissä sisätiloissa ja julkisissa kohteissa *) säilytetään hyvin harvoin palavia nesteitä, joten suurin osa paloista sammuu vedellä. Vesi sammuttaa A-paloluokan paloja (puu, paperi, tekstiili). Teholuokkana 21A riittää ja sillä 27A-luokan palo on vielä turvallista alkusammuttaa.

*) julkinen kohde = kaupat, hotellit, koulut, urheilutilat, matkustusterminaalit, toimistot, ravintolat, teatterit, museot, kirjastot, kirkot

 

Vastuullinen yritys ja kiinteistön omistaja korvaa vaahdon vedellä

Vastuullinen yritys tai kiinteistönomistaja tekee oikean valinnan jo nyt, koska ympäristö ei odota. Nykyisille AB-luokan luokan vaahtosammuttimille on jo vaihtoehtoja. Mikään ei estä tekemästä vastuullista ja kestävää kehitystä tukevaa valintaa, vaikka jo tänään. Presto Vesisammutin sammuttaa tehokkaasti puhtaalla vedellä. Presto Green nestesammuttimeen on lisätty pieni määrä lisäaineita (eivät sisällä PFAS-yhdisteitä) parantamaan sammuttimen tehoa. Molemmat vaihtoehdot voit valita heti nykyisen, haitallisia kemikaaleja sisältävien, vaahtosammuttimien tilalle.

 

Preston uusi sammutinsuositus 2022vesi_neste_jauhe_vaahto 600_400

Suositus #1 – vesisammutin

Suosittelemme lämpimiin sisätiloihin aina ensisijaisesti Presto Vesisammutinta, jonka suutin tekee vedestä voimakkaasti jäähdyttävän ja tehokkaasti sammuttavan vesisumun. Teettämämme ulkopuolisen tutkimuksen mukaan ns. julkisissa tiloissa syttyy nestepaloja (B-luokka) äärimmäisen harvoin, joten myrkytön A-luokiteltu (puu, paperi, tekstiili) vesisammutin on paras valinta.

Vesisammuttimen edut:

 • ei sisällä lainkaan ympäristölle haitallisia kemikaaleja
 • sammuttaa myös elintarvikerasvoja (40F)
 • vesisumu on helppo siivota käytön jälkeen

Vesisammuttimen haitat:

 • ei sovellu kylmiin olosuhteisiin
 • rajoitettu teho nestepalojen sammuttamiseen (34A)
 • ei sovellu ainoaksi sammuttimeksi tiloihin, joissa on kaasupalojen vaara

*) julkinen kohde = kaupat, hotellit, koulut, urheilutilat, matkustusterminaalit, toimistot, ravintolat, teatterit, museot, kirjastot, kirkot

 

Suositus #2 – nestesammutin

Mikäli kohteeseen halutaan korkeampi teho A-paloluokkaan (puu, paperi, tekstiili) kuin vesisammuttimessa (puu, paperi, tekstiili) Presto Green – sammutin on oikea valinta.

Nestesammutin Presto Green (EN 3-7 mukaan: vesisammutin lisäaineella / vettä ja lisäainetta) on ympäristön kannalta toiseksi paras vaihtoehto. Presto Green ei sisällä lainkaan PFAS-yhdisteitä, mutta korkeamman A-paloluokan vuoksi siihen on lisätty pieni määrä muita lisäaineita (mm. levänestoaineita, suoloja, ureaa). 

Nestesammuttimen edut:

 • sammute ei sisällä ympäristölle haitallisia fluoritensidejä (PFAS)
 • on yhtä tehokas A-paloluokissa kuin jauhesammuttimet
 • ei peitä näkyvyyttä sammutustilanteessa ja sammute on helppo siivota käytön jälkeen

Nestesammuttimen haitat

 • ei sovellu kylmiin olosuhteisiin
 • rajoitettu teho nestepalojen sammuttamiseen
 • ei sovellu ainoaksi sammuttimeksi, jos kohteessa on kaasupalovaara

Suositus #3 – jauhesammutin

Ulkotiloihin suosittelemme valitsemaan aina jauhesammuttimen, koska se kestää kylmää eikä sammutusjauhe imeydy maaperään ja tätä kautta pohjavesiin.

Palavien nesteiden paloihin (B) jauhesammutin on suositus #1, koska palavat nesteet saattavat sisältää alkoholia jossain muodossa eikä normaalit sammuttimien vaahdot toimi tällaisessa tilanteessa.

 

Suositus #4 – vaahtosammutin

Hyvin harva asiakkaamme tarvitsee sammutinta isoihin nestepaloihin (B-palo). Vuoden 2022 lopussa markkinoille on tullut jo PFAS-vapaita AB-luokan vaahtosammuttimia. Lähes kaikki markkinoillamme ennen tätä myydyt  vaahtosammuttimet sisältävä B-luokkansa vuoksi myrkyllisiä PFAS yhdisteitä.

Vaikka tulevissa uusissa sammuttimissa ei ole fluoriyhdisteitä, voivat ne sisältää muita haitallisia kemikaaleja. Tämän vuoksi suosittelemme, että vaahtosammuttimia käytetään vain ympäristöissä, joissa voidaan taata, että sammutusvaahto ei imeydy maaperään. Käytännössä siis vain sisätiloissa ja silloinkin vain poikkeustapauksissa.

 

Mikä sammutin? 

Sammuttimen tyyppi valitaan sen mukaan mikä palaa.  Vesipohjaisista sammuttimista vesisammutin ja nestesammutin valitaan aina ennen vaahtosammutinta, mikäli kohteessa ei ole vaaraa palavan nesteen palolle (B-luokka). Alla oleva kuva auttaa sinua oikean tyyppisen sammuttimen valinnassa.

sammuttimen valinta pystyPure

 


Lue lisää:
ChemSec PFAS Badge260px

Tilaa uutiset sähköpostiisi