Usein kysytyt kysymykset

Mitä laki sanoo väestönsuojien kunnossapidosta?

Tärkeimmät väestönsuojien kunnossapitoa koskevat lait ja asetukset sekä näiden perustelumuistiot on koottu saatavillesi yhteen dokumenttiin. Lataa kesäkuussa 2018 koottu yhteenveto:

Lue lisää

Mistä lasketaan käsisammuttimen säiliöiden koeponnistuksen aikaväli?

Vaarallisten aineiden kuljetussäädökset antavat lainsäädännöllisen pohjan käsisammuttimen koeponnistuksien aikavälille. Tukes (Turvallisuus- ja kemikaaliovirasto) on antanut selkeät ohjeet (04/2016) lainsäädännön tulkitsemiseksi käytännössä.

Lue lisää

Kuka vastaa kiinteistön väestönsuojien kunnossapidosta?

Pelastuslaki (379/2011) määrittelee väestönsuojien kunnossapitovelvotteet ja vastuut.

Lue lisää

Mikä sammutin veneeseen?

Vesiliikenneasetus määrittelee veneiden käsisammutinvaatimukset.

Lue lisää

Kuinka pitkiä on sammuttimen tarkastus-, huolto- ja koeponnistusvälit?

Lain mukaan sammuttimet pitää tarkastaa säännöllisesti. Sammuttimen tarkastuksen ja huollon on tarkoitus varmistaa käsisammuttimen toimintakunto. Koeponnistus on osa määräaikaishuoltoa ja sen tarkoitus on varmistaa sammuttimen painesäiliön turvallisuus.

Lue lisää

Mitkä ovat sammutintarkastuksen ja sammutinhuollon toimenpiteet?

Suomen kansallinen lainsäädäntö määrittelee selkeästi, kuinka käsisammuttimien tarkastus- ja huoltotoimenpiteet tulee tehdä, missä niitä saa tehdä ja kuka niitä saa tehdä.

Lue lisää

Mikä on oikea sammutin kiinteistöön?

Kiinteistön sammuttimien valinnassa ei kannata enää tuijottaa sammuttimen kilomääriin. Olemme tehneet valintaasi helpottavia työkaluja.

Lue lisää

Mitä sammuttimen etiketin merkinnät tarkoittavat?

Sammuttimen etiketistä löytyy paljon hyödyllistä tietoa.

Lue lisää

Mitä sammuttimien paloluokat tarkoittavat?

Sammuttimen soveltuvuus eri tyyppisten palojen sammuttamiseen määritellään paloluokilla. Paloluokat merkitään sammuttimeen kirjaimilla A,B,C,D tai F.

Lue lisää

Mitkä ovat tulitöiden sammutinvaatimukset?

Finanssialan tulitöiden turvallisuusohje (ennen suojeluohje) määritteli aikaisemmin tulitöissä vaadittavan sammutuskaluston. Nykyisin jokaisella vakuutusyhtiöllä on omat tulitöitä koskevat ohjeistuksensa. Tulitöiden suojeluohjeet on laadittu palovahinkojen torjumiseksi tulitöissä sekä …

Lue lisää