Usein kysytyt kysymykset

Miksi litiumakku syttyy?

Vahingoittumaton litiumioiniakku on erinomainen energianlähde, mutta vaurioitunut akku saattaa pahimmillaan aiheuttaa räjähdysmäisesti etenevän tulipalon. 

Litiumioniakuilla on rakenteensa vuoksi kohonnut paloriski

Litiumioniakkuihin on saatu pakattua pieneen tilaan paljon energiaa. Vahingoittumattomana akku on turvallinen, mutta vikaantuessaan akku sisältää kaikki kolme palon edellytystä - lämpöä, happea ja palavaa materiaalia.

Vaurioituneessa akussa voi käynnistyä sähkökemiallinen prosessi (=lämpökarkaaminen), mikä merkitsee sitä, että akun kennot lämpenevät itsestään, kunnes ne alkavat palaa.

Lämpökarkaaminen voi koskea aluksi vain yhtä kennoa. Mikäli tätä prosessia ei saada katkaistua, johtuu lämpö akussa viereisiin kennoihin ja tällöin palo lähtee leviämään. Prosessin eteneminen voi johtaa akun sulamiseen tai jopa räjähtämiseen. Samalla syntyy hyvin myrkyllistä kaasua.

Lämpökarkaamisprosessin käynnistyminen voi vaihdella minuuteista ja tunniesta päiviin. Tähän vaikuttaa litiumioniakun rakenne sekä käyttäympäristö.

Litiumioniakkupalot vaativat erilaista sammuttamista. Lue lisää täältä.

 

Mikä voi aiheutta akun vikaantumisen?

Ulkoinen tai sisäinen vaurio aiheuttaa kennossa oikosulun ja tätä kautta käynnistää lämpökarkaamisprosessin (thermal runaway).

  • putoaminen tai kolhiintuminen
  • ylilatautuminen
  • lämpötilavaihtelut
  • valmistuksessa akkuun päässeet epäpuhtaudet

Lue lisää:

> Blogi "Litiumioniakkupalot vaativat erilaista sammuttamista

> Blogi " LItiumioniakku sammutetaan jäähdyttämällä

> Tuotetietoa - Presto LB6  ja LB 50 litiumakkusammuttimet on kehitetty litiumioniakkupalojen sammuttamiseen

 

Litiumioniakkupalot-vaativat-erilaista-sammuttamista-infopaketti