Hanki rakennustyömaan alkusammutuskalusto yhdestä paikasta

kirjoittaja Tarja Vilmi
1 min lukuaika
20.1.2017 9:56

Rakentamisen aikana paloturvallisuudesta huolehtiminen on tärkeä osa työturvallisuutta. Paloriskiin varautuminen on erityisen tärkeää työvaiheissa, jolloin tehdään tulitöitä. Yksinkertaisin tapa huolehtia työmaan paloturvallisuudesta on antaa asiantuntevan sammutinliikkeen toimittaa kaikki tarvittavat alkusammutustuotteet paikan päälle.

Vältä palovahingoista johtuvat seisokit


Rakennustyössä tilanteet vaihtelevat nopeasti ja kohteen valmistumisella on usein kiire. Työturvallisuudesta on huolehdittava tinkimättömästi, jotta työ etenee mahdollisimman sujuvasti ja ilman katkoksia. Pienetkin palonalut haittaavat rakennustyön tekemistä, ja niihin liittyy aina myös henkilövahinkojen riski.

Kiireen yllättäessä hyvin palveleva kumppani nopeuttaa välttämättömien hankintojen tekemistä ja auttaa valitsemaan jokaiseen rakennuskohteeseen sopivimmat alkusammutustuotteet. Opasteiden ja sammuttimien sijoittamiseen kannattaa myös kiinnittää huomiota, jotta ne auttavat rakennustyömaalla työskenteleviä toimimaan tarkoituksenmukaisella tavalla, jos vahinko sattuu.

Rakentamisen aikana tarvittavia alkusammutustuotteita ovat yleensä:

  • käsisammuttimet
  • tulityökärryt varusteineen
  • opasteet (poistumistiet, alkusammutuskaluston sijainti)

Tarvittaessa sammuttimille voidaan hankkia myös sammutinkaapit, jolloin sammuttimien sijainti on helppo havaita ja ne ovat samalla säältä suojassa.

Lue lisää Preston palveluista rakennusliikkeille!

Valmistuvan rakennuksen alkusammutustuotteet


Samalla kun huolehdit rakennustyömaan paloturvallisuudesta, varaudu hankkimaan myös valmiiseen rakennukseen tarvittavat alkusammutustuotteet kerralla yhdestä paikasta. Näin voit parantaa kiinteistön paloturvallisuutta huomattavasti.

Lue lisää aiheesta blogista Rakennus valmistuu - huolehdi paloturvallisuudesta!

 

Tilaa uutiset sähköpostiisi