Myrkytön vesisammutin
– parempi kuin vaahtosammutin

Kestävän kehityksen, ympäristön ja terveyden puolesta!

Presto Vesisumusammutin

 Ympäristölle ja ihmisille haitallisten ja myrkyllisten PFAS -yhdisteiden käyttöä halutaan rajoittaa sekä kieltää. Eurooppalainen kemikaalilainsäädäntö kiristyy. Sammutusvaahtoja koskevat rajoitusesitykset ovat  mukana nopeutetussa menettelyssä.

 Me Prestolla olemme päättäneet tehdä oman osamme poistaaksemme toiminnastamme ympäristölle haitalliset kemikaalit.  Olemme sitoutuneet poistamaan haitalliset PFAS-yhdisteet käsisammuttimistamme ja suosittelemme vaihtamaan myrkyttömään Presto Vesisammuttimeen. 

Muutos kannattaa tehdä välittömästi ennen lainsäädännön  pakkoa.

Ympäristö ei odota.

Miksi haluamme eroon PFAS-yhdisteistä?
Fluoritensideihin  (PFAS) kuuluu n. 5 000  synteettistä kemikaalia. PFAS-yhdisteiden haittavaikutuksista on käyty keskustelua jo vuosia ja niiden haittavaikutuksista raportoidaan laajasti. Nämä yhdisteet hajoavat erittäin hitaasti luonnossa.
lapsi

 

Ovat vaarallisia ihmiselle

 • Mahdollisesti syöpää aiheuttavia 
 • Lisääntymishäiriöitä aiheuttavia
 • Vaikutuksia hormoonitoimintaan ja immuunipuolustukseen
pohjavesi

 

Saastuttavat pohjavesiä

 • Euroopassa raportoitu juomavesien pilaantumisia useissa maissa
 • Vesilaitoksia on jouduttu sulkemaan liian korkeiden PFAS-pitoisuuksien vuoksi.
 • Yli 2 miljoonalla ruotsalaisella on juomavedessä liian korkea PFAS pitoisuus

 

Presto näyttää tietä alan toimijoille
– poistamme PFAS yhdisteet jo ennen lain voimaantuloa

vaahto
Vaahtosammuttimet
Nykyisissä AB-luokan vaahtosammuttimissa B-luokka (nestepalot) saadaan aikaan PFAS-yhdisteillä.
vesi-vs-tuli
Vesi sammuttaa myrkyttömästi
Kiinteistönomistajille myrkyttömän sammuttimen valita pitäisi olla ykkösvaihtoehto aina kun sen on mahdollista.
sammutin-vesi
Suosituksemme
Sammutinsuosituksemme on vesisammutin, aina kun se on mahdollista.

Presto on suunnannäyttäjä ja edelläkävijä

Nykyisissä AB-luokan vaahtosammuttimissa B-luokka (nestepalot) saadaan aikaan PFAS-yhdisteillä.  Kun nämä yhdisteet kielletään ympäristömyrkkyinä, on sillä vaikutus sammuttimien valmistukseen ja suosituksiin. Uusi fluoriton lisäaineistus vaikuttaa B-teholuokkaan alentavasti. 

Tarkoittaa sitä, että vanhat hyvät ajat sille, että sammuttimessa on korkea teho sekä A- että B-paloluokissa on mennyttä. Fluoriyhdisteiden poistamisen jälkeen sammutinvalmistajalla on jatkossa kaksi vaihtoehtoa rakentaa käsisammuttimen sammutusteho.

On valittava:
 • korkea A-sammutusteho ja matala B-sammutusteho tai

 • matala A-sammutusteho ja korkea B-sammutusteho

Sammutinvalmistajien, viranomaisten, markkinoiden sekä asiakkaiden pitää teholuokan sijaan miettiä mitä suojataan ja mikä materiaali palaa. Sammuttimet pitää valita tällä periaatteella.

Tulevat rajoitukset ja kiellot tarkoittivat Prestolle oman (2015-2016 tehdyn) sammutinsuosituksen uusimista. Kiinteistönomistajille tämä tarkoittaa sitä, että heille myrkyttömän sammuttimen valitan pitäisi olla ykkösvaihtoehto aina kun sen on mahdollista. Vaahtosammutin kannattaa vaihtaa jo nyt fluorittomiin Presto Vesisammuttimeen tai Presto Green nestesammuttimeen.

Taistelu PFAS-yhdisteitä vastaan on jo  alkanut - sammutinsuosituksemme on vesisammutin Presto Vesisammutin, aina kun se on mahdollista. Presto haluaa olla suunnannäyttäjä omalla paloturvallisuus toimialalla. Haluamme toimia vastuullisesti ja luoda osaltamme uutta ja kestävämpää toimintamallia. 

Olemme päättäneet tästä eteenpäin poistaa PFAS-yhdisteet asteittain käytöstä sen sijaan, että odottaisimme lainsäädännön voimaantuloa. Tavoitteemme on, että vuoden 2023 lopussa yksikään myymämme vaahtosammutin tai nestesammutin ei sisällä ympäristölle haitallisia PFAS-yhdisteitä.

sammuta-palot-vedellä

Tutkimus julkisten tilojen tulipaloista

Presto on pohjoismaiden ainut sammutinvalmistaja ja olemme seuranneet eurooppalaisen kemikaalilansäädännön kehitystä tarkasti. Vaatimus fluoriyhdisteiden kiellosta käsisammuttimista haastoi tuotekehityksemme. Tämän vuoksi tilasimme 2020 ulkopuolisen tutkimuksen, joka perustuu Ruotsin turvallisuusviraston (MSB) tilastoihin julkisissa tiloissa syntyneistä tulipaloista ja tyypillisistä palonkuluista. 

Julkisia tiloja ovat mm. kaupat, hotellit, koulut, urheilutilat, matkustusterminaalit, toimistot, ravintolat, teatterit, elokuvateatterit, museot, kirjastot ja kirkot. 

Tutkimustieto ja havainnot antoivat meille perustan ja innovoi kehittämään uusia sammutteita ja sammutusmenetelmiä.
Presto lähti haastamaan sekä omia että toimialan suosituksia. 

Tutkimuksen päähuomiot

 • Yli 90% syttyneistä paloista olivat A-luokan paloja ( mm.puu,paperi, tekstiili)
 • Pelkkiä nestepaloja (B) ei syttynyt juuri lainkaan
 • Julkisissa kohteissa riittää sammutin, joka sammuttaa A-luokan paloja sekä soveltuu sähköpalojen sammuttamiseen
 • Riittävä sammutin tehokkaan sammuttamisen sekä henkilöturvallisen alkusammutuksen näkökulmista on 21A - 27A -luokan sammuttimet

Investoimme tuotekehitykseen

uusi-sammutin-presto-nevo

Tavoitteenamme on myrkytön palontorjunta ja vaahdon vaihtaminen veteen nopeutetulla aikataululla. 

Presto investoi tuotekehitykseen ja kehitti tutkimustulosten perusteella uuden vesipohjaisen, täysin lisäaineettoman, tuotevalikoiman Presto vesisumusammuttimen. Preston Vesisammuttimessa veden sammutustehoa nostetaan innovatiivisella suuttimella, joka tekee vedestä voimakkasti jäähdyttävää vesisumua.

Päivitimme samalla sammuttimien valintasuosituksemme.

Näin poistimme  PFAS-yhdisteiden käytön Preston sammuttimissa ja pystymme tarjoamaan myrkyttömään palontorjuntaa soveltuvan tuotevalikoiman.

Tuotekehityksemme on tehnyt töitä myös nestepaloihin soveltuvien fluorittomien vaahtosammuttimen kehittämiseksi. Uudet vaahtosammuttimet Presto S6SFF/ ja S9SFF - sammuttimet soveltuvat nestepalojen sammuttamiseen - ilman PFAS-yhdisteitä. 

Asiakkaamme pystyvät nyt siirtymään ympäristöystävällisempään sammuttamiseen ja ottamaan paloturvallisuuden osaksi kestävän kehityksen -strategiaansa.

Mitä Presto tekee asian eteen?

Suosittelemme aina vesisammutinta asiakkaille, kun se on mahdollista. Olemme liittyneet mukaan Chemsecin tärkeään No to PFAS -aloitteeseen.

