Kiinteistön paloturvallisuus alkaa varautumisesta

kirjoittaja Tarja Vilmi
1 min lukuaika
11.10.2016 12:04

Kiinteistön paloturvallisuudesta ei kannata tinkiä, sillä se voi tulla kalliiksi. Ennakoiva varautuminen ja suhtautuminen paloturvallisuuteen on kiinteistöissä ja yrityksissä osittain varsin huonolla tolalla. Yllättävän usein mennään läpi siitä mistä aita on matalin: vasta paloviranomaisten huomautusten jälkeen toteutetaan paloturvallisuuden minimitaso.

Tilannetta ei voi kuitenkaan yleistää, sillä on myös kiinteistöjä, joissa paloturvallisuus on hoidettu esimerkillisen laadukkaasti ja järjestelmällisesti. Yleensä näissä kiinteistöissä toimivat yritykset ovat hoitaneet asiat jopa yli lain vaatiman tason. Tällöin on ymmärretty, että paloturvallisuus on tärkeä osa toiminnan riskienhallintaa, eli ennakointia ja varautumista.

Laki velvoittaa huolehtimaan paloturvallisuudesta


Paloturvallisuuden suunnittelu, ennakointi ja koulutus ovat varautumisessa tärkeässä roolissa. Laki edellyttää, että tietyn kokoisilla kiinteistöillä on oltava pelastussuunnitelma, jossa on arvioitu mm. kiinteistön paloturvallisuusriskit ja kirjattu, miten riskejä minimoidaan sekä laadittu tulipalojen varalta toimintaohjeet.

Kiinteistöissä olisikin syytä etukäteen pohtia, minkälainen on sopiva alkusammutuskalusto ja osaavatko paikalla olevat henkilöt sitä käyttää. Tulipalo voi lähteä nopeasti liikkeelle – esimerkiksi toimistoympäristössä näyttöpäätteestä, roskakorista tai sähkölaitteesta. Siksi tulisi pohtia, uskaltavatko kiinteistössä toimivat henkilöt tällaisessa tilanteessa tarttua alkusammutusvälineisiin. Jos osaamista ja uskallusta ei löydy, on syytä valita ammattitaitoinen kumppani, joka kouluttaa henkilöt alkusammutustaitoisiksi.

Paloturvallisuusasioissa kumppanin valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota kokemukseen ja asiantuntemukseen. Pelkkä hinta ei saisi ratkaista kumppanin eikä alkusammutuskaluston valinnassa. Mikäli alkusammutusvälineet eivät toimi tositilanteessa toivotulla tavalla, voi sillä olla ikävät seuraukset. Lisäksi hankittujen alkusammutusvälineiden kunnossapitoon kannattaa kiinnittää huomiota. Laadukaskin käsisammutin saattaa olla käyttökelvoton, mikäli sitä ei tarkasteta ja huolleta asianmukaisesti.

Lue lisää kiinteistöjen paloturvallisuuteen liittyvistä vastuista ja velvoitteista lataamalla opas

 

opas-vastuut-ja-velvoitteet

 

 

Tilaa uutiset sähköpostiisi