Usein kysytyt kysymykset

Mitä tarkoittaa omatoiminen varautuminen?

Omatoiminen varautuminen on ennakoivaa ja omatoimista varautumista erilaisiin häiriötilanteisiin, kuten tulipaloihin, sähkökatkoksiin tai vesikatkoksiin.

Pelastuslaki velvoittaa (14 §:)  rakennuksen omistajaa, haltijaa ja toiminnanharjoittajaa osaltaan.

  1. ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä
  2. varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa
  3. varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät
  4. ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi

Edellä mainitussa 1. momentissa säädetty koskee myös muualla kuin rakennuksessa harjoitettavaa toimintaa sekä yleisötilaisuuksia.

Omatoiminen varautuminen on myös osa lakisääteistä pelastussuunnitelmaa. 

"Rakennukseen tai muuhun kohteeseen, joka on poistumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista vaativampi tai jossa henkilö- tai paloturvallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat, on laadittava pelastussuunnitelma 14 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä." 

→ Lue lisää: Pelastussuunnitelma vaivattomasti Preston Avaimen käteen -palveluna

Pelastussuunnitelma Presto Avaimet käteen -palveluna