Lasten hätäensiapukurssi 4h

Lasten hätäensiapukurssi 4 h opettaa lasten turvallisuutta tukevia taitoja ensiapu- ja tapaturmatilanteiden varalta. Ensiapukurssit ovat tärkeitä kaikille, mutta etenkin lasten ja nuorten parissa työskenteleville ja harrastaville. Kurssi sisältää runsaasti käytännönläheisiä harjoituksia ja kattaa yleisimmät tapaturmatilanteet nenäverenvuodosta lasten elvytykseen ja sydäniskurin käyttöön. Ensiapukoulutus on tarpeellinen myös pienten lasten vanhemmille, luoden turvaa arkeen.

Tämän verkkokurssin aikana opit ymmärtämään lapsen erityispiirteitä ja eroja aikuisen ensiapuun nähden. Kurssi opastaa hätätilanteen tunnistamiseen sekä siihen, miten tulisi antaa ensiapua eri-ikäisille lapsille ja nuorille. Kurssilla opetellaan myös, miten lapsi olisi hyvä kohdata hätätilanteessa.

Palvelemme sinua
ryhmäkoulutusten tilauksissa

TILAUKSET & TARJOUSPYYNNÖT
 
 010 3877 200
Paramedic demonstrating life function check on infant dummy-1

Kurssin kuvaus 

Koulutuksessa keskitytään lasten yleisimpien tapaturmien ja sairauksien ensiapuun ja hoitoon. Hätäensiapukurssilla opetellaan, kuinka toimia vierasesineen joutuessa hengitysteihin sekä millaista ensiapua pään- ja suunvammat tarvitsevat. Lapselle annettavassa ensiavussa huomioidaan anatomia ja fysiologia: lapsen ikä, koko ja kehitystaso. Lapsilla elottomuus on usein seuraus tapaturmasta, hapenpuutteesta tai sairaskohtauksesta. Hätäensiapukurssi opastaa sydäniskurin käyttöön lapsella ja opettaa, miten toimitaan, jos lapsi on reagoimaton. Ensiapuosaaminen luo turvaa arkeen sekä auttaa tunnistamaan ja toimimaan oikein hätätilanteissa. 

Kouluttajamme ovat SPR:n hyväksymiä Ensiavun- ja terveystiedon kouluttajia. Heidän päätyönsä on ensihoidon, sairaanhoidon tai hoitotason sairaankuljetuksen parissa. Ammattilaisten tuella rakennetulla käytännönläheisellä lasten ensiapukurssilla, voit opiskella ja syventää ensiapuosaamistasi omaan tahtiisi sijainnista riippumatta.
Asiantuntevat kouluttajamme ovat kouluttaneet ryhmille lasten hätäensiaputaitoja niin koulujen, päiväkotien kuin erilaisten hoitolaitostenkin henkilökunnalle. Kokeneet kouluttajamme opastavat sinua käytännön harjoituksissa ja varmistavat, että osaat reagoida asianmukaisesti lasten ensiapua vaativissa tilanteissa.

Koulutukseen osallistuminen ei vaadi aikaisempaa osaamista ensiavusta. Kurssi sopii lasten parissa työskenteleville ja harrastaville kuten: opettajille, päiväkodissa työskenteleville, valmentajille ja lastenhoitajille. Koulutus tarjoaa myös tärkeää tietoa pienten lasten vanhemmille. Kurssi soveltuu ensikertalaisille, kuten myös ensiaputaitojen kertaamiseen ja syventämiseen.

Ryhmäkoulutuksen sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeiden, olosuhteiden ja tapaturmariskien mukaan.

Koulutuksen kesto

Noin neljä (4) tuntia, yksilöllisen suoritusnopeuden mukaisesti.

Pätevyyden voimassaolo

3 vuotta. 

Hinta

Verkkokurssi: 84 € + alv 24%

Verkkokurssin suorittaminen

Sähköpostiisi saapuu oston jälkeen tilausvahvistus. Tilausvahvistuksessa on tunnukset ja linkki verkko-oppimisympäristöön. Kurssin suorittamiseen tarvitset vain älylaitteen ja internet yhteyden. Varmista, että laitteessasi toimivat äänet.

