Usein kysytyt kysymykset

Sammutusvaahdoissa käytettävät PFAS-yhdisteet

PFAS (Per- ja polyfluoratut alkyyliyhdisteet) on yleisnimitys fluoritensideille. Näitä kemikaaleja on kaikkialla ympärillämme. Ominaisuuksiensa ansiosta yhdisteet muun muassa hylkivät rasvaa, likaa ja vettä sekä muodostavat kalvon, joka tukahduttaa tulipalon tehokkaasti. Fluoritensideillä rakennetaan käsisammuttimien nestepaloluokka (B-luokka). PFAS-yhdisteitä käytetään myös mm. kosmetiikassa, suksivoiteissa, elintarvikepakkauksissa ja teflon-pinnoitteessa.

Näiden kemikaalien terveys- ja ympäristövaikutuksista keskustellaan maailmanlaajuisesti ja tieto lisääntyy koko ajan. Useita kieltoja on suunnitteilla, sillä on tiedossa, että PFAS-yhdisteet hajoavat luonnossa erittäin huonosti ja pilaavat pohja- ja juomavesiämme. PFAS-yhdisteitä päätyy elimistöömme veden, ruoan ja hygieniatuotteiden kautta. Yhdisteillä on haitallisia vaikutuksia terveyteemme, kun niitä kertyy maksaan ja munuaisiin, ja yhdisteiden epäillään aiheuttavan syöpää ja hormonaalisia häiriöitä.

Mitä PFAS-yhdisteet ovat?

 • Noin 5 000 ainetta käsittävä joukko yhdisteitä; per- ja polyfluoratut alkyyliyhdisteet
 • PFAS-yhdisteiden hiilen ja fluorin välinen sidos on erittäin vahva, mikä tekee niistä erittäin vakaita ja huonosti hajoavia (pysyviä).
 • PFAS-yhdisteet ovat pysyvimpiä ihmisen valmistamia aineita, joita toistaiseksi tunnemme.
 • Monet yhdisteistä ovat vesiliukoisia ja imeytyvät maaperään, joten ne leviävät laajasti.
 • PFAS-yhdisteet ryhmitellään yleensä rakenteensa perusteella ja jaotellaan muun muassa lyhyt- ja pitkäketjuisiin – molemmat ovat haitallisia ympäristön ja terveyden kannalta.
 • PFAS-yhdisteitä ei esiinny ympäristössä luonnostaan, vaan kaikki PFAS-aineet päätyvät luontoon ihmisen toiminnan takia.

Tieto fluoritensidien (PFAS) haitallisista ja pitkäaikaisista vaikutuksista on kuitenkin lisääntynyt, jonka vuoksi EU:ssa on vireillä useita säädöksiä rajoittaa ja kieltää näiden yhdisteiden käyttöä. 

Mitä ongelmia PFAS-yhdisteisiin liittyy?

 • Useiden PFAS-yhdisteiden on todettu kertyvän elimistöömme (biokertyvyys), ja niillä on myrkyllisiä vaikutuksia.
 • Monet PFAS-yhdisteet myös rikastuvat ravintoketjussa.
 • Useiden PFAS-yhdisteiden on osoitettu lisäävän syöpäriskiä.
 • Useat PFAS-yhdisteet ovat lisääntymiselle vaarallisia ja voivat vahingoittaa sikiön kehitystä.
 • Parhaillaan tutkitaan epäiltyä yhteyttä PFAS-yhdisteiden ja hormonaalisten häiriöiden välillä.
 • Osa PFAS-yhdisteistä ei hajoa lainkaan ja osa hajoaa erittäin hitaasti muiksi PFAS-yhdisteiksi.
PFAS-yhdisteet saastuttavat pohja- ja juomavesiä, mikä on erittäin suuri ja kallis ongelma.

Lisätietoa: