Usein kysytyt kysymykset

Kuinka usein väestönsuoja tarkastetaan ja koska tiiveyskoe on tehtävä?

Väestönsuojan tarkastus ja väestönsuojan tiiveyskoe tehdään aina lainsäädännön ja valmistajien edellyttämällä tavalla. Jos olet vähänkin epävarma väestönsuojan toimintakunnosta, tai viimeisestä huollosta on aikaa yli vuosi, pyydä huoltotarjous tai tilaa huolto.

Tarkastus ja tiiveyskokeiden välit

Suosittelemme, että väestönsuoja tarkastetaan vuoden (1) välien, jotta suoja pysyy pelastuslain määräämässä kunnossa ja kaikki varusteet ovat paikallaan/käyttöikä varmistettu.  Laitteet huolletaan laitevalmistajan huolto-ohjeen mukaisesti. Useissa laitteissa laitteille on määritelty vuoden huoltoväli.
• Pelastuslaki ( 379/2011 12 § ) edellyttää, että väestönsuojat sekä niiden laitteet on pidettävä toimintakunnossa
 
Väestönsuojalle tehdään tiiveyskoe 10 vuoden välein, jotta varmistutaan suojan toimintakunnosta.
 • Asetus (506/2011 20§) väestönsuojien kunnossapidosta määrää pitämään laitteet toimintakunnossa - "Väestönsuojan laitteiden toimintakunnon varmistamiseksi ne tulee tarkastaa ja huoltaa vähintään 10 vuoden välein"
 • Käytännössä toimintakunto tarkoittaa laitteistojen toimivuuden lisäksi väestönsuojan tiiveyttä.

 

Mitä väestönsuojan tarkastuksessa tehdään?

Väestönsuojan tarkastuksessa kartoitetaan väestönsuojan varusteet sekä tarkastetaan laitteiden ja varusteiden kunto lainsäädännön ja valmistajien edellyttämällä tavalla. 

Tarkastettavia ja/tai koekäytettäviä kohteita ovat mm:

 • merkinnät
 • iv-koneet  
 • ylipainemittari
 • vesipiste
 • ovi, luukku ja venttiilit sekä kiinteistön ilmanvaihto
 • varusteiden kunto ja lukumäärä
 • kommunikointivälineet
 • sähkökeskus

Työn voi suorittaa kiinteistön oma väestönsuojan hoitaja tai työn voi ulkoistaa paloturvallisuuskumppanille. 

Väestönsuojan tiiveyskoe 

Presto varmistaa suojan tiiveyden paineistamalla suojan iv-koneen avulla. Paineen tulee pysyä raja-arvoissa määrätyn ajan. Kokemuksemme mukaan tämä on paras ja luotettavin tapa varmistua suojan tiiveydestä.

Lain vaatima väestönsuojan 10 vuoden välein tehtävä huolto tarkoittaa käytännössä suojan tiiveyden varmistamista, joka tehdään tiiveyskokeella. Jos suojaa ei ole tarkastettu säännöllisesti, suoja pitää todennäköisimmin myös tarkastaa ennen kuin tiiveyskoe pystytään suorittamaan. 

Vinkit - ennen kuin tilaat pelkän tiiveyskokeen
 • Varmista aina ennen tiiveyskokeen tilausta, pitäisikö suoja samalla myös tarkastaa. 
 • Varmista, että tiiveyskokeen suorittamisen edellytykset ovat kunnossa
  • suojan varsinainen ovi pitää pystyä avaamaan ja sulkemaan esteettä
  • ylipaineventtiilit pitää päästä sulkemaan tiiveyskokeen ajaksi
  • iv-sulkulaipat pitää päästä avaamaan tiiveyskokeen ajaksi (kanavistojen purut ja kasaukset teemme erillisellä tuntiveloituksella)
  • viemärin padotusventtiili pitää pystyä sulkemaan 
  • hätäpoistumisluukulle, suojapuhaltimille ja ylipainemittarille tulee olla pääsy

 

Tilaa väestönsuojan tarkastus, tiiveyskoe tai 10-v huolto →

Laadukas tapa huolehtia väestönsuojan kunnossapidosta

Väestönsuoja pysyy parhaiten kunnossa, kun siitä pidetään huolta säännöllisesti.

Presto-Kaavio-Vaestonsuojan-kunnossapito-iso

 


Lisätietoa: