Preston tuotekehitys nostaa myrkyttömät sammuttimet etusijalle

3 min lukuaika
31.8.2022 13:49

Kestävä kehitys turvaa tulevat sukupolvet

tutkimus-todistaa-1200x-700

 

Preston tavoitteena on luoda turvallisempaa arkea asiakkailleen. Meille on tärkeää, että visiomme ”Aina turvassa – kukaan ei saa loukkaantua eikä mikään vaurioitua tulipalon tai tapaturman seurauksena” pätee nyt ja tulevaisuudessa.

Meille on myös itsestään selvää, että kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti poistamme asteittain tuotteistamme haitalliset aineet, jotka aiheuttavat riskejä tuleville sukupolville. Tärkeimpiä painopisteitämme kestävän kehityksen osalta on myrkytön palontorjunta. Sammutinvalmistajana pyrimme aktiivisesti poistamaan haitalliset aineet keskittyen ”pahimpiin” eli PFAS-yhdisteisiin, joita on käytetty pitkään vaahtosammuttimissa.

PFAS-yhdisteet ovat joukko erittäin tehokkaita aineita, joita on käytetty sammutusvaahdoissa hyvän teholuokan saavuttamiseksi. Tieto aineiden haitallisista ja pitkäaikaisista vaikutuksista on kuitenkin lisääntynyt, ja nyt palontorjunta-alalla on aika luopua näiden aineiden käytöstä lopullisesti.

Lainsäädännön muutokset ovat käynnissä ja useita PFAS-yhdisteitä säännellään jo. Tavallisimpia käsisammuttimien sammutusvaahdoissa nykyisin käytettäviä yhdisteitä ei kuitenkaan vielä säännellä. Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) käsittelyssä on ehdotus, joka koskee PFAS-yhdisteiden käyttökieltoa sammutusvaahdoissa. 

Mahdollista kuitenkin on, että kieltoihin tulee kuukausien tai jopa vuosien siirtymäajat, jolloin yhdisteiden käytöstä poistaminen viivästyy. On kuitenkin tärkeää tiedostaa, että jokainen valmistettu ja myyty PFAS-yhdisteitä sisältävä vaahtosammutin siirtää kemikaalikuorman pienentämistä eteenpäin aivan turhaan tuleville sukupolville.

 

”Me Prestolla emme aio odottaa lainsäädännön asettamaa pakkoa, vaan luovumme PFAS-yhdisteistä jo nyt. Teetimme ulkopuolisen tutkimuksen. Sen perusteella voimme turvallisin mielin ja ylpeinä tarjota asiakkaillemme kestävän kehityksen mukaisen ja riskeihin mukautetun palontorjuntaratkaisun. Ratkaisumme perustuu veteen ja muihin kuin haitallisia yhdisteitä sisältäviin vaihtoehtoihin ja pohjautuu aina asiakkaiden tarpeisiin.”  Tarja Vilmi, tuotehallinnasta vastaava johtaja, Presto Paloturvallisuus Oy

Painopisteemme osana kestävää kehitystä on uusien tuotteiden tuotekehityksessä, ympäristöystävällisten tuotteiden tarjonnan kasvattamisessa haitallisten tuotteiden sijaan sekä sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen lisäämisessä. Meillä on selkeä ja ympäristöystävällinen suunnitelma PFAS-yhdisteiden asteittaiseksi poistamiseksi kaikista tuotteistamme.

 

Presto vesisammutin ja riskiperusteinen palontorjunta

Suurin ja tärkein ponnistuksemme viime vuosina on ollut Preston vesisumusammuttimen kehittäminen. Suosittelemme nykyään asiakkaitamme valitsemaan aina ensisijaisesti sammutteeksi veden vaahdon sijaan, mikäli se vain on sopiva vaihtoehto asiakkaan toimintaympäristön riskien perusteella.

Olemme jättäneet vesisumusammuttimesta pois PFAS-yhdisteet ja kaikki muut lisäaineet, joten sammuttimen sammutusteho on pienempi. Tosiasia kuitenkin on, että puhdas ja myrkytön vesisammutin on erinomainen valinta useimpiin käyttöympäristöihin sekä riskin että käyttäjän näkökulmasta. Tämä johtopäätöksemme on vahvistettu myös ulkopuolisen tutkimuksen avulla.

 

”Toimialallamme on totuttu tarjoamaan asiakkaille tarpeettoman tehokkaita sammuttimia, minkä taustalla on suurelta osin ollut PFAS-yhdisteiden käyttö. Nykytiedon valossa emme enää pidä sitä perusteltuna, koska suositukset eivät yleensä perustu todelliseen riskiin eivätkä ota huomioon henkilöturvallisuutta. Lisäksi korkea luokitus edellyttää yleensä ympäristöön ja terveyteen vaikuttavien lisäaineiden käyttöä."  Emelie Arkad, kestävästä kehityksestä ja laadusta vastaava johtaja, Presto Brandsäkerhet AB

 

Alan ensimmäisenä tukemassa No to PFAS -aloitetta

PFAS-yhdisteillä ei ole sijaa kestävässä paloturvallisuudessa. Siksi Presto tukee ChemSecin työtä näiden yhdisteiden asteittaiseksi poistamiseksi ja niiden kieltämiseksi EU:ssa. ChemSec on riippumaton voittoa tavoittelematon järjestö, joka työskentelee kemikaalien kestävän käytön kehittämiseksi levittämällä tietoa, tekemällä yhteistyötä ja tarjoamalla käytännön työkaluja. ChemSec on jo ryhtynyt toimeen ja me olemme mukana.

