Presto

Huollata kiinteistön paloturvallisuuslaitteet säännöllisesti

Presto.fi   >   Blogi   >   Paloturvallisuuslaitteiden huolto
Kirjoittaja: Tarja Vilmi   //   12.12.2016

Kiinteistön paloturvallisuuden varmistaminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja huolellisuutta. Oikein valitut ja sijoitetut alkusammutusvälineet sekä kiinteistössä työskentelevien alkusammutustaidot ovat hyvä perusta paloturvallisuudelle. Tärkeää on myös huolehtia alkusammutuskaluston säännöllisestä huollosta.

Huolellinen ennakointi ja palovahinkoihin varautuminen on perusteltua, koska kustannus suhteessa saavutettaviin hyötyihin on varsin pieni. Tärkeä osa paloturvallisuutta onkin arvioida säännöllisesti, ovatko paloturvallisuuslaitteiston ominaisuudet ja käytettävyys todellisen paloriskitilanteen tasalla. Toimimattomia tai teholtaan riittämättömiä laitteita ei kiinteistöstä saisi löytyä missään tilanteessa.

Alkusammutustuotteiden huolto kannattaa ulkoistaa

Tyypillisesti kiinteistöön on asennettuja alkusammutustuotteita ovat pikapalopostit, käsisammuttimet, palovaroittimet ja opasteet. Kiinteistössä voi myös olla automaattinen sammutusjärjestelmä, paloilmoitinjärjestelmä, savunpoistoluukut, turvavalot sekä väestönsuoja, jotka täytyy tarkastaa säännöllisin väliajoin. Paloturvallisuuslaitteiden ja -välineiden testaus ja kunnossapito vaativat yleensä ammattipätevyyden.

Paloturvallisuuden suunnittelussa ja ylläpitämisessä kannattaa käyttää ammattiapua. Toimiva keino turvallisuustilanteen varmistamiseen on säännöllinen kartoitus, jolloin laitteiston mahdollinen huolto- tai päivitystarve havaitaan ajoissa.

Yhteistyö paloturva-ammattilaisen kanssa voi sisältää esimerkiksi turvallisuuskatselmuksen, jossa mahdolliset puutteet ja parannusehdotukset käydään yhdessä läpi ja hoidetaan sopimuksen mukaan. Sopimuspohjaiset tarkastukset, huollot ja niiden dokumentointi vapauttavat paloturvavastaavan jatkuvasta huolehtimisesta ja varmistavat, että paloturvallisuusasiat ovat jatkuvasti kunnossa.

Lue lisää paloturvallisuuslaitteiden huoltoväleistä ja huollosta:

Alkusammutuskaluston huolto

Lataa opas!