Verkkokurssin voi suorittaa yhdeltä istumalta tai opiskella osissa.

Ammattipätevyys

Koulutusta ei ole hyväksytty osaksi kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutusta.

Verkkokoulutuksen sisältö

Lapsen erityispiirteet ensiavussa
 • Lapsen fysiologia
 • Henkinen ensiapu
Hengitysvaikeudet
 • Kurkunpääntulehdus
 • Allerginen reaktio ja anafylaktinen sokki
 • Astmakohtaus
 • Vierasesine hengitysteissä: lapsi
 • Vierasesine hengitysteissä: vauva
Lapsen tapaturma
 • Pään vammat
 • Suun alueen vammat
 • Nyrjähtänyt nilkka
 • Luunmurtumat
 • Haavat
 • Eläinten puremat ja pistot
Reagoimaton lapsi
 • Pyörtyminen
 • Tajuttomuus
 • Elottomuus
 • Lapsen elvytys
 • Vauvan elvytys
 • Defibrillaattorin käyttö lapsella
Lasten sairauskohtaukset
 • Kouristelu
 • Diabetes
 • Äkillinen vatsakipu
 • Sokki
Hätäensiapukurssi 8h
Hengen pelastavan ensiavun lisäksi, kurssi syventyy vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseen sekä jo sattuneiden vammojen laajuuden arviointiin aikuisen ihmisen näkökulmasta.
Katso tiedot täältä
Hätäensiapukurssi 4h
Ensiapukoulutus on saatavana myös neljän tunnin hätäensiapukurssina. Kurssi on lyhytoppimäärä hengen pelastavaan ensiapuun, mikä jokaisen olisi hyvä hallita. Harjoitukset ja teoria opiskellaan aikuispotilaan näkökulmasta.
Katso tiedot täältä

Lisätietoa koulutuksesta

Lasten hätäensiapukurssi turvaa arjen

Intensiivinen Lasten hätäensiapukurssi tarjoaa kattavan tiedot ja taidot erilaisiin hätätilanteisiin ja arjen tapaturmiin, joita voi kohdata lasten kanssa touhutessa, työskennellessä ja harrastaessa. Verkkokurssi sisältää runsaasti käytännön harjoituksia, käyttäen apuna kotoa löytyviä tarpeita, jotka lisäävät itseluottamusta ensiaputaitojen hallintaan. 

Lapsen yllättävä ensiavun tarve voi olla huoltajalle ja auttajalle erittäin pelottava ja mahdollisesti lamaannuttava kokemus. Mikäli esimerkiksi vanhempi on opiskellut taidot jo ennen mahdollista tapaturmatilannetta, kynnys aloittaa elvytys on pienempi ja toiminta on varmempaa. Vauvojen ja pienten lasten elvytyksessä käytetään erilaisia otteita ja pienempää voimaa verrattuna aikuisten elvytykseen. Tästä syystä aikuisten elvytyksen osaaminen ei takaa taitoja lapsen elvytykseen tai muihin ensiapua vaativiin tapaturmiin.

Kurssin on suunnattu henkilöille jotka työskentelevät lasten parissa sekä pienten lasten vanhemmille. Lasten ensiapukurssi soveltuu myös taitojen kertaamiseen ja osaamisen päivittämiseen.

Ensiapukortin päivittäminen

Suosittelemme ensiaputaitojen kertaamista kolmen vuoden välein.

Lasten hätäensiapukurssin -pätevyyden voi päivittää osallistumalla kursille uudelleen. Lasten Hätäensiapu 4h -pätevyys on voimassa 3 vuotta.

Näin osallistut verkkokurssille

Tilaa ensiapukurssi. Kurssin voi aloittaa heti oston jälkeen. Onnistuneen oston jälkeen saat vahvistusviestin ja kirjautumistunnukset ohjeineen verkko-oppimisalustalle. 

Pääset oppimisympäristöön internet-yhteydellä varustetulla älylaitteella (esim. tietokone, tabletti tai mobiililaite). Erillisiä Latauksia tai asennuksia ei tarvita. Suorittaaksesi kurssin, varmista, että älylaitteellasi on uusin versio jostakin seuraavista internet-selaimista: Microsoft Edge, Firefox, Safari tai Chrome. Oppimisalusta tukee heikosti Explorer-selainta, jonka vuoksi sen käyttö ei suositella.

