Tehosta savuluukkujen testausta

savunpoistoluukkujen_tarkastus_ja_huolto_Presto_Paloturvallisuus_OyToimivat savunpoistoluukut suojaavat palotilanteissa sekä henkilöihin, irtaimistoon että toimintaan liittyviltä vahingoilta. Helppo tapa yksinkertaistaa savunpoistoluukkujen tarkastusta on kutsua paikalle Preston asiantuntijat. He tarkastavat ja koelaukaisevat toimitilassa vaaditun määrän savunpoistoluukkuja ja huolehtivat, että lain edellyttämät tarkastukset tehdään jatkossakin ajallaan.


Savunpoistoluukkujen tarkastus ja huolto tehdään aina lainsäädännön ja valmistajien edellyttämällä tavalla, ja toimenpiteistä laaditaan kirjallinen tarkastuspöytäkirja. Savunpoistoluukut on tarkistettava 1-2 kertaa vuodessa ja tilasta sekä savunpoistoluukkujen määrästä riippuen tietty osa niistä on samalla koelaukaistava.

New call-to-action


Huolehdimme tarvittaessa myös:

• Savuluukkujen modernisoinnista
• Putoamissuojien asennuksesta
Opastemerkkien lisäämisestä