Usein kysytyt kysymykset

Pelastussuunnitelma - mitä laki sanoo?

Pelastuslaissa kiinteistön omistajaa, haltijaa ja toiminnanharjoittajaa velvoitetaan omatoimiseen varautumiseen sekä pelastussuunnitelman laatimiseen. Valtioneuvoston asetuksessa määritellään tämän lisäksi minkälaisiin rakennuksiin tai muihin kohteisiin pelastussuunnitelma on laadittava.

A ) Pelastussuunnitelma ja sen sisältö (linkki lainsäädäntöön →)

Pelastussuunnitelma on laadittava omatoimisen varautumisen toimenpiteistä. Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus:

 1. vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä;
 2. rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä;
 3. asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi;
 4. mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.

B) Omatoiminen varautuminen (linkki lainsäädäntöön → )

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

 1. ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä;
 2. varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa;
 3. varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät;
 4. ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi.

C)  Velvollisuus laatia pelastussuunnitelma (linkki lainsäädäntöön →)

Valtioneuvoston antamassa asetuksessa määritellään ne rakennukset ja muut kohteet, mihin pelastussuunnitelma on pakollinen.

 • Asuinrakennukset, joissa vähintään kolme huoneistoa
 • Työpaikkatilat, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien henkilöiden määrä on vähintään 50
 • Kauppakeskukset ja vastaavat tilat sekä yli 400 neliömetrin myymälät
 • Ravintolat ja vastaavat, joissa yli 50 asiakaspaikkaa
 • Teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennukset, joiden pinta-ala yli 1500 m2
 • Koulut, oppilaitokset & muut opetuksessa käytettävät tilat
 • Lastensuojelulaitokset, koulukodit, päiväkodit, perhepäiväkodit & muut lasten ryhmämuotoisen hoidon tilat
 • Majoitusliikkeet ja leirintäalueet
 • Joukkomajoitustilat, joissa majoitetaan min 20 henkilöä
 • Julkiset tilat/kokoontumispaikat – kirkot, kirjastot, urheilu- ja näyttelyhallit, teatterit, liikenneasemat, messualueet, moottoriradat, huvipuistot ja vastaavat kokoontumispaikat
 • Eläinsuojat, joissa edellytetään ympäristölupaa
 • Vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavat kohteet
 • Tunnelit, yli 100 metriä pitkät ja yleisessä käytössä olevat
 • Turvetuotantoalueet
 • Pelastuslain 18§:ss ä tarkoitetut kohteet (Hoitolaitokset sekä palvelu- ja tukiasuminen)
 • Pelastuslain 22 a–22 c §:ssä tarkoitetut kohteet (Öljyvarastot, satamat
 • Isommat tapahtumat

Tarkka määrittely löytyy Valtioneuvoston asetuksesta.

 


Lisätietoa:

→ Presto toteuttaa kiinteistöjen lakisääteiset pelastussuunnitelmat vaivattomasti.