Vesisammutin soveltuu yli 90 %:iin julkisia tiloja

kirjoittaja Tarja Vilmi
3 min lukuaika
30.8.2022 21:15

Ulkopuolinen tutkimus todistaa vesisammutin on parempi kuin vaahtosammutin

 myrkytön-sammuttaminen-1200x700

Tähän saakka yleisesti suositeltujen vaahtosammuttimien lisäaineet ts. fluoriyhdisteet (PFAS) ovat erittäin haitallisia sekä ympäristölle että terveydelle. Euroopan kemikaalivirasto on reagoinut tilanteeseen ja ehdottaa yleistä PFAS-yhdisteiden käyttökieltoa sammutusvaahdoissa. Rajoitusten voimaantullessa nykyisin markkinoilla olevien vaahtosammuttimien lisäaineet eivät ole enää sallittuja.

 

Miksi ulkopuolinen tutkimus tilattiin?

Presto Paloturvallisuus ennakoi tulevia säännöksiä ja teetti 2020 palokonsulteilla tuotekehityksensä tueksi ulkopuolisen tutkimuksen riskiperusteisesta sammuttimien valinnasta. Tutkimus perustui Ruotsin turvallisuusviraston (MSB) tilastoihin julkisissa tiloissa* syntyneistä tulipaloista ja tyypillisistä palonkuluista. 

Selvityksellä halusimme haastaa Preston omat sekä koko alkusammutustoimialan aikaisemmat väittämät sammuttimelta vaadittavasta tehosta todellisessa tulipalotilanteessa. Lisäksi halusimme varmistaa, että sammuttimen valinta tehdään todelliseen riskiin perustuen eikä turhaan päädytä liian tehokkaaseen, mutta samalla ympäristölle haitalliseen sammuttimeen. Tärkeä osa tutkimusta oli myös huomioida se, että sammuttaminen ei aiheuta vaaraa sammuttajalle.

 

Pitää sammuttimen sammuttaa palavia nesteitä?

Julkisissa tiloissa nestepalot ovat hyvin harvinaisia. Vuosina 2018–2019 näitä oli selvästi alle 1 % ja syttyneet tulipalot olivat pääosin tahallisia. Palavien nesteiden paloissa lämpösäteily on suuri ja liekit voivat olla korkeita pienessäkin tulipalossa. Jo alle 1 MW:n palossa liekit voivat yltää kattoon. Tällaisissa paloissa tulee harkita tarkkaan, onko käsisammuttimella sammuttaminen turvallista sammuttajalle. Suurin osa lämpimissä sisätiloissa alkavista paloista on sammutettavissa vedellä.  Sammutinta valittaessa on siis hyvä pohtia, mitä materiaaleja sammuttimen tulee sammuttaa. Mikäli riskiä palavien nesteiden palolle ei ole, niin sammuttimessa ei tarvita paloluokkaa B.

 

Pienempi teholuokka riittää tehokkaaseen ja turvalliseen sammuttamiseen

Tehty tutkimus osoitti, että luokan 21A - 27A sammutin riittää kiinteiden materiaalien palojen tehokkaaseen sammuttamiseen julkisissa tiloissa. Testattaessa tyypillisiä kiinteiden materiaalien paloja lämpimissä sisätiloissa, palon teho on ensimmäisten 7–10 minuutin jälkeen 2-3 MW. Tällaisten palojen sammuttamiseen tarvitaan käsisammuttimelta vähintään 21A sammutusteho ja 27A teholuokan sammutin sammuttaa 2,2 MW:n palon. Tämä tutkimustulos haastaa toimialamme - olemme tottuneet tarjoamaan asiakkaille mahdollisimman tehokkaita sammuttimia, miettimättä kohteen todellista riskiä. Korkeiden teholuokkien taustalla on suurelta osin PFAS-yhdisteiden käyttö.

 

Henkilöturvallisuus

Tutkimuksessa selvisi, että riskit henkilöturvallisuuden vaarantumiseen kasvavat paljon ennen kuin sammuttimen kapasiteetti rajoittaa alkusammutuksen tehoa.

Tutkimuksessa henkilöriskien arvioimiseksi lähtökohdaksi valittiin Yhdysvaltojen työterveys- ja turvallisuusviraston OSHA:n manuaalisen paloturvallisuuden riskiarvioinnin malli.

