Presto Paloturvallisuus

Kirjoittanut Presto Paloturvallisuus

Mikä on Preston sammutinsuositus?

Kemikaalilainsäädännön kiristyessä olemme päivittäneet sammutinsuosituksemme. Suurin muutos suosituksestamme perustuu ympäristötekijöiden huomioimiseen sammutinta valittaessa. Fluoritensideistä (PFAS-yhdisteet) halutaan eroon – EU-tasolla on jo aloitettu valmistelut lakimuutokseen ja …

Lue lisää

Mitä ovat EN 3-7 käsisammutinstandardin mukaiset vesipohjaiset sammuttimet?

Eurooppalainen käsisammutinstandardi  EN 3-7 määrittelee ja jakaa vesipohjaiset sammuttimet kolmeen eri ryhmään "Vesipohjainen sammutin: sammutin, joka sisältää vettä, vettä ja lisäainetta tai kemikaaliliuosta (vaahdot mukaan lukien)."

Lue lisää

Milloin on turvallista sammuttaa sammuttimella?

Tulipalo saadaan parhaiten hallintaan, kun lähellä on toimiva käsisammutin ja sammutus voidaan aloittaa mahdollisimman nopeasti palon syttymisen jälkeen. Alkusammutuksen tarkoituksena on rajata paloa ja hankkia lisäaikaa, kunnes ammattipelastajat tulevat paikalle. Parhaassa tapauksess …

Lue lisää

Sammutusvaahdoissa käytettävät PFAS-yhdisteet

PFAS (Per- ja polyfluoratut alkyyliyhdisteet) on yleisnimitys fluoritensideille. Näitä kemikaaleja on kaikkialla ympärillämme. Ominaisuuksiensa ansiosta yhdisteet muun muassa hylkivät rasvaa, likaa ja vettä sekä muodostavat kalvon, joka tukahduttaa tulipalon tehokkaasti. Fluoritenside …

Lue lisää

Missä litiumioniakkuja käytetään?

Litiumioniakkuja sisältäviä laitteita on ympärillämme suurimman osan päivästä - töissä ja kotona.  Alla olevassa listassa esimerkkejä siitä missä laitteissa näitä Li-ionakkuja tyypillisesti käytetään.

Lue lisää

Kuinka sammutin toimii?

Sammuttimia on useampia eri tyyppejä, mutta pääsääntöisesti ne kuuluvat kolmeen pääluokkaan rakenteensa ja käytettävän sammutteen mukaan. Laadulliset erot eri valmistajien sammuttimien välillä rakennetaan sammuttimiin valittujen komponenttien sekä sammutteiden laadun kautta. Osalla sa …

Lue lisää

Miksi litiumakku syttyy?

Vahingoittumaton litiumioiniakku on erinomainen energianlähde, mutta vaurioitunut akku saattaa pahimmillaan aiheuttaa räjähdysmäisesti etenevän tulipalon. 

Lue lisää

Mitä eroa on litiumakun ja litiumioniakun sammuttamisessa?

Litiumakut ja litiumioniakut sammuvat erilailla Markkinoilla on kahden tyyppisiä litiumakkuja - primääriakkuja ei voi ladata, sekundääriakkuja voidaan myös ladata.

Lue lisää

Miksi litiumioniakuissa on kohonnut paloriski?

Litiumioniakkuja sisältävien laitteiden määrä yleistyy nopeasti. Paloturvallisuuden kannalta litiumioniakku tuo uusia haasteita.

Lue lisää

Ovatko kaikki litiumakut samanlaisia?

Markkinoilla on kahdenlaisia litiumparistoja Litiumakut jakautuvat kahteen päätyyppiin:

Lue lisää