Presto

Usein kysytyt kysymykset

Veneilijöiden sammutintarkastukset - Presto Paloturvallisuus kevät 2020


Tarkastamme veneilijöiden sammuttimia pikahuoltopisteissämme. Sammutin tarkastetaan odottaessasi. Koronavirustilanteesta johtuen pyydämme noudattamaan turvallisuusohjeita vierallessasi myymälässämme. ...

Lue lisää

Missä litiumioniakkuja käytetään?


Litiumioniakkuja sisältäviä laitteita on ympärillämme suurimman osan päivästä - töissä ja kotona.  Alla olevassa listassa esimerkkejä siitä missä laitteissa näitä Li-ionakkuja tyypillisesti käytetään.

Lue lisää

Kuinka sammutin toimii?


Sammuttimia on useampia eri tyyppejä, mutta pääsääntöisesti ne kuuluvat kolmeen pääluokkaan rakenteensa ja käytettävän sammutteen mukaan. Laadulliset erot eri valmistajien sammuttimien välillä rakenne...

Lue lisää

Miksi litiumakku syttyy?


Vahingoittumaton litiumioiniakku on erinomainen energianlähde, mutta vaurioitunut akku saattaa pahimmillaan aiheuttaa räjähdysmäisesti etenevän tulipalon. 

Lue lisää

Mitä eroa on litiumakun ja litiumioniakun sammuttamisessa?


Litiumakut ja litiumioniakut sammuvat erilailla Markkinoilla on kahden tyyppisiä litiumakkuja - primääriakkuja ei voi ladata, sekundääriakkuja voidaan myös ladata.

Lue lisää

Miksi litiumioniakuissa on kohonnut paloriski?


Litiumioniakkuja sisältävien laitteiden määrä yleistyy nopeasti. Paloturvallisuuden kannalta litiumioniakku tuo uusia haasteita.

Lue lisää

Ovatko kaikki litiumakut samanlaisia?


Markkinoilla on kahdenlaisia litiumparistoja Litiumakut jakautuvat kahteen päätyyppiin:

Lue lisää

Kuinka monta sammutinta kiinteistöön?


Lainsäädäntö ei määrittele selkeästi kuinka monta sammutinta kiinteistöön tulisi asentaa. Myöskään sammutteen tyyppistä tai sammuttimen teholuokasta ei löydy selkeää määräystä tai suositusta.

Lue lisää

Käykö mikä tahansa sammutin litiumioniakun sammuttamiseen?


Perinteiset jauhe- ja vaahtosammuttimet eivät sovellu litiumioniakkuja sisältävien elektronisten laitteiden sammuttamiseen. Litiumioniakkujen sammuttaminen vaatii voimakasta jäähdyttämistä eli perinte...

Lue lisää

Mitä tarkoittaa käsisammuttimien Milieukeur ympäristösertifionti?


Milieukeur on tämän päivän johtava ympäristömerkintä käsisammuttimille Euroopassa. Ympäristömerkinnän saamiselle on asetettu tietyt normit, jotka käsisammuttimien tulee täyttää.

Lue lisää

Kuinka usein väestönsuoja tarkastetaan ja koska tiiveyskoe on tehtävä?


Väestönsuojan tarkastus ja väestönsuojan tiiveyskoe tehdään aina lainsäädännön ja valmistajien edellyttämällä tavalla. Jos olet vähänkin epävarma väestönsuojan toimintakunnosta, tai viimeisestä huollo...

Lue lisää

Mitä laki sanoo väestönsuojien kunnossapidosta?


Tärkeimmät väestönsuojien kunnossapitoa koskevat lait ja asetukset sekä näiden perustelumuistiot on koottu saatavillesi yhteen dokumenttiin. Lataa kesäkuussa 2018 koottu yhteenveto:

Lue lisää

Mistä lasketaan käsisammuttimen säiliöiden koeponnistuksen aikaväli?


Vaarallisten aineiden kuljetussäädökset antavat lainsäädännöllisen pohjan käsisammuttimen koeponnistuksien aikavälille. Tukes (Turvallisuus- ja kemikaaliovirasto) on antanut selkeät ohjeet (04/2016) l...

Lue lisää

Kuka vastaa kiinteistön väestönsuojien kunnossapidosta?


Pelastuslaki (379/2011) määrittelee väestönsuojien kunnossapitovelvotteet ja vastuut.

Lue lisää

Mikä sammutin veneeseen?


Vesiliikenneasetus määrittelee veneiden käsisammutinvaatimukset.

Lue lisää

Kuinka pitkiä ovat sammuttimen tarkastus-, huolto- ja koeponnistusvälit?


Sammuttimen tarkastuksen ja huollon on tarkoitus varmistaa käsisammuttimen toimintakunto. Koeponnistus on osa määräaikaishuoltoa ja sen tarkoitus on varmistaa sammuttimen painesäiliön turvallisuus.

Lue lisää

Mitkä ovat sammutintarkastuksen ja sammutinhuollon toimenpiteet?


Suomen kansallinen lainsäädäntö määrittelee selkeästi, kuinka käsisammuttimien tarkastus- ja huoltotoimenpiteet tulee tehdä, missä niitä saa tehdä ja kuka niitä saa tehdä.

Lue lisää

Mikä on oikea sammutin kiinteistöön?


Kiinteistön sammuttimien valinnassa ei kannata enää tuijottaa sammuttimen kilomääriin. Olemme tehneet valintaasi helpottavia työkaluja.

Lue lisää

Mitä sammuttimen etiketin merkinnät tarkoittavat?


Sammuttimen etiketistä löytyy paljon hyödyllistä tietoa.

Lue lisää

Mitä sammuttimien paloluokat tarkoittavat?


Sammuttimen soveltuvuus eri tyyppisten palojen sammuttamiseen määritellään paloluokilla. Paloluokat merkitään sammuttimeen kirjaimilla A,B,C,D tai F.

Lue lisää

Mitkä ovat tulitöiden sammutinvaatimukset?


Finanssialan tulitöiden turvallisuusohje (ennen suojeluohje) määrittelee tulitöissä vaadittavan sammutuskaluston.

Lue lisää

Standardi EN 671-3 pikapalopostin tarkastus- ja koeponnistusvälit?


Pikapaloposti on käsisammuttimien ohella kiinteistön tärkein alkusammutusväline. Pikapalopostien käyttöikä on pitkä, jos niiden  toiminta varmistetaan säännöllisellä kunnossapidolla.

Lue lisää