Digipiirturin käyttö-, ajo- ja lepoaika sekä työaikalakikoulutus

Digipiirturikoulutuksen päämääränä on varmistaa, että ammattikuljettajat oppivat käyttämään digitaalista ajopiirturia oikein ja työtehtäviä vastaavalla tavalla erilaisissa tilanteissa. Kurssilla perehdytään kuljettajan ja yrityksen vastuisiin ajopiirturin käytössä sekä ajo- ja lepoaika säädösten noudattamiseen. Tämän koulutuksen jälkeen ammattikuljettajat ymmärtävät kuorman sidontaan liittyvät vaatimukset sekä kuljetusketjun vastuun kuorman varmistamisessa. Koulutuskokonaisuus toteutetaan Traficomin hyväksymän koulutusohjelman mukaisesti. Sisältö on päivitetty keväällä 2022.

 

Palvelemme sinua
ryhmäkoulutusten tilauksissa

TILAUKSET & TARJOUSPYYNNÖT
 
 010 3877 200
Digipiirturin käyttö-, ajo- ja lepoaika sekä työaikalakikoulutus

Kurssin kuvaus 

Työnantajan vastuulla on varmistaa, että kuljettajalle tarjotaan asianmukaista koulutusta sekä ajan tasalla olevat ohjeistukset. Digitaalisen ajopiirturin oikea käyttö on sekä taloudellinen hyöty, että ajoturvallisuutta lisäävä tekijä. Käyttö mahdollistaa paremman suunnittelun ja tehokkaamman työpäivän. Ajopiirturin kuljettajakohtaisesta kiekosta on nähtävissä mm ajoneuvon nopeus, kuljettu matka sekä kuljettajan työ- ja taukoajat. 

Ajopiirturia tulee käyttää kaikissa 1.5.1978 alkaen käyttöönotetuissa yli 3,5-tonnisissa kuorma- ja linja-autoissa. Vuoden 2006 jälkeen rekisteröidyissä ajoneuvoissa sen tulee olla digitaalinen. Digitaalisen ajopiirturijärjestelmän tarkoituksena on lisätä liikenneturvallisuutta, taata tasapuoliset kilpailuedellytykset kuljetusyritysten ja -muotojen välillä sekä parantaa kuljettajien työoloja. Digipiirturit ovat käytössä kaikissa EU-maissa sekä AETR-jäsenvaltioissa, kuten Venäjällä. Näin ollen piirturin käyttö sujuvoittaa myös viranomaisyhteistyötä. Digitaalinen ajopiirturikortti on haettavissa Ajovarmasta. Tämän koulutuksen suorittaminen ei ole välttämätön kortin hakemiseksi tai saamiseksi.

Koulutuksen tavoitteena on, että kuljettaja oppii sovittamaan yhteen ajo- ja lepoaikalain sekä työaikalain autonkuljettajia koskevat määräykset, samalla opetellen ajopiirturin oikeaa käyttöä. Koulutus edistää myös kuljettajan osaamista kuorman sidonnan vaatimuksista, kuljetusketjun vastuista ja tieliikenteen sosiaalisesta ympäristöstä.
 
Kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutukseen voidaan viitata monilla eri termeillä, jotka tarkoittavat samaa koulutuskokonaisuutta, joka on määritelty ammattipätevyyslaissa. Yleisiä nimityksiä ovat direktiivipäivät, direktiivikoulutus, ammattipätevyyskurssi, ammattipätevyyskoulutus, CAP-päivä, CAP-koulutus, amp-koulutus ja trafi koulutus.

Koulutuksen kesto

Seitsemän (7) tuntia

Hinta

Webinaari: 109 € + alv 24 %. 

Ilmoittaudu mukaan koulutuskalenteristamme >>

Kuljettajan ammattipätevyys trafi-merkinnästä veloitetaan:
viranomaiskulu 11 € (alv 0 %)
käsittelykulu 4 € (+ alv 24 %).

Pätevyyden voimassaolo

Digipiirturin käyttö-, ajo- ja lepoaika sekä työaikalakikoulutuksen pätevyys on voimassa viisi (5) vuotta. Koulutuksesta saa yhden (1 kpl) ammattipätevyysmerkinnän.

Kuljettajan ammattipätevyys on voimassa 5 vuotta perustason ammattipätevyyden saavuttamisesta. Pätevyyttä voi jatkaa viideksi vuodeksi kerrallaan suorittamalla 35 tuntia jatkokoulutusta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että viiden vuoden aikana tulee suorittaa viisi vähintään seitsemän tunnin (5 x 7 h) kestoista koulutuspäivää, joista yksi koulutuspäivä tulee olla Ennakoivan ajon koulutusta.

Kohderyhmät

Ammattikuljettajat henkilö- tai tavaraliikenteessä.

Koulutuksen sisältö

Soveltuu kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutukseksi.
AJO- JA LEPOAIKALAINSÄÄDÄNTÖ
 • yleiset määräykset
 • pisin yhtäjaksoinen ajoaika
 • pisin vuorokautinen ajoaika
 • viikoittainen ajoaika
AJO- JA LEPOAIKALAINSÄÄDÄNTÖ
 • vuorokautinen lepoaika
 • viikkolepo
 • työaikalainsäädäntö
AJOPIIRTURI (analoginen)
 • yleiset määräykset
 • ajopiirturin käyttöpakko
 • piirturin tarkastusmerkinnät
 • kuljettajan merkinnät diagrammalevyyn
AJOPIIRTURI (digitaalinen)
 • digitaalinen piirturi
 • piirturin toiminta ja käyttö
 • piirturin vaihto
 • piirturikortit
KUORMAN KIINNITYS
 • yleinen kuormausvaatimus
 • kuorman sijoittaminen kuormatilaan
 • kuorman varmistaminen
 • kuorman painopiste
 • sidontavälineitä koskevat vaatimukset
KUORMAN KIINNITYS
 • kuormakorille asetetut vaatimukset (umpi, avo, sidontapisteet)
 • erityyppisten kappaleiden sidonta

Ryhmätyöt, harjoitukset ja täydentävät keskustelut tukevat koulutussisältöä. 

Työturvallisuuskortti®
Työturvallisuuskeskuksen (TTK) myöntämä kortti. Työtyrvallisuuskorttikoulutus tähtää työtapaturmien ja vaaratilanteiden vähentämiseen. Ammattipätevyysmerkintä 1kpl.
Katso tiedot täältä
Trukkikortti
Koulutus opettaa turvallista ja oikeaoppista trukin käyttöä. Lainsäädäntö vaatii työnantajan antaman kirjallisen luvan trukin käyttöön. Ei sisällä ajoharjoittelua. Ammattipätevyysmerkintä 1kpl.
Katso tiedot täältä
Ennakoiva Ajo EAK
Pakollinen osa kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutusta. Ennakoiva ajon kurssi edistää riskien ennakoimista ja kestävää ajotapaa. Ammattipätevyysmerkintä 1 kpl.
Katso tiedot täältä

Lisätietoa koulutuksesta

Ammattipätevyyskoulutuksen suorittaminen ja uusiminen kuljetusalalla

Ammattipätevyys on voimassa viisi (5) vuotta perustason ammattipätevyyden saavuttamisesta. Ammattipätevyyden voimassaoloa voi jatkaa viideksi (5) vuodeksi kerrallaan jatkokoulutuksilla. Kuitenkin enintään ajaksi, jonka ajokortin haltijan ajo-oikeus on voimassa. Kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutus kattaa kokonaisuudessaan 35 tuntia koulutusta viiden vuoden aikana, josta vähintään seitsemän tuntia tulee käyttää Ennakoivan ajon koulutukseen. Käytännössä 35 tuntia koulutusta voidaan jakaa viiteen vähintään seitsemän tunnin mittaiseen koulutuspäivään. Koulutusten suoritusjärjestyksellä ei ole merkitystä. Voit suorittaa koulutukset haluamassasi järjestyksessä, olipa kyseessä peräkkäiset päivät tai hajautettu aikaväli viiden vuoden aikana.

Pakollisen ennakoivan ajon koulutuksen lisäksi ammattipätevyyskoulutukset voit valita joustavasti oman tarpeesi mukaan. Esimerkiksi työssä tarvittavat korttikoulutukset, kuten työturvallisuuskortti-, trukkikorttikoulutus, Ensiavun peruskurssi 16 h tai Hätäensiapukurssi 8h voidaan helposti yhdistää ammattipätevyyskoulutukseen. 

Olemme koonneet kaikki ammattipätevyyteen soveltuvat koulutukset tänne. Prestolla voit suorittaa keskitetysti vain ammattipätevyyden jatkokoulutusta. Perustason ammattipätevyyskoulutusta tarjoavat useimmat autokoulut. 

Ammattipätevyyskoulutus jaetaan kahteen osaan: perustason ammattipätevyyskoulutukseen ja jatkokoulutukseen. Ammattipätevyys on vaadittu henkilöliikenteessä 10.9.2008 alkaen ja tavaraliikenteessä 10.9.2009 alkaen. Perustason ammattipätevyyttä ei vaadita, jos linja-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2008, ja kuorma-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2009. Vaikka perustason ammattipätevyyttä ei tarvitse suorittaa, on kuitenkin suoritettava laissa säädetty jatkokoulutus.

Yrityskohtainen Digipiirturin käyttö-, ajo- ja lepoaika sekä työaikalakikoulutus  ryhmälle

 
Valitse ryhmällesi
sopivin koulutusmuoto
LÄHIKOULUTUS
WEBINAARI
 

 

Ryhmäkoulutus on erinomainen valinta, kun osallistujia on useita. Koulutuksen ajankohdan ja toteutusmuodon sekä paikan voit valita. Ryhmäkoulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa tai Preston koulutustiloissa ympäri Suomen. Sisällössä huomioimme yrityksesi tarpeet, olosuhteet ja toimialasi riskit. 

Ryhmäkoulutuksen hinta: 1 090 € + alv 24 %/ ryhmä. 
Rekisteröintikulut veloitamme erikseen 15 €/ osallistuja.

Pyydä tarjous ja tilaa ryhmäkoulutus soittamalla tai lähettämällä meille sähköpostia. Aloitetaan suunnittelu yhdessä!

 010 3877 200

 koulutus@presto.fi

ryhmäkoulutus1920px
Lue lisää koulutuksista

Blogi

Preston Työturvallisuuskoulutus vai Työturvallisuuskortti®koulutus?

Preston Työturvallisuuskoulutus vai Työturvallisuuskortti®koulutus?

11.10.2022 11:19 3 min read

 

Ota yhteyttä

Palvelemme teitä ryhmäkoulutusten tilauksissa ja autamme yksittäisissä kurssivarauksissa. 

 010 326 7712

 koulutus@presto.fi

savinglives300-x-300px

Pyydä tarjous ryhmäkoulutuksesta