Sammuttajan henkilökohtaisen turvallisuuden takaamiseksi 2,2 MW:ia suurempia paloja ei ole turvallista sammuttaa ilman suojavarusteita, koska lämpösäteily on liian korkea.

blogi_tutkimus_kuva

 

Taulukko 1 OSHA:n riskiarvioinnin malli

taulukko 

 

Ympäristöturvallinen sammuttaminen

Suurempi sammutusteho tarkoittaa sitä, että sammutteeseen tarvitaan enemmän lisäaineita, joilla on usein haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Kun edelleen käytössä olevista PFAS-yhdisteistä ollaan luopumassa, on varmistettava, että niitä ei korvata muilla haitallisilla lisäaineilla. Puhtaan sammutteen valinta on aina parempi vaihtoehto kuin se, että käyttöön valitaan perusteettomasti liian tehokas sammutin.

 

Myrkytön vesisumusammutin on paras vaihtoehto

Tutkimustulosten perusteella Presto kartoitti myrkyttömiä vaihtoehtoja nykyisille vaahtosammuttimille. Tuotekehityksen ja tutkimustulosten perusteella kehitettiin uusi, täysin lisäaineeton käsisammutin – PrestoNevo vesisumusammutin.

PrestoNevo on myrkyttömän palontorjunnan käsisammutin, jossa ei ole lainkaan ympäristölle ja terveydelle haitallisia kemikaaleja. Sammute sisältää ainoastaan teollisesti puhdistettua vettä. Uuden teknologian ansiosta sammute purkautuu vesisumuna. Se moninkertaistaa jäähdytysvaikutuksen ja takaa tehokkaan sammutuksen.

Vesisumusammutin soveltuu myös sähkö- ja rasvapalojen (40F) sammutukseen. PrestoNevo voi korvata perinteiset vaahtosammuttimet monissa tiloissa – erityisesti lämpimissä sisätiloissa, jossa ei ole vaaraa palavien nesteiden paloille.

 

Lainsäädännön vaikutukset tuotelinjaan

Kemikaalilainsäädännön muutoksella on vaikutus koko vesipohjaisten käsisammuttimien linjaamme. Vesisumusammutin on myrkyttömänä vaihtoehtoehtona ensisijainen suosituksemme, mikäli se on sopiva vaihtoehto asiakkaan toimintaympäristön riskien perusteella. Tutustu uusittuun sammutinsuositukseemme, jonka tavoitteena tehokas ja turvallinen sammuttaminen – kiinteistölle, sammuttajalle sekä luonnolle.

 

Ulkopuolisen tutkimuksen päähuomiot:

  • Julkisissa tiloissa* yli 90 % syttyneistä paloista olivat kiinteiden aineiden paloja (A-luokka: muun muassa puu, paperi, tekstiili)
  • Pelkkiä palavien nesteiden paloja (B-luokka) ei syttynyt juuri lainkaan
  • Julkisissa tiloissa riittää sammutin, joka sammuttaa kiinteiden aineiden paloja sekä soveltuu sähköpalojen sammuttamiseen
  • Riittävä sammutin tehokkaan sekä henkilöturvallisen alkusammutuksen näkökulmista on 21A - 27A -luokan käsisammutin

Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) ehdotus

Rajoitetaan PFAS-yhdisteiden käyttöä sammutusvaahdoissa, sillä PFAS-yhdisteet ja niiden hajoamistuotteet ovat erittäin pysyviä, ja osan niistä tiedetään olevan terveydelle ja ympäristölle erittäin haitallisia. Rajoitusten aikataulua ei ole vahvistettu. Käsisammuttimille on ehdotettu viiden vuoden siirtymäaikaa, mutta tiukempien arvioiden mukaan rajoitukset astuisivat voimaan jo muutamien kuukausien päästä.

*MSB:n tilastoissa julkisia tiloja ovat muun muassa kaupat, hotellit, koulut, urheilutilat, matkustusterminaalit, toimistot, ravintolat, teatterit, elokuvateatterit, museot, kirjastot ja kirkot.

 

No_to_PFAS

 

Tilaa uutiset sähköpostiisi