Mikä sammutin tulitöihin?

kirjoittaja Tarja Vilmi
1 min lukuaika
3.10.2017 13:25

Varmista paloturvallisuus tulitöiden aikana

Tulitöiden tekemiseen liittyy aina palovaara. Tämän vuoksi on tärkeää valita oikeat paloturvallisuusvarusteet turvaamaan työpaikkaa.

Sammuttimien osalta ohjeistus on muuttunut viime vuosina - nyt määritellään sammuttimien teholuokka sammutekilojen sijaan. Tämä tuo mukanaan mahdollisuuden valita joko 6 kg tai 12 kg sammuttimet joiden sammutusteho on vaatimusten mukainen,

Tulitöiden turvallisuusohje määrittelee sammutuskaluston

Finanssialan keskusliiton tulitöiden turvallisuusohje (ennen suojeluohje) on laadittu palovahinkojen torjumiseksi tulitöissä sekä katto- ja vedeneristysalan tulitöissä. Useimmat vakuutusyhtiöt vaativat kyseisten suojeluohjeiden noudattamista vakuutusehdoissaan. Turvallisuusohjeissa määritellään vaatimukset tulityösammuttimista. 

Minimivaatimukset sammutuskalustolle - eri vaihtoehdot:

  • 2 kpl teholuokan 43A183BC sammutinta
  • 1 kpl teholuokan 43A183BC ja 2 kpl 27A144BC sammutinta
  • 1 kpl teholuokan 43A183BC sammutin ja  pikapaloposti (SFS-EN-671-1 mukainen)

Paloluokkien perusteella (ABC) tulityösammutin on tyypiltään jauhesammutin. Vaahtosammutin ei täytä C-paloluokkaa. Teholuokat ovat siis minimivaatimuksia ja käytännössä etenkin teollisuudessa on yrityskohtaisia vaatimuksia korkeamman teholuokan sammuttimelle esim. 55A233BC. Kyseisen korkeamman teholuokan täyttäviä käsisammuttimia löytyy markkinoilta sekä 6 kg tai 12 kg kokoluokista.

Tulityökortti

Tulitykortti.jpg

Tulityökoulutus sekä katto- ja vedeneristysalan korttikoulutukset yhdistyivät 2016 alussa, Nyt yksi koulutus antaa pätevyydet kaikille tulitöille. Tulityökortti toimii todistuksena hyväksytysti suoritetusta tulitöiden turvallisuustutkinnosta. Tulityökortti tulee olla sekä tulityöntekijällä että tulityöluvan myöntäjällä. Kortin myöntää SPEK ja se on voimassa 5 vuotta.

 

Tulityökärryt helpottavat työskentelyä

Mikäli sammuttimia joudutaan siirtämään tai nostamaan, helpottavat tulityökärryt liikuttelua. Tulityökärryjen malleista löytyy vaihtoehtoja sekä 12 kg sammuttimille että 6 kg sammuttimille. Hankittaessa kärryjä kannatta varmistaa, että katolle nostettavassa kärrymallilla on valmistajan todistus nostoturvallisuudesta. Liikkuvassa työssä valinta voi olla mobiilimalliset helposti liikuteltavat kärryt.

tulityökärryt.png

 

Tilaa uutiset sähköpostiisi