Usein kysytyt kysymykset

Mistä lasketaan käsisammuttimen säiliöiden koeponnistuksen aikaväli?


Vaarallisten aineiden kuljetussäädökset antavat lainsäädännöllisen pohjan käsisammuttimen koeponnistuksien aikavälille. Tukes (Turvallisuus- ja kemikaaliovirasto) on antanut selkeät ohjeet (04/2016) l...

Lue lisää

Kuka vastaa kiinteistön väestönsuojien kunnossapidosta?


Pelastuslaki (379/2011) määrittelee väestönsuojien kunnossapitovelvotteet ja vastuut.

Lue lisää

Mikä sammutin veneeseen?


Vesiliikenneasetus määrittelee veneiden käsisammutinvaatimukset.

Lue lisää

Kuinka pitkiä ovat sammuttimen tarkastus-, huolto- ja koeponnistusvälit?


Sammuttimen tarkastuksen ja huollon on tarkoitus varmistaa käsisammuttimen toimintakunto. Koeponnistus on osa määräaikaishuoltoa ja sen tarkoitus on varmistaa sammuttimen painesäiliön turvallisuus.

Lue lisää

Mitkä ovat sammutintarkastuksen ja sammutinhuollon toimenpiteet?


Suomen kansallinen lainsäädäntö määrittelee selkeästi, kuinka käsisammuttimien tarkastus- ja huoltotoimenpiteet tulee tehdä, missä niitä saa tehdä ja kuka niitä saa tehdä.

Lue lisää

Mikä on oikea sammutin kiinteistöön?


Kiinteistön sammuttimien valinnassa ei kannata enää tuijottaa sammuttimen kilomääriin. Olemme tehneet valintaasi helpottavia työkaluja.

Lue lisää

Mitä sammuttimen etiketin merkinnät tarkoittavat?


Sammuttimen etiketistä löytyy paljon hyödyllistä tietoa.

Lue lisää

Mitä sammuttimien paloluokat tarkoittavat?


Sammuttimen soveltuvuus eri tyyppisten palojen sammuttamiseen määritellään paloluokilla. Paloluokat merkitään sammuttimeen kirjaimilla A,B,C,D tai F.

Lue lisää

Mitkä ovat tulitöiden sammutinvaatimukset?


Finanssialan tulitöiden turvallisuusohje (ennen suojeluohje) määrittelee tulitöissä vaadittavan sammutuskaluston.

Lue lisää

Mitkä ovat standardin EN 671-3 määrittelemät pikapalopostin tarkastus- ja koeponnistusvälit?


Pikapaloposti on käsisammuttimien ohella kiinteistön tärkein alkusammutusväline. Pikapalopostien käyttöikä on pitkä, jos niiden  toiminta varmistetaan säännöllisellä kunnossapidolla.

Lue lisää