Presto

Paloluokat

Palo- ja teholuokat kertovat mikä sammuu ja kuinka tehokkaasti sammuu.

 

 

Alkusammutin sammuttaa ja rajaa paloa

Mitä nopeammin pystyt aloittamaan palon sammuttamisen, sitä todennäköisimmin se sammuu ennen kuin palo ehtii levitä. Alkusammutuksen tarkoituksena on a) rajata paloa b) ostaa aikaa, että palokunta ehtii paikalle. 

 

Käsisammuttimein paloluokat ja paloluokkien tunnukset

Eurooppalaiset standardit määrittelevät käsisammuttimien palo- ja teholuokat. Paloluokat määritellään standardissa EN 2. Teholuokat sekä niiden testausmenetelmät standardissa EN 3-7. Olemme koonneet avuksesi lyhyen tiivistelmän luokitusten tulkitsemiseksi.

 

A-palot

A-hehkupalo (huokoiset materiaalit, kuten puu, tekstiili tai paperi)

Testipalo suoritetaan puutapulilla, jonka korkeus ja leveys ovat 0,5 m

Sammutustehoa kuvaa numero A-kirjaintunnuksen perässä – esim. 43A. Tämä numero kuvaa desimetreissä testitapulin pituuden eli 43 dm (=4,3m)

Korkein teholuokka: 55A

 

B-palot

B – neste- ja öljypalot

Testipalossa poltetaan tietty litramäärä veden ja heptaanin sekoitusta. Tämä litramäärä, jonka sammutin sammuttaa, merkitään numerona B-kirjaintunnuksen jälkeen. Esimerkiksi 183B –teholuokan sammutin sammuttaa 183 litraa palavaa nestettä.

Korkein teholuokka 233B

 

C-palot

C- kaasupalot

C-luokkaa ei testata erikseen. Sammuttimen soveltuvuuden kaasupaloihin ilmoittaa sammuttimen valmistaja. C-luokitus koskee vain jauhesammuttimia.

 

D-palot

D- metallipalot

D-paloluokka ei kuulu EN 3-7 – standardin piiriin. Kuitenkin sammuttimet, joissa on D-luokitus on täytettävä muut standardin jauhesammuttimille asettamat vaatimukset.

 

F-palot

F – elintarvikerasvapalot

Ruokaöljypaloihin tarkoitettu sammutin on F- luokiteltu. F-luokan sammuttimilla tulee olla myös A- ja B-luokitus.Numero F-kirjaimen perässä kertoo kuinka monta litraa palavaa ruokaöljyä sammuttimen tulee sammuttaa  - esim. 75F = 75 litraa.

Korkein teholuokka: 75F

 

fire-triangle

Litiumioniakkupalot

Litiumioniakkupaloille ei ole tällä hetkellä standardia, joka määrittelisi luokitukset tai testimenetelmät. Tämän vuoksi virallista paloluokan symboliakaan ei ole määritelty. Litiumioniakut vaativat erikoissammuttimet. Lue lisätietoa litiumioniakkujen paloriskeistä →

 

Sammutustehoissa on eroa

Sammuttimien tuotekehityksen ansiosta sammuttimien teholuokat ovat nousseet hyvälle tasolle viime vuosien aikana. Sammuttimia valittaessa kannattaa miettiä hankkiiko kohteeseen sammuttimet, jotka täyttävät lainsäädännön asettamat varsin vaatimattomat minimiteholuokkavaatimukset, vai panostaako hieman enemmän paloturvallisuuteen ja valitsee sammutusteholtaan paremmat sammuttimet. 

Sammuttimen valinta vaikuttaa merkittävästi paloturvallisuuteen.

Kokosimme sinulle käsisammuttimien tietopaketin helpottaaksemme oikean sammuttimen valintaa.
Sammuttimen etikein tiedot

Palo- ja teholuokkamerkintöjen sijainti sammuttimessa

Palo- ja teholuokat merkitään käsisammuttimen käyttöohje-etikettiin. Käsisammutinstandardi EN 3-7 määrittelee sen, mitä tietoja etiketin pitää sisältää. 

  • Teholuokka 43A183B löytyy etiketin yläosasta, ruskean taustan alimmalta riviltä.
  • Paloluokka (A, B) on merkitty sammuttimeen kuva- ja kirjaintunnuksin.

Eri sammutintyyppien yleisimmät paloluokat ja ominaisuudet

 

Sammuttimet-ja-paloluokat-presto

 

Jauhesammutin ABC

Jauhesammutin on markkinoiden yleisin sammutintyyppi. Tulitöihin ABC-luokan jauhesammutin on ainoa hyväksytty sammutintyyppi.

Tyypillisiä teholuokkia: 43A 183BC, 43A 233BC, 55A 233BC

Vaahto- ja nestesammuttimet AB tai A

Vaahtosammuttimet sopivat hyvin sammuttimeksi lämpimiin sisätiloihin: esimerkiksi toimistoihin, teollisuuteen, julkisiin tiloihin kuten hotelleihin, sairaaloihin ja kouluihin sekä maatiloille ja yksityiskoteihin.

Hiilidioksidisammuttimet – B

Hiilidioksidisammutin sopii palavien nesteiden kuten bensiinin, öljyn ja rasvan sammuttamiseen. Puhtaana sammutusaiheena hiilidioksidi soveltuu hyvin sähköpalojen sammuttamiseen.

Elintarvikerasvapalosammuttimet – ABF

Erikoissammutin elintarvikerasvapalojen sammuttamiseen. Useimmat rasvapalosammuttimet soveltuvat myös A- ja B-palojen sammuttamiseen.

Metallipalosammuttimet – D

Erityisesti metallipaloihin tarkoitettu sammutin, joka soveltuu mm. litiumin, magnesiumin, natriumin sekä alumiiniin sammuttamiseen.

Litiumakkusammuttimet A (B)

Litiumioniakkupaloihin suunnitellulta sammuttimelta vaaditaan voimakasta jäähdytysominaisuutta.

presto-kasisammutinten-aakkoset

Tietopaketti käsisammuttimien valintaan

Opas sisältää tietoa nykyaikasten käsisammuttimien palo- ja teholuokista, tyypeistä, merkinnöistä sekä tarkastus- ja huoltoväleistä.

Valitse tehokkaat Presto sammuttimet

Kysy lisää tai pyydä tästä tarjous.

Testipalot A- ja B-paloluokat (EN 3-7)

en_3-7_testipalo_ A_ja_B_paloluokka

kuva:  A- ja B-paloluokkien testipalot
Yllä oleva kuva testipaloista auttaa hahmottamaan sammuttimien sammutustehon erot. Esimerkki: Verrataan vaahtosammuttimia, joista toisen teholuokka on 21A144B ja toisen teholuokka on 43A233B. Tehoero tarkoittaa sitä, että korkeamman teholuokan sammutin sammuttaa samassa ajassa puutapulia 2,2 metriä enemmän ja palavaa nestettä 89 litraa enemmän kuin alemman teholuokan sammutin.

Lue lisää sammuttimista

Preston asiantuntijan neuvot kotien paloturvaksi

Tiesitkö? Suomessa tapahtuu vuosittain yli 5000 rakennuspaloa, joista lähes 3000 on asuinrakennuksissa. Yleisin syy asuntopaloihin on huolimattomuus...

Huolehditaan paloturvallisuudesta ympäristöystävällisesti

PFAS-fluoriyhdisteiden kielteinen vaikutus ympäristölle ja ihmisille on ollut tiedossa jo pitkään. PFAS on orgaaninen fluoriyhdiste, jonka hajoaminen...