Presto

Koti / Huolto / Väestönsuojat

Väestönsuojien kunnossapito

Tarkastus, huolto ja tiiveyskoe

 

 

Pidä väestönsuojasi toimintakunnossa

Väestönsuojan hoitaja vastaa siitä, että suojan varusteet, laitteet ja merkinnät ovat kunnossa. Helppo tapa varmistua väestönsuojan ajantasaisesta toimivuudesta on kutsua paikalle Preston asiantuntija. Hän tarkastaa, neuvoo ja konsultoi kaikkien valmistajien osalta siitä, että suoja vastaa nyt ja vastaisuudessa käyttötarkoituksensa edellyttämiä viranomaisvaatimuksia.

Me hoidamme väestönsuojan tarkastuksen tai tiiveyskokeen puolestasi kuntoon

Vaestonsuoja_ovi

Väestönsuojan tarkastus ja väestönsuojan tiiveyskoe tehdään aina lainsäädännön ja valmistajien edellyttämällä tavalla, ja toimenpiteistä laaditaan kirjallinen väestönsuojan tarkastuspöytäkirja.

 

Huolehdimme tarvittaessa myös:

  • Tarkastuksessa mahdollisesti todettujen puutteiden korjaamisesta
  • Väestönsuojan tarvikkeiden päivittämisestä ja täydentämisestä
  • Väestönsuojan tiiveyskokeesta – suositus 10 vuoden välein (SM asetus 506/2011)
  • Väestönsuojaan mahdollisesti tuotujen erillisten tai kiinteistön ilmanvaihdon putkistojen tiivistämisestä

Perustiedot ja suositukset  - näin pidät väestönsuojan lainsäädännön vaatimassa toimintakunnossa.

Lue lisää väestönsuojista

Suomalaiset haluavat pitää väestönsuojat kunnossa

Suomen Pelastusalan Keskusliiton (SPEK) julkaiseman tutkimuksen (Kansalaisten käsitys väestönsuojelusta) mukaan suomalaiset kokevat väestönsuojat...

Saatko väestönsuojasi käyttökuntoon 3 päivässä?

Väestönsuojilta vaaditaan tarvittaessa nopeaa käyttöönottoa. Näin määrittelee Pelastuslaki. Moni väestönsuoja on normaalioloissa hyötykäytössä....