Paloluokat

 

Sammuttimen palo- ja teholuokka kertovat minkälaisia paloja se sammuttaa ja kuinka hyvä sammutusteho on. Mitä suurempi  numeerinen arvo, sitä tehokkaampi sammutin. 

 

Palo- ja teholuokkamerkintöjen sijainti sammuttimessa

Palo- ja teholuokat merkitään käsisammuttimen käyttöohje-etikettiin. Käsisammutinstandardi EN 3-7 määrittelee sen, mitä tietoja etiketin pitää sisältää. 

Alla olevasta etiketistä

  • Teholuokka 43A183B löytyy etiketin yläosasta, ruskean taustan alimmalta riviltä.
  • Paloluokka (A, B,) on merkitty sammuttimeen kuva- ja kirjaintunnuksin.

 

Sammuttimen etikein tiedot

 

Paloluokkien tunnukset

Alla lyhyt yhteenveto eri palo- ja teholuokista. Käsisammuttimien testaus ja merkitseminen tehdään käsisammutinstandardin SFS-EN 3-7 mukaan.

 

A-palot

A-hehkupalo (huokoiset materiaalit, kuten puu, tekstiili tai paperi)

Testipalo suoritetaan puutapulilla, jonka korkeus ja leveys ovat 0,5 m

Sammutustehoa kuvaa numero A-kirjaintunnuksen perässä – esim. 43A. Tämä numero kuvaa desimetreissä testitapulin pituuden eli 43 dm (=4,3m)

Korkein teholuokka: 55A

 

B-neste-ja-oljypalot

B – neste- ja öljypalot

Testipalossa poltetaan tietty litramäärä veden ja heptaanin sekoitusta. Tämä litramäärä, jonka sammutin sammuttaa, merkitään numerona B-kirjaintunnuksen jälkeen. Esimerkiksi 183B –teholuokan sammutin sammuttaa 183 litraa palavaa nestettä.

Korkein teholuokka 233B

 

C-kaasupalot

C- kaasupalot

C-luokkaa ei testata erikseen. Sammuttimen soveltuvuuden kaasupaloihin ilmoittaa sammuttimen valmistaja. C-luokitus koskee vain jauhesammuttimia.

 

 

D-metallipalot

D- metallipalot

D-paloluokka ei kuulu EN 3-7 – standardin piiriin. Kuitenkin sammuttimet, joissa on D-luokitus on täytettävä muut standardin jauhesammuttimille asettamat vaatimukset.

 

 

F-elintarvikerasvapalot

F – elintarvikerasvapalot

Ruokaöljypaloihin tarkoitettu sammutin on F- luokiteltu. F-luokan sammuttimilla tulee olla myös A- ja B-luokitus.Numero F-kirjaimen perässä kertoo kuinka monta litraa palavaa ruokaöljyä sammuttimen tulee sammuttaa  - esim. 75F = 75 litraa.

Korkein teholuokka: 75F

 

Presto_käsisammuttimen_aakkoset


Sammutustehossa on eroa

 

Sammuttimien tuotekehityksen ansiosta sammuttimien teholuokat ovat nousseet hyvälle tasolle viime vuosien aikana. Sammuttimia valittaessa kannattaa miettiä hankkiiko kohteeseen sammuttimet, jotka täyttävät lainsäädännön asettamat varsin vaatimattomat minimiteholuokkavaatimukset, vai panostaako hieman enemmän paloturvallisuuteen ja valitsee sammutusteholtaan paremmat sammuttimet. Tutustu myös kattavaan infopakettiin käsisammuttimista.


Testipalot (EN 3-7) A- ja B-paloluokat

 Testitapuli-a-paloluokka

Kuva:  A- ja B-paloluokkien testipalot

Yllä oleva kuva testipaloista auttaa hahmottamaan sammuttimien sammutustehon erot. Esimerkki:Verrataan vaahtosammuttimia, joista toisen teholuokka on 21A144B ja toisen teholuokka on 43A233B. Tehoero tarkoittaa sitä, että korkeamman teholuokan sammutin sammuttaa samassa ajassa puutapulia 2,2 metriä enemmän ja palavaa nestettä 89 litraa enemmän kuin alemman teholuokan sammutin.


Eri sammutintyyppien yleisimmät paloluokat ja ominaisuudet

 

Jauhesammutin – ABC

Jauhesammutin on markkinoiden yleisin sammutintyyppi. Tulitöihin sekä veneisiin ABC-luokan jauhesammutin on ainoa hyväksytty sammutintyyppi.

 

Vaahto- ja nestesammuttimet -  AB tai A

Vaahtosammuttimet sopivat hyvin sammuttimeksi lämpimiin sisätiloihin: esimerkiksi toimistoihin, teollisuuteen, julkisiin tiloihin kuten hotelleihin, sairaaloihin ja kouluihin sekä maatiloille ja yksityiskoteihin.

 

Hiilidioksidisammuttimet – B

Hiilidioksidisammutin sopii palavien nesteiden kuten bensiinin, öljyn ja rasvan sammuttamiseen. Puhtaana sammutusaiheena hiilidioksidi soveltuu hyvin sähköpalojen sammuttamiseen.

 

Elintarvikerasvapalosammuttimet – ABF

Erikoissammutin elintarvikerasvapalojen sammuttamiseen. Useimmat rasvapalosammuttimet soveltuvat myös A- ja B-palojen sammuttamiseen.

 

Metallipalosammuttimet – D

Erityisesti metallipaloihin tarkoitettu sammutin, joka soveltuu mm. litiumin, magnesiumin, natriumin sekä alumiiniin sammuttamiseen.

 

Litiumakkusammuttimet - A (B)

Litiumioniakkupaloihin suunnitellulta sammuttimelta vaaditaan voimakasta jäähdytysominaisuutta.


Oikea sammutin oikeaan paikkaan

 

Lataa itsellesi Kiinteistöjen uudet sammutinoppaat. Ne on tarkoitettu antamaan perustietoa kaikille käsisammuttimien valintaan ja hankintaan osallistuville. Opastamme nykyaikaisten käsisammuttimien laadun ja määrän mitoittamiseenkiiteistön eri tiloissa. Tarjoamme avuksesi myös valintaa helpottavia työkaluja.

 

Presto-käsisammuttimien-määrä-ja-laadun-optimointi

 

 

Litiumioini-akkus-ammuttuimet-prestoLitiumioniakut sammutetaan jäähdyttämällä.

 

Lue blogista lisää>>

 

 

 

Tunne käsisammuttimien teholuokat