Preston toimenpiteet

Totuus on, että

​​Vesi on vaahtoa parempaa

Preston tavoitteena on luoda turvallisempaa arkea Pohjoismaihin. Teemme päivittäin työtä myrkyttömän palontorjunnan eteen ja siksi olemme ylpeitä Presto Vsisammuttimestamme. Se ei sisällä lainkaan ympäristölle tai terveydelle vaarallisia kemiallisia aineita, kuten PFAS-yhdisteitä.

Vesi on parempaa kuin vaahto sekä ympäristön että terveyden kannalta. Sammuttimemme ainutlaatuisen suuttimen ansiosta sammute purkautuu hienojakoisena vesisumuna, joka sammuttaa paloja erittäin tehokkaasti.

Vedessä ei ole lainkaan ympäristölle tai terveydelle vaarallisia kemikaaleja, kuten PFAS-yhdisteitä
Vesi aiheuttaa vähemmän välillisiä vahinkoja sammutuksen jälkeen
Vesi on helpompi puhdistaa ja siivota tulipalon jälkeen

Mitä tapahtuu lähivuosina?

Yhteenvetona voidaan todeta, että EU:ssa on selvä linja ja yhtenäiset aikomukset. Kaikkia PFAS-yhdisteitä tullaan säätelemään kielloin lähivuosina, mutta on vaikea sanoa varmasti, milloin yksittäiset kiellot astuvat voimaan tai milloin niitä sovelletaan täysimääräisesti. Nykyisen arviomme mukaan osa kielloista tulee voimaan mahdollisesti jo 2023.

Me Prestolla olemme päättäneet tästä eteenpäin poistaa PFAS-yhdisteet asteittain käytöstä sen sijaan, että odottaisimme lainsäädännön voimaantuloa. Ruotsi on ympäristötietoisuudessaan Suomea edellä.

Ruotsissa myimme jo 2021 n. 16% ympäristöperiaatteidemme mukaisia sammuttimia ja tämän vuoden tavoite Ruotsissa on 90%. Ympäristö ei odota - emmekä me.

Presto Vesisammutin on innovaatiomme tuleville sukupolville

Presto Vesisammutin on myrkyttömän palontorjunnan sammutin, jossa ei ole lainkaan ympäristölle ja terveydelle haitallisia kemikaaleja. Se on Preston uusi tuoteinnovaatio ympäristöystävällisestä vesisammuttimesta. Sammute sisältää ainoastaan deionisoitua vettä. Uuden teknologian ansiosta sammute purkautuu vesisumuna. Se moninkertaistaa jäähdytysvaikutuksen ja takaa tehokkaan sammutuksen. Sammutin soveltuu myös sähkö- että rasvapalojen (40F) sammutukseen. PrestoNevo voi korvata perinteiset vaahtosammuttimet monissa tiloissa.

Presto Vesisammuttimen tyypillisiä käyttökohteita: (lämpimät tilat):

HUOMIO!

”PFAS-yhdisteet ovat joukko erittäin tehokkaita aineita, joita on käytetty pitkään sammutusvaahdossa hyvän teholuokan saavuttamiseksi. Tieto aineiden haitallisista ja pitkäaikaisista vaikutuksista on kuitenkin lisääntynyt, ja nyt palontorjunta-alalla on aika luopua aineiden käytöstä lopullisesti.”

Miksi vaihtaisin toimivan sammuttimen toiseen?

Eikö kestävässä kehityksessä ole kyse siitä, että käytetään toimivat laitteet loppuun?

Haluamme hävittää kemikaalit mahdollisimman pian nyt, kun kustannukset ovat vielä kohtuulliset ja hävittämiseen on kapasiteettia. On olemassa riski, että järjestelmä pysähtyy, kun kaikki ryhtyvät toimeen (esim. mahdollisen lainsäädännön voimaantulon yhteydessä). Tuolloin hävittämiskustannukset nousevat pilviin ja riskinä on, että vain lykkäämme ympäristöriskiä eteenpäin.

Aina turvassa – kukaan ei saa loukkaantua eikä mikään vaurioitua tulipalon tai tapaturman seurauksena.

maapallo

FAQ

Eikö sammuttimiin liity suurempiakin ongelmia kuin PFAS-yhdisteet? Sammuttimiahan käytetään vain harvoin ja ne vain lähinnä roikkuvat seinällä.

