Pelastusyksiköt ottavat käyttöön ensisammutusta nopeuttavia ratkaisuja

kirjoittaja Tarja Vilmi
1 min lukuaika
6.3.2017 10:24

Tulipaloa sammuttamaan tulevan pelastusyksikön ensitoimenpiteiden nopeus on ratkaisevaa palovahinkojen minimoimiseksi. Tätä tavoitetta tukeva Pelastusopiston, Palosuojelurahaston sekä sammustuslaitteiden maahantuojien ja jälleenmyyjien yhteistyön avulla toteutettu tutkimus “Pelastusyksikön ensitoimenpiteitä täydentävät sammutusmenetelmät” toteutettiin pääosin vuonna 2016. Tutkimuksessa testattuja uusia täydentäviä ensisammutuskäytäntöjä otetaan nyt pelastuslaitoksissa käyttöön täydennyskoulutuksen myötä.

Ensitoimenpidesuositukset perustuvat huolelliseen tutkimustyöhön

Tutkimuksen tavoitteena oli testata ja löytää pelastusyksiköiden päivittäistä toimintaa nopeuttavia ja parantavia sammutusmenetelmiä, ja aloittaa niiden käyttöönotto koulutuksen avulla. Tutkitut sammutusmenetelmät perustuvat sopivien käsisammuttimien käyttöön pelastusyksikön ensitoimenpiteenä. Palotilanteesta riippuen kyseeseen tulevat jauhesammuttimet ja ympäristöystävälliset vaahtosammuttimet.

Tutkimushanke toteutettiin seuraavissa vaiheissa:

  • Soveltuvien sammutusmenetelmien kartoitus
  • Sammutusmenetelmien vakioidut kokeet
  • Sammutusmenetelmien kenttäkokeet
  • Suositusten ja koulutusmateriaalin tuottaminen

Ensimmäiset koulutukset pelastuslaitoksille järjestettiin syksyllä 2016, ja laajempi täydennyskoulutuspaketti tulee tarjolle keväällä 2017. Pelastuslaitokset ovat pitäneet käytännönläheistä koulutusta erittäin hyödyllisenä.

Kevyemmät sammutusmenetelmät sopivat moneen tilanteeseen

Nykyiset sisustusmateriaalit aiheuttavat nopeasti ja kuumina leviäviä paloja. Energiatehokas, hyvin eristetty rakennuskanta aiheuttaa puolestaan sen että savun ja haitallisten palokaasujen määrä lisääntyy nopeasti palavan rakennuksen sisällä. Pelastusyksikön työn nopeuttaminen ja sammutustyön aloittaminen mahdollisimman pian on olennaisen tärkeää, koska se auttaa rajaamaan tulipalosta aiheutuvia vahinkoja.

Kun pelastusyksikköä tarvitaan laajoissa kaupunkirakennuksissa joissa matka palokohteeseen on pitkä, letkuselvitystä kevyempi sammutusmenetelmä voi nopeuttaa sammutuksen aloittamista merkittävästi. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi kauppakeskukset ja sairaalat. Vastaavasti haja-asutusalueilla palopaikalle saapuu usein ensimmäiseksi pelastusyksikön kevyt johtoauto, jonka avulla letkuselvitys ei onnistu. Kun johtoautossa on mukana sopiva käsisammutinvarustus, sammutustyö voi alkaa välittömästi.

Lue lisää  hankkeesta!

 

Kirjoittaja Marko Hassinen on Pelastusopiston tutkimushanketta vetänyt tutkija.

Tilaa uutiset sähköpostiisi