Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Preston sammutinsuositus?

Kemikaalilainsäädännön kiristyessä olemme päivittäneet sammutinsuosituksemme. Suurin muutos suosituksestamme perustuu ympäristötekijöiden huomioimiseen sammutinta valittaessa. Fluoriyhdisteistä (PFAS-yhdisteet) halutaan eroon – EU-tasolla on valmistumassa sammutusvaahtojen PFAS-fluoriyhdisteiden käyttöä  rajoittava ja kieltävä lainsäädäntö.  Fluoriyhdisteiden poistaminen sammutusvaahdoista tulee vaikuttamaan voimakkaasti vaahtosammuttimien B-nestepaloluokitukseen. (Suomen Standardoimisliiton Palotorjunta-ryhmän tiedote - "Eurooppalaisen kemikaalilainsäädännön rajoitukset vaikuttavat käsisammutinsuosituksiin") 

Arviomme mukaan uusi lainsäädäntö tulee voimaan 2024 alkupuolella.

Me Prestolla olemme päättäneet tehdä osamme myrkyttömän sammuttamisen puolesta - emme jää odottamaan lainsäädännnön pakkoa, vaan olemme uudistaneet sammutinsuosituksemme ympäristötekijät huomioiden. Lue lisää: Presto tuotekehitys nostaa myrkkyttömät sammuttimet etusijalle

Sammuttimen valinta

Sammuttimen mahdollisimman korkea teho ei ole enää yhtä keskeisessä roolissa kuin aikaisemmin. Yksi keskeisimmistä tekijöistä sammuttimen valinnassa on se, mikä materiaali voi syttyä. Tärkeää on myös varmistaa, että sammuttaminen on turvallista sammuttajalle - mytös tämä huomioitiin 2020 teettämässämme tutkimuksessa.

Tähän asti vaahtosammutinta valittaessa on aina valinta ollut AB-luokka, vaikka kohteessa ei olisi vaaraa palavien nesteiden palolle (B-luokka). Kiristyvä kemikaalilainsäädäntö rajoittaa erityisesti lisäaineita, joilla saadaan aikaan käsisammuttimen nestepaloluokka B. Rajoitusehdotuksen henki on se, että mikäli kohteessa ei ole vaaraa palavan nesteen palolle (B-luokka), silloin valittavassa sammuttimessa ei tarvita B-paloluokan lisäaineita.

Suurimmalle osalle asiakkaistamme A-luokan sammutin olisi paras valinta. (Presto Vesisammutin  tai Presto Green nestesammutin). Lue lisää: Vesisammutin soveltuu yli 90%:iin julkisia tiloja

Sammuttimien paloluokista saat tietoa tästä. Käsisammutinstandardi EN 3-7 luokittelee vesipohjaiset sammuttimet kolmeen eri luokkaan - lue lisää.

sammuttimen valinta pystyPure

 

 

1 - Sammutin alttiina pakkaselle => Jauhesammutin

 • Kylmissä olosuhteissa jauhesammutin on oikea valinta.
 • Vesipohjaiset sammuttimet (vesisammutin, nestesammutin, vaahtosammutin) eivät sovellu kylmiin olosuhteisiin, koska sammutteen minimi käyttölämpötila on +5°C.

2 - Kaasupalovaara => Jauhesammutin

 • Jauhesammutin on ainoa käsisammutin, joka soveltuu kaasupalojen (C-paloluokka) sammuttamiseen.

3- Sammutatko ulkona?

 • Suosittelemme valitsemaan jauhesammuttimen aina, kun sammutat ulkona.
 • Sammuttimella on laaja käyttölämpötila-alue myös kylmissä olosuhteissa.
 • Sammutusjauhe ei imeydy maaperään, kuten vaahtosammuttimien sammutteet. 

