Preston Työturvallisuuskoulutus vai Työturvallisuuskortti®koulutus?

kirjoittaja Tarja Vilmi
3 min lukuaika
11.10.2022 11:19

Preston työturvallisuuskoulutus verkossa on uusi, ajasta ja paikasta riippumaton, edullinen ja vaivaton tapa oppia työturvallisuuden ja -suojelun perusteet työpaikalla. Työturvallisuuskeskuksen (TTK) rekisteröimä Työturvallisuuskortti® on puolestaan saanut vakiintuneen jalansijan suomalaisessa työelämässä. Kumpi koulutus sopii sinulle?

presto-kouluttaa1200x700px

Tässä blogissa avaamme näiden kahden erinomaisen koulutuskonseptin eroa, jotta koulutuksen valinta, hankinta ja suorittaminen olisi mahdollisimman helppoa.

Preston työturvallisuuskoulutus – helppo ja vaivaton

Me Prestolla halusimme tarjota vaivattoman ja tehokkaan tavan hankkia jokaiselle työpaikalle ja työntekijälle tarpeellista työturvallisuuskoulutusta. Siksi kehitimme Preston työturvallisuuskoulutuksen. Koulutus on tehty vastaamaan suoraan asiakastarpeisiin, joissa ovat korostuneet koulutuksen joustavuus ja helppous.

Preston työturvallisuuskoulutus on rakennettu verkko-opiskelun ehdoilla itsenäistä opiskelua varten. Tästä johtuen koulutus on huolellisesti käsikirjoitettu ja se sisältää vuorovaikutteisia harjoitustehtäviä.

Koulutuksen ovat laatineet turvallisuus- ja työsuojeluasiantuntijat, joilla on monialaista kokemusta niin työsuojelusta ja yritysturvallisuudesta kuin myös turvallisuuden kouluttamisesta yrityksille ja yhteisöille.

Presto työturvallisuuskoulutuksen voi suorittaa itsenäisesti, milloin ja missä vain. Tarvitset ainoastaan tietokoneen tai soveltuvan mobiililaitteen sekä internetyhteyden. Selainpohjainen koulutus on helppoa eikä vaadi erityisiä tietoteknisiä taitoja. Preston työturvallisuuskoulutuksen voi suorittaa verkossa 5–6 tunnissa, pitäen itselleen sopivia taukoja. Sen voi tehdä myös osissa useana eri päivänä.

TTK:n Työturvallisuuskortti® ­– rekisteröity ja vakiintunut

Työturvallisuuskortti®-koulutus on TTK:n hallinnoima koulutus. Työturvallisuuskortin® tavoitteena on ollut saavuttaa valtakunnallisesti yhdenmukainen koulutus työturvallisuusasioiden perehdyttämiseksi yleisellä tasolla sekä myös alakohtaisesti räätälöityjä materiaaleja hyödyntäen. Preston kaikki työturvallisuuskorttikouluttajat täyttävät kaikki TTK:n kurssinjohtajille asettamat kriteerit ja heitä auditoidaan säännöllisesti.

työturvallisuus_tkkkorttikoulutus

Työturvallisuuskortti®-koulutuksen voit suorittaa lähes päivittäin järjestettävillä kaikille avoimilla kursseilla, joko luokkahuoneessa tai webinaarina. Koulutuksen voi tilata myös organisaation omalle ryhmälle, jolloin koulutus järjestetään täysin asiakkaan aikataulujen mukaisesti. Monimuotototeutuksessa Työturvallisuuskortti® voidaan suorittaa myös osittain itsenäisesti verkkokoulutuksena. Työturvallisuuskortti®-koulutus kestää taukoineen aina 8 tuntia.

Työturvallisuuskortin suurimpana kouluttajana Suomessa toimivat Preston koulutusyhtiöt: Alertum, Suomen Ensiapukoulutus sekä Koulutuskeskus.

Työturvallisuuskortti® vai Preston työturvallisuuskoulutus?