Kurssin voi suorittaa yhdeltä istumalta tai opiskella osissa. Edistymisesi tallennetaan järjestelmään. Voit jatkaa opintoja siitä, mihin edellisellä kerralla jäit. Kurssilla on käyttöaikaa 12 kk ostosta, jonka puitteissa se tulee suorittaa loppuun. Jos sinulla on jo verkkokurssitunnukset, voit jatkaa opiskelua tästä linkistä: Omat kurssit.

Kelakorvaus

Työnantajalla on työturvallisuuslain perusteella velvollisuus huolehtia ensiavun järjestämisestä työpaikalla. 
Ensiapukoulutus on olennainen osa ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa. Työnantajat ovat oikeutettuja korvaukseen työterveyshuollon ja sairaanhoidon välttämättömistä ja kohtuullisista kustannuksista. Näihin kustannuksiin lukeutuvat myös työntekijöiden ensiapukoulutuksen järjestämisestä aiheutuvat kulut. Kelakorvauksen suuruus voi olla jopa 60% koulutuksen hinnasta. Kaikki ensiapukurssimme täyttävät KELAn vaatimukset:

 • Korvauksen hakemisen edellytyksenä on, että lakisääteinen terveydenhuolto toteutuu yrityksessä.
 • Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa tulee olla maininta, että henkilöstölle järjestetään ensiapukoulutusta. Huomioithan, että ensiapukoulutusta ei tarvitse hankkia työterveysasemaltanne korvauksen saamiseksi.
 • Ensiapukurssin kouluttajalla tulee olla ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutus (ETK) | Kaikilla Preston ensiapukouluttajilla on tämä pätevyys
 • Korvaus on enimmillään 60 %, kuitenkin vuotuisen enimmäismäärän puitteissa ja KELAn tekemän päätöksen mukaan.
 • Työnantajan tulee hakea korvausta 6 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä. Yrittäjien on haettava korvausta 6 kk:n kuluessa laskun maksusta.

Ensiapukoulutus osana kuljettajan ammattipätevyyttä

Yli kahdeksan tunnin ensiavun koulutuksemme soveltuvat osaksi kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyysmerkinnän jatkokoulutusta. Kurssi tulee olla suoritettu, joko lähi- tai webinaaritoteutuksessa. Itsenäiset verkkototeutukset, syventävät tai alle 8 tunnin mittaiset ensiapukurssit eivät sovellu osaksi ammattipätevyysmerkintää.

Yrityskohtainen Lasten hätäensiapukurssi 4h -ryhmäkoulutus

 
Valitse ryhmällesi
sopivin koulutusmuoto
LÄHIKOULUTUS
WEBINAARI
VERKKOKURSSI
 

 

Ryhmäkoulutus on erinomainen valinta, kun osallistujia on useita. Koulutuksen ajankohdan ja toteutusmuodon sekä paikan voit valita. Ryhmäkoulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai Preston koulutustiloissa ympäri Suomen. Sisällössä huomioimme yrityksesi tarpeet, olosuhteet ja toimialasi riskit.

Hinta: 720 €/ryhmä (max.15 hlö)

Todistukset ja rekisteröintikulut veloitamme erikseen (10 €/osallistuja).

Pyydä tarjous ja tilaa ryhmäkoulutus soittamalla tai lähettämällä meille sähköpostia. Aloitetaan suunnittelu yhdessä!

 010 3877 200

 koulutus@presto.fi

Business man in a presentation pointing in the screen

 

Ota yhteyttä

Palvelemme teitä ryhmäkoulutusten tilauksissa ja autamme yksittäisissä kurssivarauksissa. 

 010 326 7712

 koulutus@presto.fi

savinglives300-x-300px

Pyydä tarjous ryhmäkoulutuksesta

Lue lisää koulutuksista

Blogi

Preston Työturvallisuuskoulutus vai Työturvallisuuskortti®koulutus?

Preston Työturvallisuuskoulutus vai Työturvallisuuskortti®koulutus?

11.10.2022 11:19 3 min read