On totta, että sammuttimia joudutaan onneksi käyttämään vain harvoissa hätätilanteissa, ja enimmäkseen ne vain roikkuvat seinällä. Jos sammuttimet sisältävät PFAS-yhdisteitä, me kuitenkin edistämme yhdisteiden valmistusta, kuljetusta, käsittelyä ja muuttumista jätteeksi, mikä aiheuttaa hajapäästöjä tai päästöjen riskejä kaikissa vaiheissa.

Tietysti sammuttimiin liittyy myös muita ongelmia, mutta PFAS-yhdisteisiin liittyvä ongelma on iso ja tarpeeton eikä sitä voi korjata jälkikäteen, koska aineet jäävät luontoon.

Mitä vesisammutin sisältää? Pelkkää vettäkö?

PrestoNevo vesisammutin ei sisällä lainkaan kemikaaleja. Sammutteena on puhdas deionisoitu vesi, minkä ansiosta sammutin on erinomainen valinta ympäristön kannalta. Sammuttimessa on innovatiivinen suutin, josta sammute purkautuu vesisumuna. Sen ansiosta sammuttimen teholuokka on 27A ( 9 litraa) ja 21A ( 6 litraa), vaikka sammutin sisältää vain vettä. Vesisumu sitoo tehokkaasti palavasta materiaalista ja palokaasuista syntyvää lämpöä. Pienten vesipisaroiden haihtuminen kuluttaa paljon energiaa, mikä jäähdyttää ja sammuttaa tehokkaasti pienellä vesimäärällä. Lisäksi jäännösveden määrä vähenee.

Miksi sammuttimessa käytetään deionisoitua vettä?

Tavoitteemme: 1. alhainen sähkönjohtavuus, 2. puhdas vesi – ei bakteerikasvustoa ja 3. tasainen laatu – oman puhdistusprosessimme avulla voimme varmistaa, että vesijohtoveden laadussa ei ole vaihtelua.

Millaisia paloja vesisammuttimella voi sammuttaa?

Sammutin tuottaa vesisumua ja tämän tekniikan ansiosta sillä voi sammuttaa A-luokan paloja (huokoiset materiaalit) sekä F-luokan paloja (rasvapalot) ja pienempiä B-luokan paloja (nestepalot)*.

*Sammutin on testattu eurooppalaisen EN3-standardin mukaan luokkaan B, mutta sitä ei voida sertifioida, koska sammutusaineen määrä on saavutetussa paloluokassa standardin alarajan ulkopuolella.

Onko vesisumusammutin testattu eurooppalaisen EN3-standardin mukaisesti?

Kyllä, sammuttimen teholuokka on 27A 34B* 40F.

*Sammutin on testattu eurooppalaisen EN3-standardin mukaan luokkaan B, mutta sitä ei voida sertifioida, koska sammutusaineen määrä on saavutetussa paloluokassa standardin alarajan ulkopuolella.

Onko vesisammutin hyväksytty käytettäväksi sähkölaitepalojen sammuttamiseen?

Kyllä. Sammutin on testattu ja hyväksytty sähkölaitepalojen (jännite maks. 1 000 volttia) sammuttamiseen. 

Vesisammutin on testattu standardin EN3-7 mukaisesti varmistaaksemme, että sammutusainesuihku ei johda sähköä.

Sammutinta on siis turvallista käyttää sähkölaitepalojen (jännite enintään 1 000 volttia) sammuttamiseen yhden metrin turvaetäisyydeltä.

Sähkölaitteet voivat mennä oikosulkuun/vaurioitua veden/kosteuden takia, joten parempi valinta sähkökeskusten suojaamiseen on hiilidioksidisammutin.

Onko PFAS-yhdisteille korvaajaa ja onko oikein luopua niistä, ennen kuin korvaava ratkaisu on täysin valmis?

 A-palojen sammuttamiseen on nykyään muita ratkaisuja, kuten vesisammutin PrestoNevo tai nestesammuttimet Presto Green ja LB6, joissa on käytetty muita lisäaineita. On osittain totta, että B-palojen sammuttamiseen ei tällä hetkellä ole vaihtoehtoja, mutta uskomme tämänkin ratkeavan, kun palontorjuntaa tarkastellaan kokonaisuutena, ja jatkamme uusien tuotteiden kehittämistä. B-paloluokan sammutin on tulossa hieman myöhemmin.

Back to top