Työturvallisuuskortti® tarvitaan siellä, missä tilaaja tai muu työmaalle työskentelemään pääsyä hallinnoiva taho vaatii työskentelyn ehdoksi juuri TTK:n Työturvallisuuskortin®. Tällaisia työpaikkoja saattavat olla muun muassa rakennustyömaat ja saneeraustyökohteet.

Jos työntekijän yrityksellä ei ole Työturvallisuuskortti® -vaatimusta, eikä hän työskentele edellä mainitun korttivaatimuksen mukaisissa kohteissa, soveltuu hänelle erinomaisesti myös vaivaton Preston työturvallisuuskoulutus.

Erot koulutuksen sisällössä

Molemmat koulutukset ovat rakennettu vastaamaan koulutussisällöltään työpaikan turvallisuuskoulutustarpeita. Koulutuksissa on huomioitu myös työsuojelun, työssä jaksamisen sekä koulutukseen osallistuvien erilaiset taustat ja ammattiosaaminen.

Molemmilla koulutuksilla on vahvuutensa ja suurimmat erot koskevat nimenomaan toteutustapaa ja materiaaleja. Meitä on monenlaisia persoonia, joilla on erilaisia tapoja oppia ja erilaisia oppimisvalmiuksia.

Läsnäolokoulutuksissa on mahdollisuus verkostoitua ja tutustua niin oman yrityksen väkeen kuin myös muihin samaan koulutuksiin osallistuviin. Osallistujalla on siis mahdollisuus oppimateriaalin lisäksi saada tietoa niin kouluttajalta kuin myös muilta opiskelijoilta. Koulutuksissa pyritään hyödyntämään läsnäolevan ryhmän näkemyksiä, alakohtaista osaamista sekä kokemuksia, joita jaetaan sekä kootusti että myös pienryhmissä.

Verkkokoulutukseen on taas helpompi osallistua, sillä koulutus ei ole aikaan eikä paikkaan sidottu. Koulutuksen voi suorittaa halutessaan vaikka osissa. Tällä varmistetaan, ettei kenenkään turvallisuusosaaminen jäisi kiinni koulutuksen vaatimasta ajasta tai koulutukseen matkustamisesta.

Kumpi koulutuksista sopii edustamalleni yritykselle?

Todennäköisesti molemmat, sillä molemmat koulutukset tukevat työnantajan turvallisuusvelvoitteiden täyttämistä, kehittävät yrityksen turvallisuuskulttuuria, vaikuttavat merkittävästi työntekijöiden turvallisuusasenteisiin sekä tukevat työssä jaksamista.

Molemmista koulutuksista myönnetään 5 vuotta voimassa oleva pätevyyskortti, kun koulutus ja osaamista mittaavat tentit ovat hyväksytysti suoritetut. Preston verkkokoulutuksen käytyäsi voit ladata myös väliaikaisen todistuksen. Työturvallisuuskortti®-koulutuksen hyväksytyn suorituksen jälkeen saat käyttöösi mobiilikortin.

Kuljettajan ammattipätevyyden jatkokouluksen osaksi soveltuvat Työturvallisuuskortti®-koulutukset, jotka toteutetaan lähi- tai etätoteutuksina. Koulutuksista myönnetään yksi kuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutusmerkintä. Preston työturvallisuuskoulutuksesta ei toistaiseksi voi saada ammattipätevyysmerkintää.

Koulutuksista kiitettävää palautetta

Preston koulutuksista kolmella eri vuosikymmenellä saatu palaute on ollut erinomainen. Preston työturvallisuuskoulutus on tasalaatuista ja arviot ovat olleet poikkeuksetta kiitettäviä. Myös Työturvallisuuskortti®-koulutukset saavat osallistujilta hyvää palautetta ja suurin osa asiakkaistamme saapuu koulutuksiin joko aiempien kokemustensa tai suosittelujen perusteella.

Tervetuloa koulutuksiin >>>

savinglives300-x-300px

PRESTO KOULUTTAA VALTAKUNNALLISESTI

Tutustu Suomen kattavaan koulutustarjontaamme >>

Ilmoittaudu koulutuksiimme koulutuskalenterissa >> 

Tilaa uutiset sähköpostiisi