Kauppakeskus Redin paloturvallisuus turvataan Preston sammuttimilla

Helsingin Kalasatamassa sijaitsevan Kauppakeskus Redin paloturvallisuudesta huolehtii yli 500 Preston toimittamaa käsisammutinta ja merkintäkilpeä. Tämän lisäksi Presto huolehtii kokonaisvaltaisesti Redin sammuttimien ja pikapalopostien huollosta.

 

Redissä on italialaista tunnelmaa ja mutkittelevia käytäviä

Kauppakeskus Redi avattiin syyskuussa 2018 Helsingin Kalasatamaan. Se on Helsingin kantakaupungin
suurin ja koko Suomen seitsemänneksi suurin kauppakeskus. Redi on julkisuudessa tullut tunnetuksi
poikkeavasta sisäarkkitehtuuristaan, jossa vaikutteena on käytetty italialaisen Sienan kaupungin
keskiaikaista arkkitehtuuria. Redille tunnusomaisia ovat mutkittelevat käytävät. Redin
arkkitehtisuunnittelusta on vastannut yksi Suomen arvostetuimmista arkkitehdeista, Pekka Helin.

 

Huoltosopimus takaa sammuttimien toimintavarmuuden

Rakennusyhtiö SRV on sekä Redin rakentaja että omistaja. SRV omistaa Redin kauppakeskusta operoivan
kiinteistöyhtiön ja parkkihallia operoivan kiinteistöyhtiön. Presto toimitti sammutinkaluston sekä
kauppakeskukseen että parkkihalleihin, ja solmi molempien yhtiöiden kanssa myös kattavan
huoltosopimuksen. Huoltosopimuksessa Presto sitoutuu tarkistamaan sammuttimet säännöllisesti lain
määräämällä tavalla, vastaa kaluston toimivuudesta sekä toimittaa tarkastuksista asiakkaalle sähköiset
pöytäkirjat. Näin asiakas saa Prestolta sammutuskaluston lisäksi jatkuvan toimintavarmuuden ja täydellisen
huolettomuuden.

 

Kauppakeskus Redi paloturvallisuusPresto käsisammutinRedi-Presto sammutin

Kauppakeskuksissa paloturvallisuus on keskiössä

Kauppakeskuksessa liikkuu päivittäin kymmeniä tuhansia ihmisiä. Liiketyyppejä on laaja kirjo ja liikkeet
sijaitsevat lähellä toisiaan, mistä johtuen paloturvallisuudesta huolehtiminen on erityisen keskeistä. Siksi
sammutinkalustonkin suunnittelu ja sijoittelu tehtiin erityisellä huolella.


-Koska sammutinkaluston ylläpito ei ole meille millään muotoa ydintoiminto, päätimme antaa siitä
kokonaisvastuun Prestolle, sanoo Redin kiinteistöpäällikkö Jukka Parkatti SRV:ltä. -Presto lähestyi meiltä
kokonaisvaltaisella ja laadukkaalla tuote- ja palvelukokonaisuudella ja teki täten ostopäätöksemme hyvin
helpoksi.


-Saimme myös yhtenäisen ratkaisun sekä kauppakeskukseen että parkkihalliimme, mikä oli meille
keskeinen tavoite, vahvistaa Parkatti.

 

Kauppakeskukselle optimoitu sammutinkalusto- ja huoltoratkaisu

-Prestolle Redi -projekti oli erityisen tärkeä ja myös mieluisa. Tarjouksemme lähtökohtana oli
kauppakeskusympäristöön optimoitu, kokonaisvaltainen ja laadukas sammutinkalusto- ja huoltoratkaisu.
Olimme todella tyytyväisiä, että SRV hyväksyi sen. Alansa johtavana toimijana SRV vaatii toimittajiltaan
ammattimaisuutta ja laatua. Meille oli suuri kunnia, että he valitsivat meidät sammutintoimittajaksi Rediin,
toteaa projektista vastannut Martti Vuorela Prestosta.


Projekti toteutettiin nopealla aikataululla. Palokaluston asennusprojektin etenemistä seurattiin ja ohjattiin
aktiivisella yhteydenpidolla Preston ja SRV:n välillä. 


Sammutinlaskurilla voit selvittää oman kiinteistösi minimisuosituksen käsisammuttimien määristä ja
teholuokista. Sammutinlaskuriin pääset tästä