Lisätietoa ChemSecin työstä löytyy täältä

Olemme erityisen innoissamme jäsenyydestämme, sillä olemme ensimmäiset alan toimijat, jotka tukevat ChemSecin tärkeää työtä. Muita työryhmän jäseniä ovat muun muassa Apple, IKEA, Adidas ja Skanska.

 

Mitä ongelmia PFAS-yhdisteisiin liittyy?

 • Useat PFAS-yhdisteet kertyvät elimistöömme (biokertyvyys), ja niillä on myrkyllisiä vaikutuksia.
 • Monet niistä myös rikastuvat ravintoketjussa.
 • Useiden on osoitettu lisäävän syöpäriskiä.
 • Ne ovat usein myös lisääntymiselle vaarallisia ja voivat vahingoittaa sikiön kehitystä.
 • Parhaillaan tutkitaan yhteyttä PFAS-yhdisteiden ja hormonaalisten häiriöiden välillä.
 • Osa yhdisteistä ei hajoa lainkaan ja osa hajoaa erittäin hitaasti muiksi PFAS-yhdisteiksi.
 • PFAS-yhdisteet saastuttavat pohja- ja juomavesiä, mikä on erittäin suuri, kallis ja teknisesti vaikeasti ratkaistava ongelma.

   

Tiedottaminen muutoksesta on tärkeää

Tutkimustulokset maailmalla ovat tuoneet tietoon sammutusvaahtojen haitalliset ja pysyvät vaikutukset ympäristölle sekä terveydelle. Lainsäätäjät ovat osaltaan myös reagoineet tähän. Käsillä oleva muutos vaikuttaa merkittävästi sammuttimien valintaan.

Sisäministeriö on ottanut osaltaan aiheeseen kantaa 8.6.22 julkaistussa esityksessään uudeksi laitelaiksi: ”Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) käsittelyssä on ehdotus, jolla rajoitettaisiin per- ja poly-fluorattujen alkyyliyhdisteiden eli PFAS-yhdisteiden käyttöä sammutusvaahdoissa. PFAS-yhdisteet ja niiden hajoamistuotteet ovat erittäin pysyviä, ja osan niistä tiedetään olevan terveydelle ja ympäristölle haitallisia. Sammutusvaahdoista PFAS-yhdisteet päätyvät helposti ympäristöön ja voivat saastuttaa pohjaveden, pintaveden tai maaperän. Ehdotuksessa kiellettäisiin PFAS-yhdisteitä sisältävien sammutusvaahtojen markkinoille saattaminen, käyttäminen ja vienti ETA-alueen ulkopuolelle”

”Käsisammuttimien osalta uudet rajoitukset vaikuttaisivat erityisesti nestepohjaisiin sammuttimiin. Tällä ei ole vaikutusta käsisammuttimien sääntelyyn, mutta rajoitusten voimaantulo edellyttää viestintää ja käsisammuttimien valintaa koskevien ohjeiden päivittämistä”

Presto Paloturvallisuus on osaltaan ottanut haasteen vastaan. Olemme uusineet sammutinsuosituksemme ja viestimme aiheesta aktiivisesti. Tuotekehityksemme jatkaa upeaa työtä uusien PFAS-vapaiden sammuttimien kehittämiseksi.

Teemme aktiivisesti töitä sen eteen, jotta siirtyminen myrkyttömään alkusammutukseen tapahtuisi mahdollisimman nopeasti. Haastamme koko toimialamme sekä asiakkaamme näihin ympäristötalkoisiin.

 


Lue lisää:

 

 

Mitä PFAS-yhdisteet ovat?

 • Noin 5 000 ainetta käsittävä joukko yhdisteitä, esim. per- ja polyfluoratut alkyyliyhdisteet
 • Yhdisteitä käytetään sammutusvaahdoissa ja monissa kuluttajille tarkoitetuissa tuotteissa, kuten kosmetiikassa, paistinpannuissa ja sadevaatteissa
 • Yhdisteiden hiilen ja fluorin välinen sidos on erittäin vahva, mikä tekee niistä erittäin vakaita ja huonosti hajoavia (pysyviä). Näiden ominaisuuksien takia niitä kutsutaan toisinaan ikuisiksi kemikaaleiksi.
 • PFAS-yhdisteitä ei esiinny ympäristössä luonnostaan, vaan ne kaikki päätyvät luontoon ihmisen toiminnan takia.

Tilaa uutiset sähköpostiisi