Paloturvallisuus – ennakoinnilla paras tuotto ja pienimmät riskit

kirjoittaja Tarja Vilmi
2 min lukuaika
27.5.2019 16:34

Paloturvallisuudesta huolehtiminen on tärkeä osa sujuvaa ja häiriötöntä liiketoimintaa, tuotantoa, työskentelyä ja asumista. Huolellinen ennakointi ja varautuminen palovahinkoihin sekä niiden seurausten hallintaan on järkevää, koska kustannus suhteessa hyötyyn on tällöin alhainen. Tulipalojen aiheuttamat inhimilliset, aineelliset ja liiketoiminnalliset vahingot saattavat olla mittaamattomia.

Pelastuslaki velvoittaa yrityksiä ja yhteisöjä ennakointiin

Palovahinkoja korvataan Suomessa noin 200 miljoonalla eurolla joka vuosi. Inhimillisenä katastrofina tulipaloissa menehtyy vuodesta riippuen noin 90 ihmistä yhden vuoden aikana. Keskikokoisen kiinteistön vuosittaisista hoitokustannuksista paloturvallisuuden ylläpitoon kuluu keskimäärin 0,5%.Paloturvallisuuden perustana Suomessa toimii pelastuslaki. Se velvoittaa sekä yrityksiä että yhteisöjä ehkäisemään tulipaloja, varautumaan onnettomuuksiin ja rajoittamaan onnettomuuksien seuraamuksia. Pelastuslain mukaan kiinteistön omistaja, haltija tai toimenharjoittaja on velvollinen huolehtimaan sammutuslaitteiston kunnossapidosta. Jokaisen uuden kiinteistön paloturvallisuuden minimitaso määritellään rakennusluvassa. Uuden kiinteistön paloturvallisuusratkaisuista vastaa rakennuttaja. Käytännössä rakennusprojektissa paloturvallisuuslaitteiden hankinnan tekee alihankintana joku urakoitsijoista. Laitteiden valinnassa kannattaa käyttää apuna ammattilaisten kuten Preston apua. 

Kiinteistön paloturvallisuuden minimitaso saavutetaan huolehtimalla kiinteistön käyttöä vastaavan sammutuskaluston määrällisestä riittävyydestä sekä laadullisesta toimivuudesta. Tutustu kätevään tarkistuslistaan.

 

Paloturvallisuuden omavalvonta ja raportointi

Paloviranomaisten tekemiä palotarkastuksia korvataan yhä useammin omatoimisella valvonnalla. Suunnitelmallinen omavalvonta edellyttää kaikkien paloturvatoimenpiteiden dokumentointia, jolloin ne voidaan todentaa paloviranomaisen pyynnöstä missä tilanteessa tahansa. Lisätietoja saat Paloturvasopimuksen sisältö -tarkistuslistaan. Säännöllinen omavalvonta sisältää riskien arvioinnin muutostilanteissa (toiminnalliset muutokset, vuokralaisen vaihtuminen). Omavalvonnassa apuna kannattaa käyttää osaavaa kumppania Lue lisää paloturvallisuuskumppanin valinnasta. 

_Presto_vaahtosammutin_lyly_savusauna_terassi

Paloturvaopasteet ennakointiin

 Pikapalopostit-540x315-1

Paloturvallisuutta edistetään asenteilla ja taidoilla

Kiinteistössä säännöllisesti toimivien pitää olla tietoisia siitä, miten kiinteistön paloturvallisuuteen on varauduttu ja miten sitä voi omalla toiminnallaan edesauttaa. Paloturvallisuudesta vastaavan henkilön tulee huolehtia riittävästä opastuksesta ja koulutuksesta. Pelastussuunnitelman pääkohtien olisi hyvä olla henkilöstön tiedossa. 

Ajan tasalla oleva osaaminen motivoi henkilöstöä ja auttaa ennakoimaan satunnaisia paloriskejä. Henkilökohtaiset alkusammutuskaluston käyttötaidot parantavat turvallisuutta ja pienentävät aiheutuvia riskejä. Paloturvallisuudessa ensimmäiset minuutit ovat ratkaisevan tärkeitä: kun riittävän monella on riittävät alkusammutustaidot, pystytään parhaiten vaikuttamaan siihen, että palon syttyessä ensimmäiset alkusammutustoimet tehdään oikein, jolloin vahingot saadaan minimoitua.

Lue myös:

   Presto-checklist-6-mockup

 

Tilaa uutiset sähköpostiisi