4- Kohteessa ei ole nestepalovaaraa => Vesisammutin tai Nestesammutin

 • Mikäli kohteessa ei ole nestepalovaaraa (B), riittää A-paloluokan (puu,paperi, tekstiili) vesisammutin kohteeseen.
 • Teholuokkina Presto Vesisammuttimella ovat 27A(34B*)40F tai 21A 40F. Nämä teholuokat riittävät ns. julkisten tilojen**) sammuttamiseen sekä sammutustehon, että sammutusturvallisuuden perusteella.
 • Vesiammutin ei sisällä lainkaan ympäristölle myrkyllisiä ja ihmisille vaarallisia kemikaaleja -  sammutteena on puhdistettu, deionisoitu, vesi.
 • Mikäli kohteessa tarvitaan paloriskin vuoksi korkeampaa A-paloluokkaa kuin vesisammuttimessa, soveltuu kohteeseen PFAS-vapaa nestesammutin (43A tai 55A). Nestesammuttimessa on sammutteena vesi, johon on lisätty A-sammutustehoa nostavia lisäaineita. Lisäaineissa ei ole fluoriyhdisteitä, mutta pieni määrä muita lisäaineita (esim. levänestoaine, suolot, urea).

*) Presto vesisumusammutin on testattu B-luokan paloilla eurooppalaisen EN 3-7-standardin mukaisesti. Virallista B-luokkaa sammuttimella ei ole, johtuen EN 3-7 asettamista alarajoista luokitukselle vs. sammutemäärä. Preston testien mukaan vesisumusammutin on tehokas myös pienten B-luokan palojen sammutuksessa

**) julkinen tila = kaupat, hotellit, koulut, urheilutilat, matkustusterminaalit, toimistot, ravintolat, teatterit, museot, kirjastot, kirkot

5 - Kohteessa vähäinen nestepalovaara => Vesisammutin tai Nestesammutin 

 • Mikäli kohteessa on vain vähäinen vaara palavien nesteiden palolle suosittelemme vesisammutinta. 
 • Mikäli kohteessa tarvitaan paloriskin vuoksi korkeampaa A-paloluokkaa kuin vesisammuttimessa, soveltuu kohteeseen PFAS-vapaa Presto Green nestesammutin (43A tai 55A). Nestesammuttimessa on sammutteena vesi, johon on lisätty A-sammutustehoa nostavia lisäaineita. Lisäaineissa ei ole fluoriyhdisteitä, mutta pieni määrä muita lisäaineita (esim. levänestoaine, suolot, urea).
 • Testiemme mukaan sekä Presto Vesisammuttimet että Presto Green nestesammuttimet ovat tehokkaita pienten B-luokan palojen sammutuksessa (34B).

6 - Kohteessa nestepalovaara => Jauhesammutin, Vaahtosammutin, Hiilidioksidisammutin

 • Jauhesammutin on aina ensimmäinen suosituksemme, kun kohteessa on vaara palavan nesteen paloille. Monet palavat nesteet sisältävät usien jonkinlaista alkoholia, jonka sammuttamisessa tavallinen vaahto tuhoutuu.
 • Paloluokituksiltaan myös hiilidioksidi- ja vaahtosammuttimilla on EN 3-7 mukainen B-paloluokka (nestepalot)
 • Vaahtosammutinta valittassa suosittelemme vaitsemaa PFAS-vapaan ns. uuden sammuteteknologian tuotteen. Tuotteen toimittajalta on hyvä varmistaa, että vaahtosammutin vastaa tuleviin kemikaalilainsäädännön vaatimuksiin

Erikoiskohteiden sammuttimien valinta

A) Litiumioniakkusammutin
 • Litiumioniakkupalojen alkusammutuslaite valitaan akun tehon (Wh) mukaan. Presto LB-tuotelinjalta voit valita suurtehosammuttimen, pikapalopostin tai käsisammuttimen tarpeesi mukaan
B) Elintarvikerasvapalosammutin
C) Sammutin elektroniikka- ja sähkölaitteiden sammuttamiseen
 • Hiilidioksidi sammuttaa palavien nesteiden paloja, mutta soveltuu myös puhtaan saamuttamisen vuoksi myös herkkien sähkö- ja eletroniikkalaitteiden sammuttamiseen. Hiilidioksidisammutin >>
D) Metallipalosammutin
 • Sulan metallin sammuttaminen tulee tehdä erikoissammuttimella, jossa sammute purkautuu matalalla paineella ja jauhe soveltuu sulan metallin sammuttamiseen. Metallipalosammutin>>

 


Lue lisää: