Huolehdi väestönsuojan tiiveyskokeesta ja tarkastuksesta

Vaestonsuoan tiiveyskoe_tarkastus_ja_huolto_Presto_Paloturvallisuus_OyVäestönsuojan hoitaja vastaa siitä, että suojan varusteet, laitteet ja merkinnät ovat kunnossa. Helppo tapa varmistua väestönsuojan ajantasaisesta toimivuudesta on kutsua paikalle Preston asiantuntija. Hän tarkastaa, neuvoo ja konsultoi kaikkien valmistajien osalta siitä, että suoja vastaa nyt ja vastaisuudessa käyttötarkoituksensa edellyttämiä viranomaisvaatimuksia.

Väestönsuojan tarkastus ja väestönsuojan tiiveyskoe tehdään aina lainsäädännön ja valmistajien edellyttämällä tavalla, ja toimenpiteistä laaditaan kirjallinen väestönsuojan tarkastuspöytäkirja.

 

New call-to-action


Huolehdimme tarvittaessa myös:

 

• Tarkastuksessa mahdollisesti todettujen puutteiden korjaamisesta
• Väestönsuojan tiiveyskokeesta – suositus 10 vuoden välein (SM asetus 506/2011)
• Väestönsuojaan mahdollisesti tuotujen erillisten tai kiinteistön ilmanvaihdon putkistojen tiivistämisestä


Presto-Kaavio-Vaestonsuojan-kunnossapito

 

Lataa tästä tiivistetty ohje pdf:nä