Usein kysytyt kysymykset

Standardi EN 671-3 pikapalopostin tarkastus- ja koeponnistusvälit?

Pikapaloposti on käsisammuttimien ohella kiinteistön tärkein alkusammutusväline. Pikapalopostien käyttöikä on pitkä, jos niiden  toiminta varmistetaan säännöllisellä kunnossapidolla.

 

Tarkastus- ja huoltovälit

Pikapalopostit täytyy tarkastaa vuoden (1) välein ja koeponnistaa viiden (5) vuoden välein pikapalopostien huoltostandardin SFS-EN 671-3 mukaisesti.

Kuka voi suorittaa työn?

Standardin mukaisen tarkastuksen, huoltotoimenpiteet ja koeponnistuksen voi tehdä pätevöitynyt henkilö, esimerkiksi alkusammutuslaitteita huoltavan yrityksen paloturva-asentaja. Henkilöllä on oltava tarpeellinen koulutus ja kokemus, hänen on hallittava asiaankuuluvien työkalujen, laitteiden ja ohjeiden käyttö sekä pystyttävä suorittamaan laitevalmistajan suosittelemat ja standardin mukaiset huoltotoimenpiteet.

Tämän lisäksi pikapalopostien toimintakunnon säännöllinen toteaminen tulisi olla osa kiinteistön tai siina toimivan yrityksen kunnossapito-ohjelmaa. Tässä tarkastuksessa varmistetaan myös, että pääsy pikapalopostille on esteetön.

Kuka vastaa, että pikapalopostit ovat toimintakuntoisia?

Pikapalopostien toimintakunnosta vastaa kiinteistön omistaja, haltija tai toimenharjoittaja.(Pelastuslaki 379/2011) Useimmiten vastuu on kiinteistön omistajalla, mikäli vuokrasopimuksessa tätä ei ole toisin määritelty. 

 

Pikapalopostit EN 671-1

LIsätietoa:

Pyydä-tarjous-pikapalopostien-huollosta