Paloturvallisuus on – kenen kaikkien vastuulla?

kirjoittaja Tarja Vilmi
1 min lukuaika
15.9.2017 16:01

Omatoiminen varautuminen on oleellista

Palovahinkojen ehkäiseminen on äärimmäisen tärkeää, sillä tulipalojen aiheuttamat inhimilliset, aineelliset ja liiketoiminnalliset vahingot saattavat olla mittaamattomia. Tosiasia on, että tulipaloista aiheutuvia vahinkoja korvataan Suomessa lähes 200 miljoonalla eurolla joka vuosi. Lisäksi paloissa menehtyy vuosittain noin 100 ihmistä. Nämä vahingot ovat usein järkyttäviä ja sattuvat aina yllättäen – mutta kun riskeihin on varauduttu, palovahinkojen seurauksia voidaan pienentää merkittävästi.

Kiinteistön paloturvallisuudesta vastaa monta tahoa yhdessä

Pelastuslaki velvoittaa sekä yrityksiä että yhteisöjä ehkäisemään tulipaloja, varautumaan onnettomuuksiin ja rajoittamaan onnettomuuksien seurauksia. Kiinteistöt on rakennusmääräysten mukaan varustettava tarkoituksenmukaisilla alkusammutusvälineillä. Lisäksi kiinteistön omistaja, haltija tai toimenharjoittaja on pelastuslain mukaan velvollinen huolehtimaan sammutuslaitteistojen kunnossapidosta. Koska alkusammutuskaluston hankinnan ja kunnossapidon vastuita ei ole määrätty yhdelle taholle, selkeä sopimus vastuista esimerkiksi vuokrasopimuksen yhteydessä on kaikkien osapuolien etu. Paloriskien tunnistaminen ja omatoiminen varautuminen ovat jokaiselle tärkeitä taitoja.

Laki pelastustoimen laitteista velvoittaa puolestaan laitetoimittajia ja -huoltajia. Näin varmistetaan, että palo- ja pelastuslaitteet sopivat tarkoitukseensa ja ovat turvallisia käyttää. Lain mukaan laitteet täytyy myös asentaa, huoltaa ja tarkastaa siten, että ne toimivat luotettavasti.

Minimitasoa parempi paloturvallisuus merkitsee sujuvuutta

Lainsäädäntö määrittelee kiinteistöjen paloturvallisuuteen liittyvät vastuut ja velvoitteet. Nämä vastuut jakautuvat usean toimijan kesken, minkä vuoksi jokaisen on hyvä ymmärtää se minimitaso, jota on ehdottomasti noudatettava. On kuitenkin monia syitä miksi lain vaatima paloturvallisuuden minimitaso kannattaa ylittää: jokainen vältetty palovahinko tarkoittaa, että kiinteistössä tapahtuva toiminta – työskentely, asiointi, tuotanto tai asuminen – jatkuu häiriöttömänä.

Sujuva toiminta on yrityksille ja organisaatioille arvokasta jo sinänsä. Tavanomaista parempaan paloturvallisuustasoon pyrkiminen on asia, joka rakentaa luottamusta arvoiltaan kestävään toimintaan sekä organisaation sisällä että sidosryhmissä. Asialla on myös käytännöllinen puolensa: vakuutusyhtiöt saattavat edellyttää lain vaatimuksia parempaa paloturvallisuutta, esimerkiksi täydentävän alkusammutuskaluston hankkimista tai kunnossapidon lainsäädäntöä tiukempia vaatimuksia.

Paloturvallisuudesta huolehtiminen ei ole kallista

Paloturvallisuuden ylläpito vie keskikokoisen kiinteistön vuosittaisista hoitokuluista keskimäärin noin puoli prosenttia – siis 0,5 %. Se on todella pieni menoerä verrattuna mahdollisen palovahingon aiheuttamiin välittömiin ja välillisiin kuluihin. Ennakointi ja varautuminen säästää huolilta, mutta se säästää myös rahaa. 

Kiinteistössä työskentelevien henkilöiden alkusammutustaidot sekä alkusammutuslaitteiden kohteeseen sopivuudesta ja kunnosta huolehtiminen ovat asioita, joista huolehtimisen voi halutessaan myös ulkoistaa. Kysy lisää Preston asiantuntijoilta!

Lataa myös hyödyllinen opas:

opas-vastuut-ja-velvoitteet

 

  

Tilaa uutiset sähköpostiisi