Usein kysytyt kysymykset

Mikä sammutin veneeseen?

Vesiliikenneasetus määrittelee veneiden käsisammutinvaatimukset.

Minkälaisessa veneessä tulee olla sammutin?

Käsisammutin tulee olla veneessä, jossa on liekillä toimiva polttolaite, sisämoottori tai yli 25 kilowatin (34hv) perämoottori. (Veneliikennelaki 782/2019 108§)

Tarkastusväli

Veneiden käsisammuttimet tulee tarkastaa vuosittain Tukesin hyväksymässä käsisammuttimien huoltoliikkeessä.

Tehtaan lopputarkastus lasketaan ensimmäiseksi tarkastukseksi. Preston sammuttimista löydät lopputarkastuspäivämäärän sammuttimien takana olevasta tarrasta.

Käsisammuttimen tarkastuksessa ja huollossa on noudatettava käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta annettua sisäasiainministeriön asetusta (917/2005).

Jos veneessä ei ole käyttökuntoista, tarkastettua sammutinta, veneilijälle voidaan määrätä rikesakko.

Veneen sammutin

 Käsisammuttimien tulee olla teholuokaltaan vähintään 8A 68B. (Traficomin määräys "Vesikulkuneuvojen varusteet ja merkkikuviot"- 07/2020)

Muuta huomioitavaa

Veneessä tulipalo on aina vaarallinen. Pienissä tiloissa letkullinen sammutin helpottaa sammuttimen käyttöä ja on käytännössä paras vaihtoehto, kun moottoritilassa on ns. sammutusaukko.

Paloluokkavaatimuksen täyttävät sekä jauhe- että vaahtosammuttimet. Jauhesammutin tuo mukanaan kaasupaloluokan (C).

Vaahtosammutin on hyvä sammutin veneeseen, mutta tällöin on huomioitava se, että pääosa vaahtosammuttimista ei kestä pakkasta. Tämä tulee ottaa huomioon, jos säilytät sammutinta veneessä myös talvisin.

 

Sammutinsuosituksemme veneilijöille

Perussammuttimeksi
  1. Presto PG2A  2 kg jauhesammutin (13A89BC) ajoneuvotelineellä - letkullinen malli
  2. Presto P2P  2kg jauhesammutin (13A89BC ajoneuvotelineellä - letkuton malli, sopii Tempus ja Gloria telineisiin
 Jos veneessä säilytystilaa, suosittelemme tehokkaampia 3-4 kg  sammuttimia
  1. Presto PG3 (21A144BC) 3 kg jauhesammutin ajoneuvotelineellä - letkullinen malli
  2. Presto PG4 (27A183BC) 4 kg jauhesammutin ajoneuvotelineellä - letkullinen malli


Preston suositus kaikkiin ulkokohteisiin on jauhesammutin (paloluokka ABC). Vaahtosammuttimet (paloluokka AB) sisältävät ympäristölle ja ihmisille myrkyllisiä fluoritensidejä (PFAS). Näin estetään fluoriyhdisteiden leviäminen maaperään ja vesistöihin, jos sammutinta joudutaan käyttämään. 

 


 Lisätietoa:

 Lainsäädäntö: